Sundhedsminister: Fælles indsats skal sikre lægedækning i hele landet
»Man må selvfølgelig ikke glemme, at regioner og kommuner også selv kan gøre meget for at gøre det mere attraktivt for læger at virke i lægedækningstruede områder,« sagde sundhedsministeren på et samråd om lægedækning.

Sundhedsminister: Fælles indsats skal sikre lægedækning i hele landet God lægedækning i hele landet kræver en samlet indsats fra regioner, kommuner og Folketing, sagde sundhedsminister Ellen Trane Nørby på et samråd om den aktuelle lægemangel i Region Sjælland.

Hvad vil sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) gøre for for at løse lægemanglen i Region Sjælland, som bl.a. betyder, at regionen akut mangler 100 speciallæger på sine hospitaler?

Det var det store spørgsmål på et samråd med ministeren torsdag, som socialdemokraternes sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen havde taget initiativ til.

»Jeg vil egentlig gerne starte med at understrege, at det er afgørende, at patienter har let og lige adgang til behandlinger af høj kvalitet i sundhedsvæsenet, og det skal ikke afhænge af, hvor man bor. Det gælder i såvel Region Sjælland som resten af landet,« lød det indledningsvis fra Ellen Trane Nørby (V).

Ministeren understregede, at det er et vigtigt område, der kræver fuld opmærksomhed i alle dele af landet, ikke kun Sjælland. Og både Folketing, regioner og kommuner har et ansvar. Derfor har regeringen som bekendt netop vedtaget ny lovgivning, der udmønter den brede politiske aftale om bedre lægedækning fra februar, forklarede hun.

Flere elementer i aftalen

Aftalen betyder bl.a., at regionsklinikker kan etableres for en seks-årig periode frem for den hidtidige fire-årige, og at praktiserende læger kan handle ydernumre direkte med hinanden i stedet for at skulle gøre det via regionen. Hun fremhævede ligeledes det differentierede basishonorar i den nye overenskomst for almen praksis, der giver ekstra økonomi til læger med tunge patienter eller i lægedækningstruede områder.

»Det, tror jeg også, er et af bidragene til at løse nogle af de udfordringer, vi ser i særligt nogle områder,« sagde ministeren om de forskellige tiltag i primærsektoren.

Men regioner og kommuner har også et stort ansvar for at sikre en bred lægedækning i hele landet i almen praksis såvel som på sygehusene, lød det fra sundhedsministeren.

»Man må selvfølgelig ikke glemme, at regioner og kommuner også selv kan gøre meget for at gøre det mere attraktivt for læger at virke i lægedækningstruede områder,« sagde hun og rettede fokus mod Region Sjælland.

»Jeg ved faktisk, at Region Sjælland har iværksat flere tiltag netop med henblik på at styrke rekrutteringen. De har lanceret en hjemmeside, der skal gøre opmærksom på mulighederne i bl.a. Nykøbing Falster, og der er slået stillinger op, der muliggør en kombination af forskning, hospitalsansættelse og ansættelse i almen praksis, for det har der været en efterspørgsel på,« sagde ministeren.

Flere speciallæger frem mod 2040

Ellen Trane Nørby understregede, at regionens egne tiltag er vigtige i den langsigtede plan om at bekæmpe lægemanglen. Samtidig er udviklingen i antallet af speciallæger på landsplan positiv, og det kan komme Sjælland til gode, lød det fra ministeren.

»Hvis vi kigger på prognoser, peger de overordnede tal på, at vi får en stor stigning i antallet af speciallæger på landsplan frem mod 2040, også en stigning der er væsentligt større end den samlede befolkningstilvækst.«

»Når det er sagt, er det kun noget, Region Sjælland får gavn af, hvis de (speciallægerne, red.) også bevæger sig derud og tager arbejde. Men forudsætningen for, at flere søger job i Region Sjælland og bevæger sig derud og tager arbejde, er, at der også bliver uddannet flere de kommende år,« sagde Ellen Trane Nørby.

Derudover understregede hun, at partierne bag aftalen om bedre lægedækning lægger vægt på, at der skal være en bredere geografisk spredning af klinikophold under medicinstudiet, og at introduktionsforløb og hoveduddannelsesforløb skal placeres mere decentralt i forhold til universitetsbyerne.

Skriv kommentar