Semaglutid viser igen overbevisende effekt på vægttab Forskere har fremlagt data fra flere STEP-studier på den årlige fedmekongres Obesity Week. Studierne viser igen den overbevisende effekt, som semaglutid har på vægttab.

På den årlige fedmekongres Obesity Week har forskere fremlagt flere studier, der viser den effekt, som semaglutid kan have på vægten og vægtrelaterede fysiske og mentale udfordringer. Det drejer sig om de såkaldte STEP-studier, hvor semaglutid bliver målt op imod placebo i forhold til vægttab eller op imod andre behandlinger.

Samlet set peger studierne på, at semaglutid kan lede til et markant vægttab og mindre spisetrang – også når man sammenligner med konkurrerende lægemidler.

STEP 5 imponerer igen

To præsentationer på Obesity Week handler om resultaterne fra STEP 5-studiet.

I STEP 5-studiet er 304 personer med et gennemsnitligt BMI på 38,5 randomiseret til at blive behandlet med 2,4 mg semaglutid eller placebo i 104 uger. 78 pct. af forsøgsdeltagerne var kvinder, 93 pct. var hvide, og deres gennemsnitsalder ved baseline var 47 år.

I løbet af to års behandling med semaglutid tabte forsøgsdeltagerne i gennemsnit 15,3 pct. af deres kropsvægt mod 2,6 pct. i placebogruppen.

  • 77,1 pct. mod 34,4 pct. havde tabt mere end fem pct. af deres kropsvægt.
  • 61,8 pct. mod 13,3 pct. havde tabt mere end 10 pct. af deres kropsvægt.
  • 52,1 pct. mod 7,0 pct. havde tabt mere end 15 pct. af deres kropsvægt.

36,1 pct. mod 2,3 pct. havde tabt mere end 20 pct. af deres kropsvægt.

Behandling med semaglutid ledte også til forbedringer i livvidde, BMI, systolisk og diastolisk blodtryk, blodglukoseniveau, fastende plasmaglukose, fastende insulin, C-reaktivt protein og lipider.

Et andet udtræk af data fra STEP 5-studiet viser, at behandling med semaglutid også har en effekt på spisetrangen. I den del af studiet blev de samme forsøgsdeltagere bedt om at udfylde spørgeskemaer vedrørende deres lyst til at ‘snacke’.

Behandling med semaglutid reducerede blandt andet lysten til at spise salt og stærk mad, lysten til at spise mælkeprodukter og lysten til at spise stivelsesholdig mad. Derudover gjorde behandlingen med semaglutid det lettere for forsøgsdeltagerne at modstå trangen til at spise, ligesom forsøgsdeltagerne i behandlingsarmen ikke følte sig så sultne.

Dog ændrede trangen til at spise søde sager sig ikke signifikant ved behandling med semaglutid, ligesom behandlingen heller ingen statistisk signifikant effekt havde på forsøgsdeltagernes humør.

Semaglutid giver større vægttab end liraglutid

Et andet STEP-studie, der er blevet fremlagt data fra på Obesity Week, er STEP 8.

I studiet blev behandling med semaglutid målt op imod behandling med et andet af Novo Nordisks præparater, nemlig liraglutid. De benyttede doser var 2,4 mg semaglutid eller 3,0 mg liraglutid.

338 personer med et gennemsnitligt BMI på 37,5 har deltaget i studiet. 78,4 pct. var kvinder, og deres gennemsnitsalder ved baseline var 49 år. Forsøgsdeltagerne blev randomiseret 1:3:1:3 til behandling med enten semaglutid eller liraglutid eller matchende placebo plus livsstilinterventioner i 68 uger.

Resultatet af STEP 8 viser, at semaglutid leder til et markant og signifikant større vægttab end liraglutid.

Gennemsnitligt tabte personerne i semaglutidgruppen 15,8 pct. af deres kropsvægt mod 6,4 pct. i liraglutidgruppen. Større andel af forsøgsdeltagerne i semaglutidgruppen tabte sig også mere end 10 pct., 15 pct. og 20 pct. af kropsvægten. Det gjorde hhv. 70,9 pct. mod 25,6 pct., 55,6 pct. mod 12,0 pct. og 38,5 pct. mod 6,0 pct.

Færre forsøgsdeltagere i behandling med semaglutid stoppede behandlingen på grund af bivirkninger. 3,2 pct. af forsøgsdeltagerne i semaglutidgruppen stoppede behandlingen mod 12,6 pct. i liraglutidgruppen.

Obesity Week er der også blevet præsenteret data fra STEP 4. De data viser, at behandling med semaglutid har positiv effekt på den sundhedsrelaterede livskvalitet samt det mentale velbefindende. Data fra STEP 1 viser, at behandling med semaglutid og det associerede vægttab er forbundet med forbedret fysisk funktion hos svært overvægtige.

Kommentarer

Skriv kommentar