Palliativ immunterapi til patienter med lungekræft giver flere langtidsoverlevere Dansk studie peger på, at palliativ behandling med immunterapi til patienter med ikke-småcellet lungekræft giver klart bedre overlevelsesrater, når man sammenligner med historiske data fra patienter behandlet med kemoterapi. Studiet viser også, at immunterapi både i første og senere linjer bevirker, at nogle patienter bliver langtidsoverlevere, hvilket bekræfter data fra kliniske studier og er utrolig positivt, siger forsker.