Reumatolog: Vi risikovurderer konstant Samtlige patienter bliver vurderet i disse dage. Hvis muligt, bliver de udskudt. Det er både for deres egen skyld, men også for at sikre frie hænder til at håndtere coronavirussen.

Individuel stillingtagen til samtlige patienter, 12 timer lange arbejdsdage og konstant beredskab. Det er realiteten for reumatolog Oliver Hendricks i disse uger. Ligesom resten af sundhedssektoren er reumatologien også ramt af COVID-19. 

»Vi foretager risikovurdering af alle vores patienter. Er en patient enten så stabil, at vedkommende kan vente med at komme til kontrol, eller har de en særligt øget risiko for at blive smittet på sygehuset, udskyder vi dem,« siger Oliver Hendricks. 

Han er formand for Dansk Reumatologisk Selskab og specialeansvarlig overlæge, forskningslektor og ph.d. ved Dansk Gigthospital, der varetager Region Syddanmarks gigtpatienter.

Hans vurdering er, at ca. 15 pct. af hans patienter bliver aflyst i disse uger, 10 pct. får taget en blodprøve, bliver tildelt sin medicin og sendt hjem igen uden samtale, dog med planen om opfølgning om 2 – 4 måneder. Og de resterende 75 pct. er i en sygdomssituation, som gør deres besøg nødvendig. 

»Vores patienter er med rette opmærksomme på, at pga. deres sygdom og behandling har de risiko for alvorlige forløb af COVID-19. Det er mit ansvar at snakke med dem, og jeg har en forbandet opgave i at sørge for, at de forbliver velbehandlede,« siger Oliver Hendricks.

Sygehus som safeground

Oliver Hendricks fortæller, at risikovurderingen af patienter sker efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at en kritisk funktion kan indstilles midlertidigt, hvis risikoen for smittespredning og potentiel infektion opvejer fordelene ved at fortsætte.

»Vi arbejder med mange patienter, der er i immunosuppressiv behandling. Det gør dem til en del af den gruppe, der er i stor til øget for at få COVID-19. Vi balancerer derfor mellem lægernes antagelser om patients nuværende behandlingssituation i forhold til sygehuset som safeground, så ingen udsættes for potentiel smitte,« siger han og fortsætter: 

»Men aflysningerne har sin pris, som vi også betaler lige nu. Udsættelserne betyder, at vi helt klart nedsænker en samlet kvalitet. Det er en tung pris. Men coronavirussen vejer tungere.«

Reumatologerne står klar

De seneste uger er flere inden for sundhedsområdet blevet bedt om at træde til og hjælpe. Mens mange skal have et lynkursus i, hvordan de kan hjælpe med behandling af patienter med COVID-19, så er reumatologerne køreklar.

»De yngre læger, der er igang med deres hoveduddannelsesforløb og de læger, der indgår i medicinske vagthold har allerede deres vanlige arbejdsgange på de fælles akutafdelinger,« siger Oliver Hendricks. 

Det skyldes, at mange reumatologiske læger også ser andre medicinske patienter, end dem i deres eget speciale. De kan derfor gå ind og hjælpe med infektionsproblematikken, såfremt det skulle blive nødvendigt. 

»Tingene er under kontrol lige nu. Det infektionsmedicinske og akutmedicinske speciale dækker ind. Men hvis situationen bliver værre, kan vi reumatologer træde til,« siger Oliver Hendricks. 

En rørende oplevelse

Selvom Oliver Hendricks arbejdsdage er lange, og han skal skuffe mange af sine patienter ved at udsætte deres aftaler, ser han alligevel positivt på situationen. Den viser, hvem han er som læge.

»Jeg kommer til at huske hele dialogens fokus. Samtaleniveauet er for øjeblikket præget af alvorlige bekymringer frem for strategier til at øge livskvalitet. Min evne til at berolige patienter og håndtere deres angst definerer mig som læge lige nu,« siger han. 

Han fortæller, at han hver dag bliver dybt rørt, når han oplever sine kolleger kæmpe for at holde sundhedssystemet ovenvande, og når direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm handler med ærlighed og sympati. 

»Jeg føler mig som en lille skrue i et stort, godt bolværk,« siger Oliver Hendricks. 

Bliver kritisk efter et halvt år

Oliver Hendricks håber, at den nuværende lukningsstrategi har positiv effekt, så der vil ske et fald i smittetilfælde. Såfremt det lykkes at inddæmme virussen, vil sundhedsområdet kunne følge med. Men han er bekymret for en potentiel eskalering af smittede. 

»Jeg har ikke angst, men jeg er velforberedt. Det bliver jeg nødt til at være. Om to år siger vi forhåbentlig, at dette var hårdt, men at vi klarede det,« siger han. 

Han understreger, at der igennem forløbet – uanset udbredelsen af coronavirussen – altid vil blive fundet ressourcer til de akutte patienter. Men der er en begrænsning på, hvor mange gange lægerne kan udsætte selv den mest velbehandlede patientgruppe.

»Lige nu er det en risikoafvejning fra dag til dag. Det kan være helt anderledes i morgen. Vi kan udsætte patienterne et par gange, men efter et halvt år bliver det kritisk,« siger Oliver Hendricks.

Skriv kommentar