Reformen af sundhedsvæsenet skal sætte patienten i centrum DEBAT: Vi ønsker mest mulig kvalitet og effektivitet ud af hver skattekrone brugt på fertilitetsbehandling. Det handler ikke om offentlige vs. private aktører, men om at sætte patienterne i centrum.

Sundhedsstrukturkommissionen har netop fremlagt anbefalinger om at skabe et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen med fokus på lighed. Det understreger behovet for at fordele ressourcerne bedre og udnytte kapaciteter uden for hospitalerne mere effektivt. 

Dette inkluderer flytningen af behandlinger, der ikke nødvendigvis kræver hospitalsfaciliteter, til mindre enheder som speciallægepraksis og private klinikker. 

Lighed i fertilitetsbehandling

Den seneste debat om fertilitetsbehandling i Danmark har netop sat fokus på vigtige aspekter af vores sundhedsvæsen. På at sætte patienten i centrum. På mere lighed i sundhed og lige rettigheder for alle. 

Men der hersker delte meninger om, hvordan vi bedst opnår dette. Offentlige fertilitetsklinikker påpeger, at ventetider i det offentlige skyldes mangel på ressourcer. Dette er delvist korrekt, men det er vigtigt at forstå, at omkostningerne til de offentlige behandlinger ofte er på linje med, eller endda højere, end omkostningerne på private fertilitetsklinikker og speciallægepraksisser. 

Det er ikke patienterne, der skal tilpasse sig sundhedsvæsenet

Effektiviteten i private klinikker og speciallægepraksisser, herunder hvor mange udredninger og inseminationsbehandlinger, der allerede finder sted, viser, at behandling kan leveres hurtigere og billigere tættere på patienterne. 

De offentlige klinikker udtrykker også bekymring for den geografiske fordeling af private fertilitetsklinikker, og hævder, at dette kan forværre uligheden i sundhed. Hertil bør nævnes, at en stor del af den danske befolkning bor i nærheden af de steder, hvor de private klinikker er placeret – ligesom de offentlige klinikker.
Derfor er tilgængeligheden ikke nødvendigvis dårligere, blot anderledes fordelt. Alt andet lige må der derfor være bedre geografisk tilgængelighed og lighed på klinikkerne, hvis man gør brug af både den private såvel som den offentlige kapacitet på området. 

Ventetidsgarantier er til for patienterne

En central del af lighed i sundhed har handlet om ventetidsgarantier på fertilitetsområdet. Disse garantier kender vi fra andre områder, hvor de ikke er indført for at gavne private klinikker, men naturligvis for at sikre patientrettigheder. Sikre, at patienten er i centrum. Når de offentlige klinikker ikke kan imødekomme efterspørgslen, er det nødvendigt at lade private aktører give en hjælpende hånd. 

Sidst men ikke mindst hævder de offentlige klinikker, at et samlet fagmiljø fra de offentlige fertilitetsklinikker advarer mod behandlingsgaranti. Hermed overser man de mange dygtige speciallæger uden for de offentlige klinikker, som kan have en anden opfattelse. Heraf er en del medunderskrivere på dette debatindlæg. 

I 2019 udførte de private fertilitetsklinikker allerede omkring 40 pct. af alle de IVF-behandlinger, der foregik. Yderligere er mange private klinikker åbne for speciallæger til undervisning, hvilket de ofte benytter sig af. I kontrast har mange offentlige klinikker været lukkede for kursister og prægraduelle læger, hvilket begrænser uddannelsesmulighederne på disse vigtige behandlingsområder.

Offentlig-privat samarbejde er vejen frem

Afslutningsvis er det vigtigt at understrege, at vi alle ønsker mest mulig kvalitet og effektivitet ud af hver skattekrone brugt på fertilitetsbehandling. Det handler ikke om offentlige vs. private aktører, men om at sætte patienterne i centrum. 

Lad os holde fokus på, at vi er til for patienterne. Det er ikke patienterne, der skal tilpasse sig sundhedsvæsenet. Kun gennem denne indstilling kan vi sikre, at alle får den bedst mulige behandling, når de har brug for den. Anbefalingerne fra sundhedsstrukturkommissionen kan være med til at bane vejen.

Skriv kommentar