Debat om fertilitetsbehandling: Betegnelsen ‘grotesk behandlingsgaranti’ beror på en misforståelse af konceptet Svar på indlæg: Professorerne påpeger i deres modargumenter, at ventetiden på fire til fem måneder kan udnyttes til forberedelse af behandling. Jeg mener, at det kan gøres langt hurtigere for de fleste patienter, skriver klinikchef Negjyp Sopa.

Jeg respekterer de perspektiver, mine kolleger, prof. dr. med. Anja Pinborg og prof. emeritus, dr. med. Jakob Ingerslev bringer som modsvar til mit debatindlæg bragt 19 april. 

For mig er det vigtigt, at diskussionen er baseret på entydig evidens, solid erfaring og med patienternes velbefindende i centrum. Derfor føler jeg mig forpligtet til at replicere. 

En hel del patienter henvender sig til private klinikker, grundet de relativt lange ventetider, der kan opleves på de offentlige klinikker. Ifølge professorerne er den gennemsnitlige ventetid på offentlige klinikker fire til fem måneder for et barn og tre behandlinger. For mig at se, bliver det altså en vanskelig opgave at bevare den aktuelle ventetid på de offentlige klinikker, når behandlingerne fordobles med implementering af tilbuddet til andet barn og seks behandlinger.

En forskrækkelse over multinationale selskaber, skal ikke stå i vejen for patienters behov for behandling

Hvad angår forskning og uddannelse, foregår dette til en vis grad også i private klinikker. Skulle de private klinikker have adgang til budgetter på linje med de offentlige klinikker, ville mulighederne for forskning og uddannelse være endnu bedre.

Professorerne påpeger i deres modargumenter, at ventetiden på fire til fem måneder kan udnyttes til forberedelse af behandling. Jeg mener, at det kan gøres langt hurtigere for de fleste patienter. Kun få patienter vil kræve yderligere diagnostiske undersøgelser eller eventuelt operationer før behandlingsstart. At bruge ventetiden til at håbe på, at patienter spontant bliver gravide, mens de venter på behandling, er grotesk. Desuden kan ventetiden være en psykisk belastning for nogle patienter.

Betegnelsen ‘grotesk behandlingsgaranti’ beror på en misforståelse af konceptet. Behandlingsgarantien sikrer, at hvis en patient ikke er blevet indkaldt til en indledende samtale inden for en måned efter henvisning fra deres læge, må de henvises til en privat klinik. Når den indledende samtale er gennemført, tages alle relevante blodprøver, der tages stilling til eventuelle yderligere undersøgelser og planlægning af behandlingsplanen. Næste skridt er, at patienten melder sig til behandling, når hun får sin menstruation.

Tager imod alle patienter

Påstanden om, at private klinikker ikke kan behandle komplekse fertilitetstilfælde som svær endometriose er forkert. Vi tager imod alle patienter på lige fod med de offentlige klinikker. Dog tilbyder vi ikke specialiserede behandlinger som ægsortering og ovarievævsfrysning, som Rigshospitalet og Aalborg Fertilitetsklinik tilbyder, fordi det kræver involvering af andre afdelinger.

Til gengæld tilbyder vi oocytfrysning for kvinder op til 35 år for at bevare fertiliteten og vurderer individuel behandling af kvinder op til 46 år baseret på deres potentiale til at opnå graviditet.

Selvom jeg ikke er ekspert i de økonomiske aspekter af internationale konsortiers opkøb af danske fertilitetsklinikker, er det værd at bemærke, at de underlægges dansk lov, beskatning og moms på lige fod med danske virksomheder. En forskrækkelse over multinationale selskaber, skal ikke stå i vejen for patienters behov for behandling

Samarbejde og åben dialog mellem private og offentlige klinikker er afgørende for at opnå de bedste behandlingsresultater og for at styrke patienternes muligheder for at blive forældre gennem konstruktive løsninger.

Skriv kommentar