EHA: Innovativ CAR-T ved MPN-sygdomme og mulig ny standardbehandling ved Hodgkins lymfom Forskere har udviklet en potentielt set banebrydende CAR-T-celleterapi til behandling af patienter med myeloproliferative neoplasier. De prækliniske data, der netop er blevet fremlagt på den årlige kongres for European Hematology Association, er lovende. Derudover viser et andet studie på kongressen, at en ændring i den traditionelle behandling til patienter med fremskreden Hodgkins lymfom giver bedre progressionsfri overlevelse og mindre toksicitet.