Osteoporoseforeningen: Plads til forbedring af opsporingsindsats
De nuværende retningslinjer for behandling af osteoporose er udarbejdet i 2002 med et forsøg på opdatering i 2013, men dette forsøg kom aldrig i mål, siger Ulla Knappe, formand for Osteoporoseforeningen.Foto: Jonathan Hammershoi

Osteoporoseforeningen: Plads til forbedring af opsporingsindsats Både kommuner og praktiserende læger bør have bedre øje for knogleskørhed, hvis antallet af hofteoperationer skal forebygges endnu mere, mener Osteoporoseforeningen.

Set med Osteoporoseforeningens øjne er nedgangen i incidensen af hofteoperationer i den ældre befolkning en velkommen udvikling, som tyder på, at flere patienter opspores, sættes i behandling og dermed undgår operation.

Der er behov for opdatering af de gældende retningslinjer for forebyggelse og behandling af mennesker med knogleskørhed

Ulla Knappe, formand, Osteoporoseforeningen

Men der er stadig plads til forbedring, påpeger foreningens landsformand, Ulla Knappe, og henviser til, at Sundhedsstyrelsen i sin afdækning af området i 2018 bl.a. estimerede, at knap en halv million danskere lever med osteoporose uden at vide det. Det gælder også i almen praksis.

»Der er god grund til, at vi gerne vil have, at de praktiserende læger bliver mere interesserede i at opspore patienter med osteoporose. Patienterne fortæller os ofte, at de savner information hos lægen, når de får stillet diagnosen. Eksempelvis savner de information om, hvad osteoporose betyder for dem, hvad sygdommen kan udvikle sig til, og hvad de selv kan gøre for at forebygge,« siger hun.

Stort mørketal

Ulla Knappe ser frem til den nye vejledning om osteoporose, som Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) er i færd med at udarbejde, men som er blevet forsinket på grund af COVID-19-epidemien.

»Der er behov for opdatering af de gældende retningslinjer for forebyggelse og behandling af mennesker med knogleskørhed. De nuværende retningslinjer er udarbejdet i 2002 med et forsøg på opdatering i 2013, men dette forsøg kom aldrig i mål,« siger hun.

Osteoporoseforeningen er desuden selv på vej med en oplysningskampagne i efteråret 2021 og foråret 2022 med sigte på det store mørketal af osteoporoseramte, og som vil have fokus på risikofaktorer og netop opsporing.

Uudnyttede muligheder

Også i kommunerne er der i Osteoporoseforeningens optik uudnyttede muligheder. Som foreningens egen hjemmeside viser, findes ca. halvdelen af landets kommunale osteoporoseskoler i én region – Region Nordjylland – og den indsats ser Ulla Knappe gerne bredt videre ud.

»Når der er så mange i Nordjylland, er det bl.a. fordi jeg selv med hjælp fra vore lokale afdelinger har haft en rundrejse til samtlige kommuner for at skubbe på. Det var nærliggende at starte i Nordjylland, fordi regionens sundhedsaftale var kommet i hus«, siger hun med henvisning til den tværsektorielle aftale om opsporing og behandling af osteoporose, som regionen indgik i 2015 med kommuner og praktiserende læger.

Coronavirussens hærgen har dog sat en foreløbig stopper for det arbejde, som også handler om ressourcer.

»Vi har ikke kunnet banke på nogen døre det sidste års tid. Man skal også huske på, at vi jo ikke er nogen stor forening,« som hun siger.

»Men det er tanken, at vi skal i gang igen, for det sker ikke af sig selv.«

Læs også:

Færre hofteoperationer i Nordjylland: »Det er ikke opsporingen, der er det afgørende«

Skal den nordjyske model for opsporing af knogleskørhed udbredes?

Danskerne fortjener bedre forebyggelse og behandling af osteoporose

Hvem vil låne Osteoporoseforeningen en regnemaskine?

Uenighed om praktiserende lægers osteoporoseindsats

Skriv kommentar