Nej, ørelægens rolle er tripel Kim Werther er blot en blandt mange ØNH-læger, der aktivt og helt uden blusel bruger deres lægelige autoritet som afsæt for at sælge høreapparater til borgere, der i kraft af systemets indretning skal omkring lægen for at blive udredt.

»Der skal ikke være rede penge mellem læge og patient,« skriver praktiserende øre-næse-hals-læge Kim Werther, puljelæge og desuden indehaver af Høreapparat-behandling.dk, der er en privat høreapparatbutik. Det synspunkt skal han have ros for. For selvfølgelig skal man som høreapparatbruger være sikker på, at lægen ikke har andre dagsordner. Et besøg hos lægen skal alene være klinisk fokuseret. Men kan man nu være sikker på, at det er tilfældet, når man går til ØNH-læge i Danmark? Nej, det kan man ikke. Der er både rede penge og ‘systempenge’ mellem danske høreapparatbrugere og deres ØNH-læger.  

Mere end halvdelen af de privatpraktiserende ØNH-læger har privatøkonomiske interesser i en høreapparatbutik. Hele 65 pct. af puljelægerne har en sådan dobbeltrolle eller tripelrolle, som der jo i virkeligheden er tale om, hvor lægen – foruden at være læge – kan tjene penge på at henvise til sin egen forretning og udlevere høreapparater på vegne af regionen. For den enkelte borger er gennemsigtigheden lig nul, hvilket gør dobbelt- og tripelrollen til en barriere for borgernes frie valg, som også Sundheds- og Ældreministeriet påpeger i sit ‘Servicetjek af frit valg på sundhedsområdet’ fra september 2018.

Når Kim Werther gør sig til talsmand for, at “fremtidens høreapparatbehandling er et offentligt og gratis system, hvor behandlingen primært foregår på sygehuset eller på en af de 180 ørelægeklinikker”, så ikke alene fratager han borgeren et frit valg, han lader dem komplet i stikken.

Siden regionerne fik ansvaret for høreapparatområdet, er ventetiderne steget til det dobbelte. Dette er et udslag af stigende patienttilstrømning og kølig prioritering fra regionernes side. Som puljelæge ved Kim Werther bedre end nogen, hvad der sker, når lægen har udleveret det antal høreapparater, regionen har bestemt, at han må udlevere. Udleveringen stopper og borgerne må på venteliste – akkurat som på hospitalet – til et nyt budgetår starter. Måske må puljelægen afskedige den audiologiassistent, der tager sig af høreapparattilpasningen, og så er borgerne helt på herrens mark. For tilpasning af høreapparater er jo ikke ØNH-lægens kompetence.

Man tror det er løgn, men planøkonomisk styring er normen, når det gælder offentlig høreapparatudlevering. Borgernes behov er sekundært. Kim Werther gør sig til et villigt instrument for regionerne, men betales naturligvis også for sin mellemkomst, det vil sige både for at udrede borgeren og siden udlevere høreapparater. Det siger selv, at det for lægen bedre kan betale sig at udlevere høreapparatet selv end overlade opgaven til en privat konkurrent. At det så er dyrere for samfundet og – ifølge undersøgelser – dårligere for borgeren rent kvalitetsmæssigt, det er en anden sag.

Hvorfor sælger Kim Werther høreapparater?

Når Kim Werther forsvarer lægens ret til multiple roller, i en tid hvor habilitet ellers er noget offentligheden i stigende grad kræver – også af lægerne – hænger det naturligvis sammen med, at der er penge i dobbeltrollen.

Hvis man – for at bruge Kim Werthers egne ord – har »specifikke ønsker og behov, vil der kunne være en egenbetaling«. Men det er ikke noget problem for, som Kim Werther skriver på sin hjemmeside, »hvis der bliver tale om egenbetaling, er Høreapparat-behandling.dk blandt de billigste«. Og videre hedder det: »Har du modtaget et pristilbud på et bestemt høreapparat hos en anden forhandler, er du altid velkommen til at skrive til os, for at forhøre dig om vores pris«.

Nu er det høreapparatforhandleren Kim Werther, der har talt sig varm. Og det er netop heri, det helt store habilitetsproblem ligger. For som bekendt skal alle borgere, der ønsker et høreapparat med tilskud omkring en ØNH-læge for at få deres høretab verificeret. Netop derfor er ØNH-lægernes dobbelte forretningsmodel så succesfuld. Når lægen først har borgeren på tomandshånd, er der masser af muligheder for at sælge borgeren den løsning, der passer lægen bedst. Har borgeren ikke specifikke ønsker eller ingen penge, kan lægen tale for udlevering af et offentligt høreapparat. Han tjener i begge tilfælde på salget. Og har borgeren allerede fået foretaget en høreprøve og fået et tilbud på et høreapparat ‘hos en anden forhandler’, ja så kan Kim Werther uden problem levere et alternativt pristilbud. Dette er et eksempel på dobbeltrollen i sin reneste form. Intet antyder, at danske ØNH-læger kollektivt skulle opgive deres privatøkonomiske interesser i høreapparatbutikker og foretrække en model, hvor de alene udlevere offentlige høreapparater, som Kim Werther foregiver.  

Kim Werther er blot en blandt mange ØNH-læger, der aktivt og helt uden blusel bruger deres lægelige autoritet som afsæt for at sælge høreapparater til borgere, der i kraft af systemets indretning skal omkring lægen for at blive udredt. Dette uvæsen demonterer borgernes frie valg og hverken en skærpet anmeldelsespligt eller et fremadrettet forbud mod at eje en butik kan løse dobbeltrolleproblemet. Forbydes lægerne ikke at henvise til sig selv, vil dobbeltrollen bestå de kommende mange år. Til gavn for ca. 90 ØNH-læger og til skade for tusindvis af borgeres frie valg, de private forhandlere og offentlighedens opfattelse af lægers habilitet.  

Kommentarer

 1. Der er mange penge at spare ved offentlig høreapparat behandling

  Jeg er enig med Michael Westermann. Lad patienterne selv vælge, om de vil have høreapparat gratis på sygehuset, hos en ørelæge eller i en høreapparatbutik. Så længe det bare er gratis. Michael Westermann har også ret i, at det er frustrerende som ørelæge kun at kunne udlevere gratis høreapparater indtil 1. april. hvert år. Det svarer til, at jeg kun må lægge dræn på børn med ondt i ørerne indtil min ”kvote” er brugt op efter 4 mdr. Derefter må børnene gå rundt og lide resten af året. Det hænger ikke sammen.
  I min klinik, efter 1. april hvert eneste år, når vores årlige ”gratis” pulje er brugt op, tilbyder vi høreapparat behandling inden for rammen af det offentlige tilskud på 6.477 kr. Tre ud af fire patienter vælger den gratis løsning. Den sidste fjerdedel har særlige ønsker, der typisk medfører en egenbetaling på 4.000 kr. Det er meget tæt på at være en gratis offentlig model.
  Tilsvarende data fra private høreapparatskæder er ikke tilgængelige. Man kan dog få et indtryk af egenbetalingernes størrelse ved at hente tallene fra kommunerne, der i henhold til Sundhedsloven er forpligtet til at yde offentlig støtte til privat høreapparat behandling.
  I Roskilde kommune, hvor jeg bor, har jeg rekvireret tallene for de sidste fire års kommunal støtte til privat høreapparat behandling. I 2014 var beløbet 513.038 kr. I 2017 var beløbet steget til 931.457 kr. Af tallene fremgår endvidere, at hver borger, der i 2017 fik kommunalt tilskud til privat høreapparat behandling i gennemsnit modtog 11.140 kr. i kommunal støtte fra Roskilde kommune. Oven i dette beløb er der et tilskud fra Regionen på 6.477 kr.
  Lægger man tilskuddet fra Region Sjælland og fra Roskilde kommune sammen, kommer man frem til, at hver tilskudsberettiget borger i 2017 modtog offentligt tilskud til privat høreapparat behandling på 17.617 kr. Hvor meget borgeren selv har måttet betale oveni, er der ingen tilgængelige tal på.
  Til sammenligning er udgiften til den eksisterende overenskomst baserede ”gratis” puljeaftale med ørelægerne i Region Sjælland og i Region Hovedstaden 6.000 – 8.000 kr. pr. borger alt inklusiv. Beløbet afhænger af, hvilket høreapparat borgeren tildeles.
  Der er således mange offentlige skattekroner at spare. Skattekroner, der vil kunne anvendes mere hensigtsmæssigt til velfærd i andre offentlige sektorer.
  Jeg gentager gerne, at min anbefaling er, at den gratis model for høreapparat behandling udbygges. På den måde, kan borgere, der har behov for høreapparat, henvende sig til en ørelæge og uden at skulle betale en krone, få behandlet sit høretab. Helt på samme måde, som hvis man har ondt i ørerne, kan få lagt et dræn.
  Så lad os arbejde for at udbygge den gratis model – Det er den fagligt bedste og tilmed den billigste løsning.

 2. Borgerne skal have et frit valg, når de skal have høreapparat. Frit valg til at vælge den leverandør og de løsninger, der matcher deres behov bedst. Et manipulationsfrit valg, der ikke er påvirket af, hvorvidt lægen, der udreder borgeren, tilfældigvis også tjener penge på at udlevere høreapparater. Om det så er på vegne af det offentlige, salg via egen klinik eller ved henvisning til en butik, han selv ejer. Derfor har jeg svært ved at se, hvordan valget kan være frit, hvis alle skal behandles af en ØNH-læge. Eller rettere af de audiologiassistenter, der er ansat hos puljelæger og på offentligt sygehus. Så hvad er det lige, din replik handler om Kim Werther?

  Er dit ærinde at gå efter samfundets svageste – dem, der har så lille en indkomst, at de ifølge lovgivningen er berettigede til et helbredstillæg? Skal de ikke have et frit valg? Eller skal de – på grund af deres indkomst – tvinges til “sygekasselægen”? Og hvad er det lige for nogle tal, du jonglerer rundt med i relation til selv samme helbredstillæg?

  Hvordan kan regionalt tilskud og helbredstillæg for nogle få, dårligt stillede borgere, blive til en udgift på kr. 17.617 for “hver tilskudsberettiget borger i 2017 “. Det er ganske enkelt manipulation af værste skuffe.

  For 83 borgere i Roskilde gælder, at de af kommunen er blevet tildelt et helbredstillæg, hvilket de kun har fået, fordi de er berettigede efter loven. Akkumuleret giver det kommunen en udgift på kr. 931.457, (hvis det tal ellers står til troende). En lille gruppe borgere har altså kostet mere end både de “6.000-8.000 kr. (ex. moms)”, du selv postulerer at kunne klare opgaven for og de 5.677 kr. ex. moms i tilskud, man kan få høreapparater for privat. Så hvad er din pointe, Kim Werther?

  Hvis jeg skal give mit bud, så er pointen at forsøge at overtale Region Sjælland til at lade dig udlevere flere puljeapparater. Det betyder endnu flere penge i kassen til dig og potentielt flere kunder i den private arm af din klinik. Et kig i krystalkuglen og regionens budget for 2019 tegner et lyst billede af fremtiden. Regionen annoncerer, at den vil udlevere endnu flere høreapparater via puljelæger, så i 2019 kan det være, at du først løber tør for “gratis apparater” i maj. At den model giver samfundet større udgifter og borgerne høreapparatbehandling af en dokumenteret ringere kvalitet, jvf. EuroTrak, det er en ganske anden og politisk sag.

 3. Du spørger, hvad mit ærinde er Michael. Kort fortalt er mit ærinde at behandle flest muligt for de færrest mulige omkostninger for samfundet og for den enkelte borger. Som du selv har skrevet i flere af dine debatindlæg, er dit ærinde at tjene så meget som muligt til det firma du har. Det er nemlig en privat virksomheds opgave. Som borger og politiker, kan man så selv afgøre, hvad man finder mest hensigtsmæssigt.

 4. Eurotrak som du gang på gang refererer til Michael. Du glemmer at fortælle, at undersøgelsen er bestilt af og betalt af høreapparat industrien, som er medejer af de fleste af de private høreapparat kæder inklusiv den egen butikskæde. Nu ved jeg ikke hvor du har fået din videnskabelige uddannelse fra. Men på Københavns Universitet, hvor jeg har min fra, kalder man den slags for bias.

Skriv kommentar