Medicinrådet anbefaler cladribin til gruppe af skleroseramte
Formand for Medicinrådet Jørgen Schøler Kristensen fortæller, at Medicinrådet anbefaler cladribin, fordi der i et fireårigt tidsperspektiv er et rimeligt forhold mellem den kliniske effekt og de forventede omkostninger.

Medicinrådet anbefaler cladribin til gruppe af skleroseramte Patienter med attakvis multipel sklerose bliver nu anbefalet cladribin som standardbehandling. Det sker, selv om Medicinrådet udtrykker en vis bekymring.

Medicinrådet har på rådsmøde torsdag d. 9. november godkendt en anbefaling af cladribin til attakvis multipel sklerose (pdf). Cladribin anbefales som standardbehandling til patienter med attakvis multipel sklerose, som har sygdomsaktivitet på førstelinjebehandling, herunder også patienter med særlig høj sygdomsaktivitet, som ikke tidligere har været i behandling

Anbefalingen som standardbehandling sker under hensyntagen til, at Medicinrådet udtrykker bekymring for den længerevarende effekt af cladribin, som potentielt kan stille patienter med sygdomsgennembrud efter to år i en situation, hvor de ikke kan tilbydes anden relevant andenlinjebehandling. Desuden udtrykker Medicinrådet bekymring for sent optrædende bivirkninger. Det understreges, at der ikke er taget stilling til indplacering af cladribin i relation til de øvrige godkendte lægemidler.

»Vi anbefaler cladribin, fordi der i et fireårigt tidsperspektiv er et rimeligt forhold mellem den kliniske effekt og de forventede omkostninger,« siger Jørgen Schøler Kristensen, som deler formandskabet for Medicinrådet med Steen Werner Hansen, i en kommentar på Medicinrådets hjemmeside.

Hos firmaet, der producerer Mavenclad (cladribin), er der naturligvis glæde over beslutningen.

»Vi er glade for Medicinrådets anbefaling. Danske sklerosepatienter kan nu blive tilbudt den korteste og mest forenklede tabletbehandling nogensinde,« siger Hans Elers Koch, direktør i Merck A/S, som er en del af den tyske life science-koncern Merck, der producerer Mavenclad, i en pressemeddelelse.

I dag kræver de mest anvendte standardbehandlinger til patienter med høj sygdomsaktivitet enten et dagligt tabletindtag eller månedlige infusioner. Mavenclad skal kun tages dagligt i maksimalt 5×2 dage det første og andet år. Derefter er behandlingen afsluttet og har vedvarende effekt i fire år. Med to kortvarige, årlige behandlinger over fire år på maksimalt 20 dage betyder det, sammenholdt med de lave krav til monitorering, at patienterne oplever et minimum af besværligheder og ubehag, skriver Merck i pressemeddelelsen.

Ingen klinisk merværdi

Medicinrådet vurderer, at cladribrin ikke giver nogen klinisk merværdi i forhold til eksisterende behandling:

»Vi vurderer, at cladribin klinisk set ikke er dokumenteret bedre eller dårligere end eksisterende behandlinger, og derfor kan cladribin anvendes som et alternativ på lige fod med tilsvarende lægemidler. Medicinrådet har i dag (red. torsdag 9. nov.) godkendt, at ved en efterfølgende udarbejdelse af en behandlingsvejledning for attakvis multipel sklerose, vil cladribin blive indplaceret i forhold til de øvrige godkendte lægemidler. Indtil behandlingsvejledningen er udarbejdet, er vores anbefaling til regionerne, at clabribin kan anvendes på lige fod med tilsvarende lægemidler, under hensyntagen til de udtrykte bekymringer,« forklarer Jørgen Schøler Kristensen på hjemmesiden.

Skriv kommentar