Længere tid med diabetes øger risikoen for demens Jo længere man har levet med en diagnose med type 2-diabetes, desto større er risikoen for også at få demens, viser nyt studie.

Personer over 70 år, som i over 10 år har haft en diagnose med type 2-diabetes, har mere end dobbelt så høj risiko for også at udvikle demens sammenlignet med et bredt udsnit af befolkningen. Det viser et nyt studie i JAMA.

Det nye studie viser også, at personer over 70 år, som har fået en diagnose med type 2-diabetes inden for de seneste seks til 10 år, har næsten 50 pct. forøget risiko for at udvikle demens.

Endelig viser studiet, at personer over 70 år, der har fået en diagnose med type 2-diabetes inden for de seneste fem år, har 11 pct. forøget risiko for at udvikle diabetes.

Tallene peger samlet set på, at det at leve med diabetes i længere tid øger risikoen for også at udvikle demens.

»Jo yngre du er, når du får diabetes, desto større er din risiko for et neurokognitiv udfald, og risikoen er endnu større, hvis der følger hjertesygdom med diabetes. Fra et forebyggelsessynspunkt er det derfor vigtigt at opmuntre til livsstilsændringer hos personer med diabetes for at forbedre deres kardiovaskulære helbred,« fortæller en af forskerne bag det nyt studie, professor Archana Singh-Manoux fra National Institute of Health and Medical Research, Paris, til UPI.

Fulgte 10.000 personer i mere end 30 år

I studiet har Archana Singh-Manoux med sine kollegaer analyseret sundhedsdata fra 10.095 voksne, som er blevet fulgt i gennemsnitligt 31,7 år.

Ud af studiepopulationen fik 1.710 en diagnose med type 2-diabetes, og 639 udviklede demens.

  • Blandt personer uden diabetes var forekomsten af demens 8,9 per 1.000 leveår.
  • For personer, der havde fået en diagnose med diabetes inden for de seneste fem år, steg tallet til 10,0.
  • Tilsvarende steg tallet til 13,0 for personer, der havde fået en diagnose med type 2-diabetes inden for de seneste 10 år.
  • For personer, der havde levet mere end 10 år med en diagnose med type 2-diabetes, var tallet 18,3.

Sammenlignet med et bredt udsnit af befolkningen betyder tallene, at risikoen for at udvikle demens blandt personer med type 2-diabetes er forøget med hhv. 11 pct., 49 pct. og 112 pct.

»Vi viser, at ung alder med en diagnose med type 2-diabetes er forbundet med øget risiko for udvikling af demens. Dette indikerer, at jo længere man lever med diabetes, desto større er risikoen for også at udvikle demens,« siger Archana Singh-Manoux.

Skriv kommentar