Kæmpe oprydning på Aarhus Universitetshospital – fyrer centercheferne Elleve centerchef- og administrationschef-stillinger nedlægges, sekretariater fusioneres, og hospitalsledelsen udvides fra tre til fem direktører. Ny ledelsesstruktur sparer Aarhus Universitetshospital for seks mio. kr. Brutalt, men nødvendigt, siger den øverste ledelse.

Aarhus Universitetshospital præsenterer i dag en ny ledelsesstruktur, som netop er godkendt af regionsrådet i Region Midtjylland. Den tidligere opdeling med fem centre og centerledelser skal væk – 11 chefstillinger nedlægges – og i stedet bliver hospitalsledelsen udvidet fra tre til fem direktører, og der oprettes tre stillinger som programchefer med tværgående opgaver.

Strukturændringen skal først og fremmest ses som en styrkelse af hospitalet, siger regionsdirektør Ole Thomsen.

»Centrene har fungeret i en årrække, men det har givet en tilbøjelighed til en siloopdeling i de fem centre. Udviklingen skal gå på tværs, og der skal være en større sammenhængskraft. Det får vi, når der nu er otte, der skal kigge på det samlede hospital, hvor det før var tre personer,« siger han.

Poul Blaabjerg.
»Centerstrukturen passede godt til fusionen af de to hospitaler. Men nu skal vi have en anden struktur, der passer bedre til det nye Aarhus Universitetshospital, hvor vi vil være mere sammenhængende og tværgående,« siger hospitalsdirektør Poul Blaabjerg.

Hospitalsdirektør Poul Blaabjerg pointerer, at der som sådan ikke har været noget galt med centerstrukturen, men hospitalet trænger til et skifte.

»Centerstrukturen passede godt til fusionen af de to hospitaler. Men nu skal vi have en anden struktur, der passer bedre til det nye Aarhus Universitetshospital, hvor vi vil være mere sammenhængende og tværgående,« siger han.

Der følger også en besparelse med i strukturændringen. Gevinsten ved de nedlagte stillinger, regner hospitalsledelsen og regionsdirektionen med, løber op i seks mio. kr beregnet efter løn. De skal blive en del af en årlig besparelse på 20 mio. kr., som er målet at opnå på samtlige strukturbesparelser i 2020.

»Der er ingen gratis poster«

De fem hospitalsdirektører vil få en rolle som ‘kontaktdirektører’ og skal kommunikere direkte med afdelingsledelserne. På den måde skal hospitalsledelsen tættere på afdelingerne.

De to nye hospitalsdirektører får hver deres rolle. Den ene skal have en sundhedsfaglig baggrund og får en rolle, der kommer til at minde om den, lægefaglig direktør Claus Thomsen og sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen har.

Den anden skal være direktør får den nyetablerede hospitalsstab, som er sammensat af de nuværende centerstab og administrationen. Når de to stabsfunktioner fusioneres regner hospitalet med, at der også her vil blive nedlagt nogle stillinger. Hvor mange kan endnu ikke siges. I hospitalsstaben vil en del skulle servicere de tre ‘programchefer’, som også er en ny del af organiseringen. De skal styre tværgående programmer på hospitalet, som f.eks. kunne være Sikkert Patientflow.

Den nuværende hospitalsledelse og regionsdirektionen regner med at kunne sætte navne på de nye stillinger midt september. De går efter at finde de helt rette profiler med dokumenteret erfaring på området, så personerne er klar til at løfte opgaven fra 1. oktober, når den nye ledelsesstruktur træder i kraft.

»Centerlederne mister jo ikke deres job, fordi de ikke kan deres arbejde. Det er nogle dygtige ledere, og vi håber, at der er nogle af dem, der er indstillet på at blive ansat i en af de nye stillinger. Men vi går ikke på kompromis, der er ingen gratis poster,« siger Poul Blaabjerg og uddyber:

»For at den nye struktur skal kunne lykkes, kræver det, at vi finder de helt rigtige personprofiler. Både direktører og programchefer skal have lige dele kynisme og relationelle kompetencer i orden. Specielt programcheferne kommer nok til at få nogle knubs til at begynde med.«

»Vi skal se, om nogle af vores centerchefer eller adminstrationschefen har et ønske om en af de nye stillinger. Derefter skal vi se, om deres profiler matcher vores krav til profilen. Og hvis det ikke lykkedes på den måde, så må vi ud med et opslag for at finde vores nye kollegaer,« siger lægefaglig direktør Claus Thomsen.

Centerlederne har for en uge siden fået præsenteret en skitse af den nye organisation. Der bliver nu sat gang i en præferencerunde, der indledes på mandag.

»Her skal vi se, om nogle af vores centerchefer eller adminstrationschefen har et ønske om en af de nye stillinger. Derefter skal vi se, om deres profiler matcher vores krav til profilen. Og hvis det ikke lykkedes på den måde, så må vi ud med et opslag for at finde vores nye kollegaer,« siger Claus Thomsen og fortsætter:

»Centerlederne står selvfølgelig i en svær position nu, og det er meget brutalt, det der er sket for dem. Det er et pres for den enkelte, og det kommer selvfølgelig til at påvirke deres arbejde nu. Men vi er nødt til at ændre hele strukturen i et hug.«

Skal spille bedre sammen

Det øverste lag er den ene del af organisationsændringen. Den anden del omhandler afdelingerne. Da centerorganiseringen stopper, bliver de på sin vis hver deres boks under hospitalsledelsen. Det kommer bl.a. til at betyde, at afdelingsledelserne skal have et større ansvar. De skal være bedre til ikke at tænke så meget i egen afdeling, men også kigge mod andre afdelinger.

»Vi skal have en struktur, der understøtter de patientforløb, vi har i dag, hvor vi har mange flere multisyge end tidligere. Afdelingerne skal spille bedre sammen, så vi kan optimere vores patientforløb og udnytte vores ressourcer bedre. Nu siger vi til afdelingsledelserne, at det er deres ansvar at få det til at ske, så patienten kommer først,« siger Inge Pia Christensen.

Hvordan det helt skal struktureres er endnu ikke besluttet. Struktur har været et af de effektiviseringstemaer, som der er blevet kigget på siden udmeldingen om de 220. mio. kr., hvor Claus Thomsen og Inge Pia Christensen har siddet med.

I september holder de en halv temadag, hvor afdelingslederne, der sidder med i gruppen, skal diskutere, hvordan de kan skabe forbedringer.

De resterende grupper med effektiviseringstemaer arbejder ligeledes fortsat med at finde effektiviseringer. Snart gøres der status på arbejdet i grupperne og kigget på forslagene for at se, hvor realistiske de er at indføre

Kommentarer

 1. Jeg bryder mig ikke om denne kommentar:”lige dele kynisme og relationelle kompetencer i orden.” Kynisme er for mig et negativt ladet ord. Det vidner om en ligegladhed med omgivelserne og deres relevante forslag og indvendinger. Kunne man ikke hellere sige, at man lyttede til omgivelserne og derefter argumenterede for, at “at det var nødvendigt at gøre tingene af de og de grunde. Det virker dog mere respektfuldt. Gangstere er kyniske!

 2. Ahh, endu en ny og glasklart gennemskuelig strukturændring udtænkt af det øverste lag af bureaukrater. Lad mig gætte: Nogle chefer med medicinskfaglig baggrund erstattes passende af nogle øvre chefer med djøf-baggrund? Som en stor overraskelse er der også en besparelse indbygget, der skal skæres nogle stillinger, hvor mange kan ikke siges… nej nej. Formålet og de nye funktioner er jo også lysende klare: “I hospitalsstaben vil en del skulle servicere de tre ‘programchefer’, som også er en ny del af organiseringen. De skal styre tværgående programmer på hospitalet, som f.eks. kunne være Sikkert Patientflow”. Ja, fx….
  “Nu siger vi til afdelingsledelserne, at det er deres ansvar at få det til at ske, så patienten kommer først”… Wow, nytænkning! Altid godt hjulpet på vej af en spareøvelse, ikke sandt?!
  Og den banebrydende nytænkning vil sikkert også bæres godt frem af at:
  “Hvordan det helt skal struktureres er endnu ikke besluttet.”
  Nej hvorfor også tænke på det før man laver en strukturændring og besparelse?
  Hvus det hår dårligt, er der alligevel ingen bureaukrat der kan klandres sådan helt personligt, det var jo en politisk beslutning der lå til grund….

 3. Tak for den interesse der har været for organisationsændringen på AUH. Jeg benytter i interviewet ‘kynisme’ i en del af karakteristikken af programchefen. Det er sagt, men var ganske enkelt et forkert valgt ord under en lang samtale.
  Det der bl.a. vil være situationen for en programchef er, at de vil stå i meget vanskelige situationer, hvor de kommer til at træffe nogle valg – efter relevant involvering – som vil blive oplevet som tab eller urimelige for nogle af de implicerede. Det skal man være robust nok til at stå med. Man skal naturligvis kunne sætte sig ind i de impliceredes sted og både udvise den ordentlighed og handlekraft, jeg vil forvente af en programchef. Og i øvrigt for alle, incl. ledere.

Skriv kommentar