Torben Mogensen: Innovation – det nye mirakel?
Foto: Joachim Rode

Torben Mogensen: Innovation – det nye mirakel? STIKPILLEN: Indførelsen af innovative behandlinger er i praksis vanskeligt. Undtagen selvfølgelig behandlinger, som er sjove for behandleren.

Hvis innovation er løsningen, må vi tage skeen i den anden hånd.

Jeg sidder i et netværk, der virker som mentorer for nye firmaer med innovative løsninger. Mine erfaringer er, at det er næsten umuligt at få hospitalerne med på at afprøve nye løsninger. Det bliver vi nødt til at ændre.

Hvis ledere virkelig mener, at innovative løsninger skal være med til at redde fremtiden, må de forpligte sig til at afprøve nye tiltag. Det skal selvfølgelig ikke foregå helt i blinde, men man må kunne have et uafhængigt organ, der kan vurdere egnetheden. Herefter skal hospitalerne på skift have til opgave at afprøve innovationen. Også i en travl hverdag. Ellers er innovation som løsning en illusion.

Er vi sikre på, at innovation frigør ressourcer til den basale behandling og pleje? Tja, bum bum

Sundhedsvæsenet er udfordret. Der er ingen tvivl om, at kombinationen af en ældre befolkning, personale, der nærmer sig pensionsalderen, og manglen på unge, der vil arbejde i sundhedssektoren, er et hastende problem. Specielt inden for de mellemlange videregående uddannelser kan man forudse problemer.

I den situation kommer alle hånde forslag på bordet. Lægeforeningen byder ind med, at der skal prioriteres, dog uden konkrete forslag. Politikerne må forventningsafstemme med befolkningen. Om det så vil gøre lægerne tilfredse, står hen i det uvisse.

Innovation er slagordet fra mange. Senest har Lars Gaardhøj (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden, søsat ideen om innovation som løsningen. Det lyder besnærende, men er det også løsningen? Er vi sikre på, at innovation frigør ressourcer til den basale behandling og pleje? Tja, bum bum. Hvad er erfaringerne?

Man kan sige, at innovation inden for det kliniske område virkelig har frigjort kapacitet. Tænk bare på de hurtige og effektive patientforløb efter kirurgi. Her har dansk forskning skabt innovation, der har imponeret over hele verden. Sådanne eksempler er der formentlig flere af, men mulighederne for at frigøre personale er vist begrænset fremover. Forhåbningerne til, at patienter kan behandles hjemme via teleløsninger, er ikke indfriet. Det vil gavne patienterne, men det kræver altså mange personaletimer fra hjemmeplejens side, hvis det skal gøres ordentligt.

Når man ser på den tekniske innovation, har den været enorm. Tænk, hvilken udvikling der har været inden for billeddiagnostik. Det sparer ikke ressourcer, men er til gavn for patienterne.

Indførelsen af innovative behandlinger er i praksis vanskeligt. Undtagen selvfølgelig behandlinger, som er sjove for behandleren. Tænk blot på robotkirurgi, indført med forbavsende hast, meget dyr, og ikke til gavn for de fleste patienter.

Mere simple, men effektive tiltag kan tage de berømte 20 eller flere år at indføre, hvis det overhovedet sker. Indførelse af sikre arbejdsgange, der vil spare patienterne for eksempelvis infektion, er stadig vanskelige at indføre. Ja, jeg tænker på hygiejne. Det vil i øvrigt frigøre rigtig mange ressourcer, hvis man kan reducere de infektioner, der kan forebygges. Det må kunne gøres bedre.

Skriv kommentar