Foto: Joachim Rode

Godt nytår Forhåbentlig bliver 2023 året, hvor de faglige og videnskabelige organisationer ‘bider til bolle’, men det kræver, at politikerne starter.

Så blev det endelig et nyt år. 2022 går næppe ind i annalerne som et af de store år. Så vi må alle håbe, at 2023 bliver bedre. I denne klumme fokuserer jeg på sundhed og ikke på fodbold, selvom landsholdets indsats i Qatar var lige til at få en depression af.

Det er efterhånden en fastslået kendsgerning i debatten, at sundhedsvæsenet er i dyb krise, ja man får næsten indtryk af, at sammenbruddet er nær. Men man glemmer de hundredtusinder af patienter, der hvert år får en fremragende behandling. Vi kan være stolte af vores sundhedsvæsen, selvom der selvfølgelig er patienter, der får en dårlig behandling. Det skal vi lære af, men vi har et godt udgangspunkt.

Forhåbentlig bliver 2023 året, hvor de faglige og videnskabelige organisationer ‘bider til bolle’

Vi går ind i 2023, hvor mange har store forventninger til en massiv pengetilførsel til sundhedsvæsenet. Når man læser de faglige organisationers budskaber i det nye år, som dog ikke er anderledes end budskaberne i det gamle år, så er forventningerne enorme. Lad os kigge på min egen forening: Lægeforeningen. Her kan man ikke se et opslag på Twitter, uden at det påpeges, at der mangler speciallæger. Ikke bare nogle få, men rigtig mange. Lægeforeningens brug af ordet speciallæger er uklart, idet det kan dække over både sygehusene og almen praksis. Alle, jeg kender, er enige om, at der mangler læger i almen praksis. Der mangler mange, men de kommer ikke flyvende, men viljen er der, også blandt politikerne. Så det bliver spændende at se, hvor mange penge der kommer med.

Noget andet er speciallæger på hospitalerne. Her er antallet af læger, når vi ser bort fra psykiatrien, steget ganske betydeligt gennem de sidste mange år. Jeg vil anbefale, at Lægeforeningen fokuserer på, at der kommer de nødvendige speciallæger til almen praksis og psykiatrien. Hospitalerne må klare sig med de mange læger, der allerede er ansat her. Hvis Lægeforeningen mangler arbejdsopgaver, kan man komme med forslag til, hvordan man får en mere retfærdig fordelingen af speciallægerne, specielt på Sjælland. Der er indgået en aftale mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland, som skal sikre bedre speciallæger dækning på de sjællandske hospitaler. Det er et godt træk, som jeg håber, at de faglige organisationer vil medvirke til at få det til at fungerer, vel og mærke uden eksorbitante lønkrav.

Jeg vil også sige velkommen til vores nye sundhedsminister og øvrige sundhedspolitikere. Det er et spændende job med mange udfordringer. Men det er vigtigt, at vores politikere husker det gamle råd om, at ‘man ikke kan være venner med alle’. Alle taler om prioritering. Det er en sikker måde at få uvenner på. Kig bare på Medicinrådet. Rådet har ikke mange venner, når de afslår en behandling. Det er smertefrit at tale om prioritering som et abstrakt begreb, men det gør ondt, når man skal blive konkret. Forhåbentlig bliver 2023 året, hvor de faglige og videnskabelige organisationer ‘bider til bolle’, men det kræver, at politikerne starter.

Rigtig godt nytår til jer alle.

Kommentarer

  1. Det er sandsynligt at der samlet set er speciallæger nok på de danske sygehuse. Imidlertid er der en stor, og uhensigtsmæssig, variationer i antal speciallæger mellem de forskellige specialer og deres geografisk placering.
    Stikpille-forfatteren udtaler at det burde være Lægeforeningen der udarbejdede forslag til en mere “retfærdig” fordeling af speciallæger især på Sjælland.
    Det er ikke Lægeforeningen, som skal være ansvarlig for ensartet kvalitet og nødvendig speciallægefordeling i det danske sundhedsvæsen. Den opgave ligger i Sundhedsministeriet og Danske Regioner. Desuden er problemet med uensartet speciallægedækning nok endnu større for Nordjylland end på Sjælland.
    Tvangsforflytning af læger er en dårlig vej. Det vil være langt at foretrække med en anderledes lønstruktur for at udjævne geografien. De nuværende stedtillæg i storbyerne skal øges og flyttes til geografisk trængte områder. Boliger i udkanten stiger ikke med 1.000 kr./dag skattefrit som i de store byer. Specialer der behandler patienter med lav sygdomsprestige bl.a. psykiatere og reumatologer skal have bedre vilkår for rekruttering bl.a. flere attraktive introstillinger.
    Claus Rasmussen, (senior)reumatolog, Nordjylland.

Skriv kommentar