»Ikke siden introduktionen af Viagra, har navnet på et lægemiddel vel næppe været omgivet af så megen opmærksomhed. Wegovy blev simpelthen folkeeje og samtaleemne overalt i befolkningen,« skriver klinisk professor Jens Meldgaard Bruun i sin nytårstale.Foto: Lars Andersen

Glasset er halvt fyldt: Vi kan både forebygge og behandle svær overvægt NYTÅRSTALE: Behandling af personer med svær overvægt har været i vælten igen i 2023. Ny og effektiv medicin er altid velkommen, men medicin må ikke overskygge et fokus på fortsat at udvikle og afprøve effektiv forebyggelse, så færre både børn og voksne udvikler svær overvægt med følgetilstande, skriver Jens Meldgaard Bruun, overlæge ved Steno Diabetes Center Aarhus.

Når jeg ser tilbage på 2023, er det året, hvor overvægt og svær overvægt igen kaprede dagsordenen og overskrifterne – på godt og ondt – for både politikere, journalister og borgere.

Medio december 2022 præsenterede regeringen et regeringsgrundlag: Velfærd 2.0 – et reformprogram, som udvikler Danmark, hvori overvægt stod under Sundhed, skulder-ved-skulder med en Ny 10-årig psykiatriplan. Finere bliver det vel næppe. Overskriften var: Bedre hjælp til mennesker med svær overvægt. Jeg vejrede morgenluft, for teksten rummede både løfter om bedre og mere effektiv forebyggelse og behandling.

Teksten i regeringsgrundlaget var helt relevant, for svær overvægt er en risikofaktor for udvikling af overvægtsrelaterede sygdomme som type 2-diabetes, søvnapnø, fedtlever, hjerte-karsygdomme og ca. 14 forskellige kræftformer.

Men svær overvægt er også noget så banalt, som en måde en krop præsenterer sig på, altså for meget vægt (fedtvæv) i forhold til højden (Body Mass Index; BMI>30kg/m2). BMI siger således ikke noget om, hvordan det ekstra fedt er fordelt, altså er kropssammensætningen primær med abdominal eller gynoid fedtfordeling.

Pointen om svær overvægt som risikofaktor er vigtig, for det betyder også, at selv personer med meget svær overvægt, f.eks. et BMI>40 kg/m2, godt kan have et normalt blodsukker og sove godt, uden spor af søvnapnø. Så hvis vi skal følge regeringens oplæg, skal vi som sundhedsvæsen faktisk bruge tid og ressourcer på at identificere de rette personer at rette vores behandling imod.

Forebyggelse er måske (lidt) lettere, for primær forebyggelse retter sig mod alle borgere, men lige nu har vi desværre til gode at identificere tiltag eller indsatser, som rent faktisk reducerer andelen af f.eks. børn, som går fra normalvægt til overvægt og svær overvægt.

Et nyt samtaleemne

I det forgangne år har der været meget fokus på behandling af svær overvægt, primært drevet af at semaglutid (Wegovy) blev introduceret som behandling af svær overvægt hos både børn fra 12 år og voksne.

Ikke siden introduktionen af Viagra, har navnet på et lægemiddel vel næppe været omgivet af så megen opmærksomhed. Wegovy blev simpelthen folkeeje og samtaleemne overalt i befolkningen – både for det gode, men desværre også for det onde, hvor nogle patienter har været tilbageholdende med at fortælle f.eks. arbejdskolleger, at de modtog denne form for behandling.

Borgere bestilte i stor stil Wegovy-konsultationer hos deres praktiserende læge, hvilket desværre medførte ophedede debatter på specielt sociale medier, men store landsdækkende medier bar desværre også ved til det bål, at personer med svær overvægt vist bare skulle ‘lette røven og lukke munden’, i stedet for at fylde op i lægekonsultationerne og tage tid fra de ‘rigtigt syge’…

Vi skal blive ved med at arbejde på at forbedre de livsstilsændringer, som skal supplere den medicinske og kirurgiske behandling

Den offentlige samtale omkring Wegovy har formentlig været med til at bidrage til den stigmatisering, personer med svær overvægt allerede oplever i rigt mål.

Husk forebyggelse

Ny og effektiv medicin til behandling af personer med svær overvægt er altid meget velkommen og med Zepbound på vej, kommer der også ny energi til samtalerne om svær overvægt.

Mit håb for året, som kommer, og for den sags skyld alle årene, som kommer, er, at ny medicin ikke kommer til overskygge et fokus på fortsat at udvikle og afprøve effektiv forebyggelse, så færre både børn og voksne udvikler svær overvægt med følgetilstande, hvad enten disse er psykologiske eller fysiske.

I forhold til behandling af svær overvægt, er mit håb, at der udarbejdes kliniske retningslinjer for behandling af svær overvægt. På den måde kan vores viden om, at både Wegovy og Zepbound kun virker, så længe man tager medicinen, blive til et budskab, som alle sundhedspersoner kender til og kan formidle borgere og patienter. For vi skal blive ved med at arbejde på at forbedre de livsstilsændringer, som skal supplere den medicinske og kirurgiske behandling, for at gøre disse mest effektive, i forhold til at afhjælpe følgetilstandene til svær overvægt.

Endnu et håb er, at årets fokus på svær overvægt også fører til, at vi kan tale om vægt på en respektfuld måde og ikke viger tilbage for at anvende en vægt, når vi ved diverse helbredsundersøgelser har behov for at veje en person – det er ofte ikke personens vægt per se, som siger noget om sundhed, men hvordan personens vægt ændrer sig.

Jeg vil gerne slutte med en tak til regeringen for regeringsgrundlaget: Velfærd 2.0 – et reformprogram, som udvikler Danmark, og håber at regeringen vil arbejde for folkesundheden, så kommende års reformer også inkluderer strukturelle forslag og ændringer, så alle danskere får nemmere ved at tage sundere valg og dermed opnå et sundere liv, uafhængig af vægten.

Skriv kommentar