Replik til Nicholas Syhler: Almen praksis kan ikke stå alene med ansvaret for behandling af svær overvægt Hvis slankemedicinen Wegovy skal vise sig som et samfundsgode, forudsætter det livsstilsændringer hos den enkelte, der kræver rådgivning, motiverende samtaler og vejledning i et omfang, som almen praksis ikke er gearet til, skriver praktiserende læge Maria Krüger i et svar til stifter af vægttabsklinik.

Kære Nicholas Syhler,

mange tak for din kommentar til mit debatindlæg i Dagens Medicin.

Jeg er helt enig med dig i, at korrekt brug af Wegovy er et samfundsgode. Men det er lige netop her, at min tvivl ligger. Svær overvægt har en social slagside, og det er formentlig de borgere, som ikke har råd til medicinen, der vil have den største gavn af behandlingen.

Når indikationen for vægttabsmedicin er så bred, at den omfatter 20 pct. af Danmarks befolkning, bliver der ikke råd til offentligt medicintilskud. Prisen er sat efter, hvad patienter kan og vil betale, og det gavner kun de mest velstillede.

Jeg havde gerne set en smallere indikation, som var mere målrettet den enkeltes risikofaktorer, så tilskud ville kunne komme på tale, og uligheden i sundhed på det her område ikke bliver så udtalt.

Jeg er også helt enig i, at det altid er bedst at forebygge, men jeg ser det som en behandling og ikke forebyggelse, når vi udskriver Wegovy. Der er en mulig risiko for langtidsbivirkninger, som vi ikke kender til, hvis patienterne ønsker at fortsætte i årevis.

Forebyggelse af svær overvægt må omfatte tiltag fra politisk hånd, regulering på fødevareområdet og oprustning af kommunernes tilbud om gratis motion og kostvejledning. Derfor mener jeg ikke, at almen praksis alene kan stå med ansvaret for behandling af svær overvægt.

Som du skriver, skal behandlingen understøttes af livstilsændringer, hvilket forudsætter rådgivning, motiverende samtaler og vejledning. Det er en opgave, som jeg mener, må ligge ude i kommunerne. Vi kan ikke tilbyde det samme set-up i almen praksis, som I kan i det private.

Mvh. Maria Krüger

Læs også:

2. juni 2023: Praktiserende læge: Er svær overvægt en sygdom?

12. juni 2023: Stifter af vægttabsklinik: Brugt korrekt er slankemedicin et samfundsgode

Kommentarer

 1. Artiklen bringer en vigtig debat frem om behandlingen af svær overvægt og ansvaret, der hviler på almen praksis i denne sammenhæng. Det er rigtigt, at svær overvægt er en kompleks problemstilling, der kræver en multidisciplinær tilgang og samarbejde mellem forskellige sundhedssektorer.

  Nicholas Syhler argumenterer for, at almen praksis ikke kan håndtere behandlingen af svær overvægt alene, og at der er behov for specialiserede indsatser og ressourcer på tværs af sundhedssystemet. Dette er et vigtigt synspunkt. Almen praksis spiller en central rolle i at identificere og henvise patienter til relevante specialiserede behandlingsmuligheder, herunder ernæringseksperter, psykologer og fysioterapeuter.

  Det er også vigtigt at erkende, at behandling af svær overvægt ikke kun handler om at tabe sig, men også om at tackle de underliggende årsager og faktorer, der bidrager til overvægten. Dette kan omfatte psykologiske, ernæringsmæssige og fysiske aspekter, der kræver en helhedsorienteret tilgang.

  Der er behov for øget samarbejde og koordination mellem forskellige sundhedspersoner og specialister for at sikre en effektiv behandling af svær overvægt. Det kan være gennem etableringen af tværfaglige team, hvor læger, ernæringseksperter, psykologer og fysioterapeuter arbejder sammen for at levere en holistisk behandling til patienterne.

  Derudover bør der være fokus på forebyggende tiltag og tidlig intervention for at mindske forekomsten af svær overvægt. Dette kan omfatte oplysning og uddannelse af befolkningen om sund livsstil og ernæring samt tilgængelige støtteprogrammer og ressourcer.

  Samlet set er det afgørende at anerkende, at behandlingen af svær overvægt kræver en bred tilgang og samarbejde på tværs af sundhedssektoren. Almen praksis spiller en vigtig rolle som gateway for patienterne, men der er behov for specialiserede ressourcer og samarbejde med andre sundhedsfaglige for at sikre en effektiv og helhedsorienteret behandling.

  https://roy2a.blogspot.com/

Skriv kommentar