Lægeformand om finanslov: Det lange lys forblev slukket Sundhedsvæsenet har brug for permanente, ikke midlertidige løsninger som den coronavinterpakke, Folketinget netop har vedtaget som en del af næste års finanslov. Skuffende er det også, at der ikke er afsat penge til psykiatrien. Til gengæld er aftalen godt nyt for de omkring 1.300 udenlandske læger, der ønsker at arbejde i Danmark.

Et flertal i Folketinget blev forleden enige om finansloven for næste år. En ny såkaldt ‘coronavinterpakke’ er en del af aftalen. Vinterpakken indeholder en række her-og-nu-tiltag, som er finansieret via en ekstraordinært bevilliget milliard. 

Helt overordnet er jeg naturligvis glad for, at Christiansborg anerkender, at der er behov for at løfte sundhedsvæsenet, og handler på dette. Det er jeg sikker på, at mange af mine lægelige kolleger også er, hér ved udsigten til en meget travl vinter. 

Når det så er sagt, så må jeg også konstatere, at der er tale om et midlertidigt tiltag. Og det er dybt skuffende al den stund, at regeringen jo har erkendt, at sundhedsvæsenet slår alvorlige sprækker, og at der er mange grunde, ikke kun COVID-19, til, at det er under pres. 

Der er brug for permanente løsninger på de grundlæggende problemer. Her mangler vi stadig at se langsigtede løsninger fra regeringens side. 

For når sundhedsvæsenets fundament slår revner i form af underfinansiering, underbemanding, overbelægning m.m., og vi i de næste mange årtier skal tage hånd om et stærkt stigende antal patienter, ja, så kræver det et langvarigt løft og en gennemtænkt reform af sundhedsvæsenet. 

Vi skal altså have hænder, hoveder, rammer og ressourcer nok.

Flere udenlandske læger

Det er vigtigt at notere sig, at finanslovsaftalen indebærer en række forbedringer i forhold til læger, der er uddannet i udlandet, og som gerne vil arbejde i det danske sundhedsvæsen. 

I dag venter ca. 1.300 udenlandsk uddannede læger på at få lov til at virke som læger i Danmark. De venter uacceptable 33 måneder på, at myndighederne overhovedet begynder at se på deres papirer. Det er helt grotesk, da patienterne i dén grad mangler speciallæger. 

Med finansloven får ventetiden forhåbentlig et godt nøk nedad. Lige præcis dette har Lægeforeningen kæmpet hårdt for, så derfor er jeg også særdeles tilfreds med, at et flertal i Folketinget nu har bevilliget penge til at få de udenlandsk uddannede læger, som kan og vil det danske sundhedsvæsen, hurtigere igennem godkendelsesprocessen – uden at gå på kompromis med en grundig godkendelsesproces. 

Men der er også behov for, at vi får sikret, at ansøgningerne ikke hober sig op igen.

Prioritér psykiatrien

Lige om lidt er det faglige grundlag for en tiårsplan for psykiatrien på plads. På den baggrund er det skuffende, at der ikke på finansloven for næste år er afsat penge, så dele af planen kan komme ud og virke for patienterne fra dag ét. Tiltag, der hjælper personer med dobbeltdiagnoser, glimrer også ved deres fravær. 

Der skal etableres et samlet behandlingstilbud i regionerne, så vi kan sikre, at både den psykiske lidelse og misbruget bliver håndteret samlet. Vi var blevet stillet i udsigt, at denne problemstilling ville blive løst særskilt uden for tiårsplanen for psykiatri, men der er intet sket. Det er problematisk, ikke mindst for patienterne. 

Dog er det positivt, at partierne bag finansloven har fået øjnene op for problemerne med lang ventetid for børn og unge til PPR. Men udfordringerne er allerede kortlagt. Der er nu brug for tage fat på løsninger, så børn ikke skal lide på lange ventelister. 

Brug for langvarige løsninger

At få sikret et godt sundhedsvæsen for patienter og os, der arbejder i ‘væsenet’, burde være pligtstof for enhver regering. 

Alligevel venter vi stadig på de helt afgørende tiltag, som skal fremtidssikre vores fælles sundhedsvæsen til gavn for patienterne, nemlig en gennemtænkt og robust finansieret sundhedsreform. 

Det vil være for hårdt at sige, at finansloven for næste år er en ommer, for der er gode elementer i den, men fremadskuende kan man desværre ikke kalde den. For det er, som om at regeringen helt har glemt at tænde for det lange lys på sundhedsområdet. 

Skriv kommentar