Foto: Fredericia Kommune / Claus Fisker

Der er sket en acceleration af nogle af de forandringer, som vi i lang tid har talt om Nye løsninger på tværs af sektorer er eskaleret i coronakrisen, men jeg er bekymret for børn og unges mentale sundhed, siger Annemarie Schou Zacho-Broe, kommunaldirektør i Fredericia Kommune.

»I denne krisetid er der sket en acceleration af nogle af de forandringer, som vi i lang tid har talt om. F.eks. har sundhedsvæsenet brugt lang tid på at finde gode løsninger med video og telemedicin. Krisen har vist sig at være positiv i forhold til, at vi er blevet tvunget ud i at finde effektive løsninger.

Det gælder genoptræning, der nu i langt højere grad foregår via videoløsning. Vi er så vant til lige at skulle køre forbi, men måske kan vi hjælpe lige så godt via video.

Den sundhedsreform, vi har snakket så meget om, er på en måde ved at ske af sig selv

Vi har i lang tid været gode til at rykke tættere sammen på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner, men nu har vi virkelig fået en fælles opgave. Ledere og personale mødes langt hyppigere, og de opnår det kendskab til hinanden, som vi har drømt om. Den sundhedsreform, vi har snakket så meget om, er på en måde ved at ske af sig selv.

Et andet positivt eksempel er noget så konkret som dosisdispensering. Der har været modstand på det område, men nu hvor vi ikke skal skabe smittesprede i hjemmet, har almen praksis, apoteker og kommune en fælles anledning til arbejdet. Jeg ser et hav af den slags løsninger lige nu. Folk lægger ‘vi plejer’ væk og tænker løsninger.

Vi ser en enorm aktivitetsnedgang på kort tid. Noget af aktiviteten vil sikkert komme tilbage, når landet åbner igen. Men måske er der opgaver, vi kan give tilbage til borgerne, så det bliver en adfærdsændring frem for en systemændring.

Samtidig skal vi være opmærksomme på dem, der holder sig væk i denne tid. Coronakrisen har en stor social slagside. Det gælder kommunikation om smittespredning, hvor man har oversat til flere sprog, men meget information går alligevel hen over hovedet på folk. Det gælder mental sundhed blandt børn og unge, hvor de kan opleve øget mistrivsel, hvilket kan have langvarige effekter for dem, men også i sundhedsvæsen, hvor vi vil møde dem på et senere tidspunkt. Trods det store fokus på området, mangler vi stadig at finde de rette løsninger til at sikre mental sundhed blandt børn og unge.«

Kommentarer

  1. En vigtig pointe. Det er så vigtigt at vi har et ekstra fokus på de svage grupper i disse tider hvor vi i høj grad også ser muligheder og teknologiske løsninger brede sig. Men som altid må det være de svageste grupper der ikke selv har ressourcer til at hoppe på den vogn. Hele det eksperimemt vi ser for tiden – nødtvungent, nødvendigt, men ikke uden mulighed masser af positive afkast – må have en enorm social slagside, som vi må og skal addressere og følge op på når samfundrt åbnes igen.

Skriv kommentar