Danmark kommer til at opbygge lagre af værnemidler Sundhedsvæsenet kommer til at opbygge lagre af værnemidler og medicin, siger Jakob Kjeldberg, professor i sundhedsøkonomi ved VIVE.

»Covid-19-pandemien vil efter min bedste overbevisning kun medføre beskedne forandringer i det danske sundhedsvæsen. Det siges, at man lærer mest af sine fiaskoer. Men der er ikke noget der tyder på, at den danske håndtering bliver en fiasko. Det danske sundhedsvæsen ser ud til at komme godt igennem – vi har kapaciteten, vi har omstillingen. Når man står midt i en krise, virker den altid voldsom. Men når man kommer et par år fra det, så fortoner det sig.

Når der bliver mindre i samfundskagen, så bliver der også mindre til sundhedsvæsenet. Det så vi også efter finanskrisen

På enkelte punkter kommer vi til at justere vores tilgang. Sundhedsvæsenet kommer til i højere grad at skulle opbygge lagre af kritiske produkter, som f.eks. værnemidler.

Det samme gælder medicin, hvor vi har diskuteret, hvorvidt vi i højere grad skal forsøge at beskytte os mod medicinmangel ved at have mere strategiske lagre. Den diskussion bliver accelereret efter coronakrisen.

En løsning kunne være at indgå aftaler med relevante virksomheder i forhold til, hvordan de kan være bedre til hurtigt at udnytte deres produktionskapaciteter. Hvad angår håndsprit har vores ivrighed efter at komme på forkant måske allerede ført til en overkapacitet. Det viser, at Danmark er lynhurtig til at omstille sig, så det kan producere et kritisk produkt. En positiv forandring er, at det danske sundhedsvæsen er bedre rustet til at håndtere virus og kommer mere på forkant med at udvikle tests og monitoreringssystemer.

Hvad angår smitterisikoen for Covid-19, vil den dale i takt med, at flere og flere har været smittet og har opbygget antistoffer imod det. Det gode er, at befolkningen på sigt opnår flokimmunitet. En negativ konsekvens af pandemien er en kraftig svækkelse af den danske økonomi. Og når der bliver mindre i samfundskagen, så bliver der også mindre til sundhedsvæsenet. Det så vi også efter finanskrisen. På linje med, hvad vi så under finanskrisen vil der i en årrække ikke være de samme penge at gøre godt med i det danske sundhedsvæsen.«

Skriv kommentar