Der bliver gennemtrumfet ting i et tempo, jeg aldrig har set før Vores tætte samarbejde med intensiv har den aktuelle situation gjort endnu stærkere, siger Rikke Krogh-Madsen, formand for Dansk Selskab for Infektionsmedicin.

»Jeg håber, den nuværende bevågenhed om Covid-19 betyder, at vi fremadrettet får et stærkere smitteberedskab i Danmark med flere værktøjer og ressourcer.

Herudover har krisen betydet, at vi har fået et bedre indblik i arbejdsgangene hos andre specialer og faggrupper i sundhedsvæsenet. Det har kollektivt styrket os, og det håber jeg vil fortsætte, når vi har lagt det her bag os.

Vi planlægger, at lægerne fra intensiv skal med til vores tavlemøder, så de kan få et overblik over, hvad der ligger i pipelinen af patienter

På Hvidovre Hospital tager vi infektionsmedicinere os af de Covid-19-patienter, der er kritisk syge, men ikke dårlige nok til at ligge på intensiv. De patienter som er mindre respiratorisk påvirkede, men stadig har brug for ilt, ligger på et helt nyt Covid-19 afsnit. Her er det bl.a. lungemedicinerne, der går stuegang, og vi er ved at opbygge et stærkt samarbejde på tværs. Vi har altid haft et tæt samarbejde med intensiv, som den aktuelle situation har gjort endnu stærkere. Vi planlægger for eksempel at lægerne fra intensiv skal med til vores tavlemøder, så de kan få et overblik over, hvad der ligger i pipelinen af patienter. Da du ringede tidligere, var jeg optaget, fordi jeg skulle have lungemedicinernes bud på, hvordan vi får mest muligt ilt ud af et bestemt apparat i væggen og ind i patienten. Det er ikke på tegnebrættet, men vi snakkede også om, at nogle af deres sygeplejersker kunne fungere rigtig fornuftigt på vores afdeling. Så der er de seneste uger skabt mange idéer til fremtidigt samarbejde.

Endelig bliver der i øjeblikket gennemtrumfet ting i sundhedsvæsnet i et tempo, jeg aldrig har set før. Det kan man håbe, at de forskellige parter lader sig inspirere af – og vi dermed kan skære en lille smule af bureaukratiet og papirarbejdet fremadrettet. Det ville ikke skade.

For sundhedsvæsenet og samfundet som helhed koster den nuværende krise mange penge. Det kommer vi allesammen til at mærke, hvordan er endnu alt for tidligt at spå om. Sikkert er det dog, at der ligger en stor pukkel af patienter og venter forude. Når man på den måde hiver et par måneder ud af kalenderen, kommer det til at tage meget lang tid at afvikle puklen. Vi står med en masse patienter, som skal vikles ind i en kalender, der i forvejen ikke er tom. Tværtimod. På vores område har vi mange kontroller, der er blevet udskudt. Eksempelvis ambulante tider til kontrol af HIV, hepatitis og immundefekte patienter.

Jeg kan dog godt undre mig lidt over, hvor alle vores sædvanlige patienter er henne. Det har vi gået og snakket lidt om på afdelingen. Folk lader til at være mindre syge på grund af de restriktioner, der er indført. Vi ser det eksempelvis med influenza, hvor vi normalt har mange patienter på det her tidspunkt af året. Eller svær pneumokok lungebetændelse, dem ser vi heller ikke mange af. De restriktioner der er indført lader til at betyde, at folk er mindre syge. Restriktionerne bliver selvfølgelig ophævet på et tidspunkt, men de seneste uger har vi alle sammen fået en kollektiv opdragelse i hygiejne og vigtigheden af at vaske hænder. Den opdragelse håber jeg hænger ved fremadrettet.

Der er ingen tvivl om, at vores speciale har fået en masse opmærksomhed – også i befolkningen. Der er ikke nogen af de yngre læger i min afdeling, der siger, det er blevet mindre spændende at være infektionsmediciner, så man kan håbe på, at udbruddet får en positiv afsmitning på rekrutteringen til vores speciale. I det hele taget har sundhedsvæsenet meget goodwill lige nu. Det er jo dejligt. Om det gavner os på sigt, må tiden vise.«

Skriv kommentar