PLO skal turde sige nej til overenskomst Den økonomiske spændetrøje harmonerer ikke med et politisk ønske om at udvikle praksis til at løfte flereopgaver.

PLO har brug for et stærkt repræsentantskab, der har fokus på lægehåndværk og praksisdrift, og som er fri af andre interesser og derfor tør sige nej til en overenskomst, der ikke vil udvikle almen praksis.

Udviklingen i sundhedsvæsenet er baseret på en underprioriteret almen praksis, som mangler læger. Lægemangel skabes over lang tid, og kan kun løses, hvis der er politisk vilje til det.

Vi er 3.400 praktiserende læger. Sundhedsvæsenet har ikke råd til at vi bliver færre. Løsningen er ikke tvivlsomme djøf-baserede forsøg med praksisdriften. Der er ingen dokumentation for, at en overenskomst som forpligter lægerne til at gå sammen i større enheder eller en overenskomst som belønner bestemte sygdomsmål, medfører nogen forbedringer for patienterne.

De praktiserende læger har de sidste tre år har været underlagt et økonomiloft med krav om fuld tilbagebetaling ved overskridelse af loftet. Vi har leveret regionernes krav om budgetgaranti. Det har vi gjort på bekostning af et fald i ansat hjælpepersonale og færre investeringer i klinikkerne. Den ekstra lægesekretær eller sygeplejerske, der kan frigøre lægetid til andre opgaver, er ikke blevet ansat.

Den økonomiske spændetrøje harmonerer ikke med et politisk ønske om at udvikle praksis til at løfte flereopgaver.

Der er brug for en overenskomst, som giver de praktiserende læger en reel mulighed for at løfte opgaverne i fremtidens sundhedsvæsen. En reel mulighed for at overtage patienter med komplekse problemstillinger fra sygehusene, og en reel mulighed for at løse flere opgaver for den største gruppe af patienter i almen praksis: de patienter, som ikke skal ind på sygehusene.

Her, hvor forhandlingerne om en ny overenskomst starter, vil jeg rydde nogle misforståelser af vejen:

Praktiserende læger koster samfundet 8 mia. kr. om året. Men det er ikke det, vi tjener. Praktiserende læger får ikke løn, indtægten er det overskud, der er tilbage, når udgifter til klinik, personale, lønsumsafgift, pension m.v. er trukket fra.

Praktiserende læger har åbent 24 timer i døgnet, vi yder lægedækning i klinikken 40 timer om ugen og står for vagtlægeordningen uden for klinikkens åbningstid. Praktiserende læger bestemmer ikke selv hvor de kan nedsætte sig. Praktiserende læger kan kun drive praksis med et yder-nummer, og det er alene regionerne, der fordeler antallet af ydernumre.

Jeg kender ikke nogen praktiserende læger, som ikke gerne vil være med til at løfte en samfundsopgave. Men jeg kender praktiserende læger, som er kørt død i en praksissektor, der skal stå for skud for politisk populisme og bureaukratisk inerti.

Kommentarer

  1. Jeg kan ikke være mere enig!
    Vi er de bedste og de billigste til at løfte opgaverne. Vil de ansvarlige for driften af det danske sundhedsvæsen have et primært sundhedsvæsen af høj kvalitet og til billig pris skal spændetrøjen væk. Den krampagtige kamp for budgetsikkerhed skal kæmpes ved at frisætte almen praksis. For hver krone investeret i almen praksis kan 8 spares i det sekundære sundhedsvæsen.
    1813 er et stjerneeksempel på omvendt logik.
    For at spare nedlagde man en velfungerende vagtlægeordning varetaget af almen praksis i region Hovedstaden. Resultatet var en noget nær fordobling af prisen, dårligere service og dårligere kvalitet målt på de parametre som giver mening for patienten nemlig ventetid på at tale med en speciallæge i almen medicin og antallet af klager og dødsfald relateret til 1813.
    Anderkend at langt det største arbejde i primærsektoren handler om at holde de raske væk fra hospitalerne, og hvis almen praksis i højere grad nu også skal løfte opgaver der tidligere blev varetaget på hospitalerne, så kræver det en betydelig investering. Ikke som satspuljemidler i politiske prestigeprojekter, men en attraktiv, gedigen og langtidsholdbar central aftale mellem PLO og Danske Regioner. Det vil løse rekrutteringsproblemerne og give den vækst og udvikling, som vi og vores patienter har sukket efter i årevis.

Skriv kommentar