Hospitalsdirektør til Regionshospital Nordjylland

Dette job er udløbet

Regionshospital Nordjylland spiller en vigtig rolle i det nordjyske sundhedsvæsen. Hospitalet dækker over flere matrikler. Hospitalsdirektøren skal stå i spidsen for at sætte en klar kurs for Regionshospital Nordjylland.

Der søges en dygtig drifts- og samarbejdsorienteret topleder, der sammen med direktion, afdelingsledelser og medarbejdere kan skabe resultater og sikre stabilitet, høj faglighed og fortsat udvikling til gavn for de nordjyske borgere.

Hospitalsdirektørens hovedopgaver
Hospitalsdirektøren er sammen med hospitalsledelsen ansvarlig for Regionshospital Nordjylland, der omfatter et akuthospital i Hjørring, et lokalhospital med bl.a. kirurgiske og medicinske funktioner i Frederikshavn, Neuroenhed Nord i Brønderslev og Skagen Gigt- og Rygcenter. Hospitalet har en driftsramme på ca. 1,2 milliarder, 1700 ansatte, 12 afdelinger, præ- og postgraduat lægeuddannelse, erhvervs- og professionsbacheloruddannelser, klinisk forskning og Talenternes Hus. Hospitalet har en flot patienttilfredshed.

De primære opgaver for en kommende hospitalsdirektør vil være:

Klar kurs og økonomisk stabilitet
Som hospitalsdirektør skal du sikre en klar strategisk kurs med en økonomi i balance. Der er flere store projekter undervejs, herunder ny behandlerbygning i Hjørring samt ny hospitalsbygning til Neurorehabilitering i Brønderslev. Det vil være væsentligt, at du kan se potentialet for udvikling og fornyelse, og samtidig kan sikre kontinuitet og implementering i ’bund’.

Regionshospital Nordjylland er en vigtig bidragsyder i det samlede nordjyske hospitalsvæsen, og der er brug for et tæt og forpligtende samarbejde med Aalborg Universitetshospital for at sikre gode patientforløb, høj faglighed og en fælles kurs i et sundhedsvæsen med nye dagsordener og opgaver.

Attraktiv arbejdsplads
Som lederen i hospitalsledelsen skal du sikre et tæt og udviklende samarbejde med afdelingsledelserne, baseret på synlighed og dialog. Samarbejdet med afdelingsledelserne skal udvikles endnu mere, hvor commitment og delegation er vigtige elementer. Som hospitalsdirektør er du formand for Hospitals-MED, og skal bl.a. derigennem være med til at skabe rammerne for et konstruktivt og tillidsbaseret samarbejde og understøtte, at hospitalet opleves som en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø for alle faggrupper.

Omstilling og samarbejde
Direktøren og den samlede hospitalsledelse skal indgå i et konstruktivt samarbejde med Koncernledelsen i regionen, og spille proaktivt ind til de politiske udvalg samt være en aktiv medspiller i de forskellige ledelsesfora i Region Nordjylland. Som hospitalsdirektør har du et særligt ansvar for at kommunikere hospitalets strategi og økonomi både internt og eksternt. Du skal være en synlig og nærværende leder, der både inviterer og delegerer.

Hospitalet har et tæt og godt samarbejde med de omkringliggende kommuner, som skal udbygges og udvikles i overensstemmelse med resultaterne af Strukturkommissionens anbefalinger. Det samme gør sig gældende for den digitale transformation, hvor Region Nordjylland med flere nævneværdige resultater markerer sig positivt på den nationale scene. Som direktør for hospitalet skal du repræsentere og brande hospitalet på en synlig måde – regionalt og nationalt.

Hospitalsdirektørens profil
Den kommende direktør forudsættes at have følgende erfaring og uddannelse:

 • Erfaring fra topledelse og ledelse af ledere, skal være i stand til at træffe svære beslutninger og håndtere kritiske situationer i samarbejde med ledere og medarbejdere.
 • Opnået betydelige resultater i tidligere lederstillinger.
 • Kendskab til hospitalsdrift og erfaring i at samarbejde med et politisk styret system eller bestyrelse.
 • Bred driftserfaring, herunder processtyring og god økonomiforståelse.
 • Økonomisk, samfundsvidenskabelig, sundhedsvidenskabelig eller anden relevant uddannelsesbaggrund.

Personlige og ledelsesmæssige kompetencer:

 • Har fokus på at afslutte projekter, følger beslutninger til dørs og sikrer kontinuitet i organisationen.
 • Er en dygtig kommunikator, som kan formidle driftsøkonomi og strategiske visioner.
 • Trives i en udadvendt rolle og kan bidrage i smidige tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsrelationer.
 • Fungerer som en moderne topleder, der samarbejder, inddrager, uddelegerer, er synlig og kan sætte en entydig kurs.
 • Baserer sin ledelse på Region Nordjyllands iTOP-værdier: indflydelse, tillid, ordentlighed og professionalisme.
 • Tydelig i dialogen med alle lag i organisationen og som kan facilitere og indgå i et konstruktiv MED-samarbejde.

Yderligere info
Kontakt gerne Lars Muusmann, MUUSMANN A/S på 40 76 72 27 eller Regionsdirektør Jakob Krogh på 97 64 83 81 for en fortrolig samtale om stillingens indhold, muligheder og vilkår.

Læs mere om Regionshospital Nordjylland, nøgletal og organisering
Læs mere om Region Nordjylland og de aktuelle fokusområder

Ansættelsesvilkår og tidsplan
Stillingens titel er hospitalsdirektør, Regionshospital Nordjylland. Hospitalsdirektøren refererer til regionsdirektøren i Region Nordjylland. Der er opstart pr. 1. august 2024 eller efter nærmere aftale. Der er ansøgningsfrist den 26. maj 2024.

Stillingen indeholder en attraktiv lønpakke og pensionsordning, og der er mulighed for kontraktansættelse.

Tidsplan
1. samtalerunde foregår den 5. juni 2024.
2. samtalerunde foregår den 17. juni 2024.
Der vil være test og personlig samtale hos MUUSMANN A/S i Århus den 11. juni 2024.

Om Regionshospital Nordjylland
Hospitalet råder over en bredt funderet medarbejderkreds, og det kendetegner hospitalet, at ville være rigtig god til de faglige basisydelser. Vi kalder det ”at være ualmindelig god til det almindelige”. Men hospitalet har også fokus på at udvikle flere unikke faglige kompetencer og funktioner med fokus på opgaveglidning og kompetenceløft med fokus på at skabe den bedste kvalitet og et sammenhængende forløb med værdi for patienten.

Som uddannelseshospital har Regionshospital Nordjylland et aktivt uddannelses- og udviklingsmiljø, der bevirker, at hospitalet deltager i uddannelse af stort set alle faggrupper og på alle niveauer. Uddannelsesaktiviteterne er samlet under overskriften ”Talenternes Hus” – et signal om, at talentfulde og motiverede studerende og medarbejdere på hospitalet kan blive udfordret og udfolde deres talent.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet – uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.