Vores ambitioner rækker længere end til at overtage en akuttelefon
Foto: Lars Andersen

Vores ambitioner rækker længere end til at overtage en akuttelefon KRONIK: Som region vil vi flytte sundhedsvæsenet tættere på borgernes hverdag, så sundhedsvæsenet tilpasser sig borgernes behov og ikke omvendt. Det potentiale kan Region Sjællands nye lægevagt 1818 være med til at indfri.

‘Region Sjællands nye lægevagt har potentiale, men også plads til forbedring’.

Sådan lød overskriften i en af de omtaler, som Dagens Medicin den seneste tid har haft af lægevagten i vores region.

I denne kronik vil vi gerne folde potentialet og perspektiverne ud. Men også udfordringerne:

I vores region har vi særligt mange socialt udsatte borgere. Vi har den højeste andel af borgere med kroniske sygdomme, som ofte har flere kroniske sygdomme på én gang. Sammenlignet med de øvrige regioner har vi også usædvanligt mange borgere, der bliver indlagt på sygehuset, ligesom middellevetiden i Region Sjælland er den laveste i Danmark. Oveni det har vi også udfordringer med at rekruttere, og det gælder også til primærsektoren.

Der vil altid være udfordringer, både teknisk og bemandingsmæssigt, når man går i gang med så stort et projekt

Det er udfordringer, som man ser mange steder i landet, men særligt i Region Sjælland. Og det er derfor også udfordringer, som vi i sundhedsvæsenet skal finde løsninger på.

Det er ambitionen bag og en del af baggrunden for den måde, som vi har tænkt og opbygget Region Sjællands nye akutnummer 1818 og lægevagten efter.

Det betyder, at vi er nødt til at tænke nyt, finde løsninger og skabe sammenhænge gennem fagligt samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer. På trods af de åbenlyse udfordringer ønsker vi et sundhedsvæsen, der er tæt på og til for borgerne, og som samtidig bygger på et stærkt fagligt fundament.

Kun ét telefonnummer

Før havde vi seks forskellige numre til akutområdet i Region Sjælland. Nu skal man kun huske ét nummer til al akut hjælp, som ikke er livstruende, nemlig 1818. Uanset, om borgerne har brug for lægevagten, skadestuen, en af de tre psykiatriske akutmodtagelser eller rådgivningen, skal de ringe til 1818. Det er de eneste fire cifre, borgerne skal huske.

Bagved de fire cifre ligger et tæt samarbejde mellem faggrupper. Det er lige fra vagtlæger til sygeplejersker og paramedicinere, til vigtige samarbejdspartnere på tværs af regionens børneafdelinger, akutafdelinger og i psykiatrien.

Vi kan konstatere, at det nye nummer i den grad er slået igennem. I løbet af den allerførste måned (oktober, red.) har der været mere end 40.000 konsultationer i lægevagten via 1818.

Det er en kæmpestor driftsopgave, vi har overtaget. Fra politisk side og i driften har vi et fokus på, hvordan vi kan udvikle akutområdet, så det bliver bedre for patienterne og giver værdi for medarbejderne og deres samarbejdspartnere.

Lægerne sad tidligere på bagsædet af en taxa, men nu tager de afsted i en moderne akutbil fyldt med opdateret Point-of-Care-måleudstyr sammen med en paramediciner. De udgør tilsammen et sundhedsfagligt team, som, mener vi, giver bedre kvalitet i behandlingen og en bedre oplevelse for patienten og de pårørende.

Teamet kan ofte og med større sikkerhed diagnosticere patienten i eget hjem, uden at han eller hun skal ind forbi et sygehus. Vi opbygger erfaring og bliver bedre og bedre til at finde ud af hvad folk fejler, mens de ligger derhjemme i sengen.

Og hvis patienten endelig skal indlægges, så har vi i modsætning til tidligere allerede inden indlæggelsen en lang række informationer om patientens tilstand, når vedkommende ankommer til sygehuset.

Tre gode eksempler

Et eksempel kunne være en patient, som har høj feber og problemer med vejrtrækningen, hvor vi med de muligheder, vi nu har, med større sikkerhed kan diagnosticere patientens lungebetændelse og begynde på behandlingen. Både til glæde for patienten, de pårørende og sygehuset.

Et andet eksempel er, når vi tager en 12 punkts EKG, som måler hjertets aktivitet, hjemme hos patienten. Her kan vi, hvis vi registrerer uregelmæssigheder, ringe direkte ind til sygehuset og få afklaret med en specialist, om det er et kendt symptom hos denne patient, som derved kan blive hjemme, eller om patienten skal ind og undersøges nærmere.

Og hvis det skulle ende med et hjertestop ude hos en patient, så er både patienten og lægen bedre stillet ved, at vi har en paramediciner med de rette kompetencer til at hjælpe til i stedet for en taxachauffør.

Et tredje eksempel er onlineløsninger, som også er en del af den nye lægevagt i Region Sjælland. F.eks. i forbindelse med RS-virus har lægevagten anvendt videokonsultationer til at vurdere, hvordan barnet trækker vejret, og om der eventuelt er behov for indlæggelse.

Videokonsultationer er en del af den moderne tilgængelighed, og teknologien kan anvendes både mellem borger og læge og mellem læge og paramediciner.

God start, plads til forbedring

Region Sjællands nye lægevagt er resultatet af lang tids grundig forberedelse. PLO valgte at opsige den hidtidige aftale. Et af de store stridspunkter var bemandingen af de lægevagtskonsultationssteder, som ikke lå på et sygehus.

Vi mener ikke, at vi kan tilbyde vores borgere en ordentlig service og et nært tilbud, hvis vi fjerner over halvdelen af de steder, hvor de kan se en læge, når deres egen læge har lukket. Borgerne skal have mulighed for at blive tilset lokalt i stedet for at skulle ud på en potentiel time lang køretur for at se en læge – det har været et ufravigeligt krav fra Regionsrådet og administrationen.

Den nye lægevagt har vi desuden udviklet i samarbejde med bl.a. PLO, som vi fortsat har et godt samarbejde med.

1818, det nye akutnummer, og den nye lægevagt startede 1. oktober. Grundlæggende er vi kommet godt fra start, selvom langtfra alt har været perfekt. Der vil altid være udfordringer, både teknisk og bemandingsmæssigt, når man går i gang med så stort et projekt.

Vores ambitioner rækker længere end til at overtage en akuttelefon. Vi vil bidrage med driftsmæssige løsninger til den nødvendige modernisering af sundhedsvæsenet, alle taler om.

Det skal ske i tæt dialog med borgerne og de mange dygtige medarbejdere i 1818. Og i tæt samspil med samarbejdspartnere, som kan bidrage til denne udvikling, dvs. primærsektoren, akutafdelinger og børneafdelinger. Vi er hinandens forudsætninger.

Så, for at vende tilbage til indledningen på denne kronik, ja, Region Sjællands nye lægevagt har potentiale, men også plads til forbedring.

Potentiale i forhold til at være med til at løse de udfordringer, sundhedsvæsenet står over for med flere og flere borgere, der har brug for let tilgængelig sundhedsfaglig hjælp, uden at de nødvendigvis skal indlægges på sygehusene, som har travlt.

Som region vil vi flytte sundhedsvæsenet tættere på borgernes hverdag, ud i deres eget hjem, så sundhedsvæsenet tilpasser sig borgernes behov – ikke omvendt.

Det er det potentiale, vi skal indfri, og vi er fast besluttede på hele tiden at lære og forbedre den service, vi kan tilbyde borgerne.

Skriv kommentar