Martin Dam og Lone Schaadt
Fysioterapeuterne Lone Schaadt og Martin Dam Sørensen har fundet, at patienter med svær astma kan opnå en signifikant reduktion af deres dysfunktionelle vejrtrækning og bedre kontrol med deres astma.Foto: Niels-Bjørn Albinus

Træning af vejrtrækning giver patienter med svær astma bedre sygdomskontrol Dysfunktionel vejrtrækning hos patienter med svær astma kan bedres signifikant med fysioterapi og hjemmeøvelser, viser undersøgelse fra Bispebjerg Hospital præsenteret på ERS-kongressen.

PARIS (Dagens Medicin) – Vejrtrækningsøvelser kan give patienter med svær astma en signifikant bedre sygdomskontrol og færre symptomer på dysfunktionel vejrtrækning. Det viser resultaterne af et projekt på lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, som er præsenteret på ERS.

Ifølge fysioterapeut og master i rehabilitering Lone Schaadt, der sammen med sin kollega Martin Dam Sørensen har stået i spidsen for undersøgelsen, har op mod en tredjedel af alle patienter med svær astma tegn på dysfunktionel vejrtrækning, som er en hyppig årsag til dårlig symptomkontrol blandt disse patienter.

I projektet indgik 34 patienter med mulig svær astma – defineret som astmapatienter, der trods behandling med de maksimale doser anti-astmatisk medicin fortsat havde symptomer på astma og symptomer på dysfunktionel vejrtrækning.

Over en periode på otte uger fik deltagerne tre øvelsessessioner hos en fysioterapeut kombineret med daglige hjemmeøvelser i hele perioden.

Efter otte uger havde deltagerne opnået en signifikant reduktion af deres dysfunktionelle vejrtrækning og bedre kontrol med deres astma. Lone Schaadt understreger, at der ikke er tale om en egentlig undersøgelse, men en intervention som kontrollerer, at behandling af dysfunktionel vejrtrækning virker.

Tilbage til gamle metoder

»Fokus har i mange år været på medicineringen. At fokusere på patienternes vejrtrækning er en ny måde at tænke på, som samtidig er en tilbagevenden til, hvad vi gjorde tidligere,« siger Lone Schaadt, der fortæller, at forbedret vejrtrækning og bedre astmakontrol har haft store konsekvenser for mange af deltagerne.

»Mange af deltagerne er enten studerende eller i den erhvervsaktive alder, så en bedre sygdomskontrol gør det også nemmere at fastholde dem på studier eller på arbejdsmarkedet. De oplever heller ikke samme funktionsbegrænsning på grund af deres astma, og kan være mere sociale,« siger Lone Schaadt.

Martin Dam Sørensen fortæller, at mange astmapatienter med dysfunktionel vejrtrækning har symptomer på angst og stress – og nogle er også uden grund blevet undersøgt for mulig hjerte-kar-sygdom.

»Ved at lære patienterne nogle vejrtrækningsøvelser giver vi dem et redskab til selv at håndtere deres sygdom. Det betyder også, at patienterne har været meget motiverede for at deltage,« siger Martin Dam Sørensen.

Ifølge Lone Schaadt udføres der på Næstved Sygehus aktuelt et randomiseret forsøg, hvor effekten af målrettet træning af astmapatienter med dysfunktionel vejrtrækning sammenlignes med den gængse behandling.

 

Skriv kommentar