Ole Hilberg
Ole Hilberg forventer, at ERS-kongressen vil byde på ny viden, som kan bruges til bedre at målrette biologisk behandling til astma- og KOL-patienter.

Individualiseret behandling af astma og KOL er i fokus Lungemedicinernes formand forventer, at ERS-kongressen vil bringe ny viden om biologiske lægemidler til behandling af KOL.

Det er ikke med forventningen om at blive præsenteret for store studier, der kan ændre behandlingen af hele patientgrupper, at formanden for Dansk Lungemedicinsk Selskab, professor på SDU, overlæge Ole Hilberg i år drager til ERS. Derimod forventer Ole Hilberg, at kongressen vil byde på ny viden, som kan bruges til bedre at målrette biologisk behandling til astma- og KOL-patienter. »Individualiseret behandling bliver et større tema på årets kongres. Det gælder inden for behandling af patienter med astma og KOL...