Styrelsen for Patientsikkerhed splittes op i to dele

Styrelsen for Patientsikkerhed splittes op i to dele En ny styrelse for patientklager skal oprettes i Aarhus. Dermed bliver Styrelsen for Patientsikkerhed opdelt i to. Lægeforeningen håber, de to styrelser får hver deres klare profil.

Regeringen vil oprette en ny styrelse, som skal behandle patientklager. Patientklagestyrelsen bliver navnet på den nye styrelse. Dermed splittes den nuværende Styrelse for Patientsikkerhed op i to dele.

Opdelingen sker i forbindelse med regeringens udflytning af statslige arbejdspladser, og den nye styrelse kommer til at have hovedsæde i Aarhus, skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Patientklagestyrelsen vil bestå af de dele af Styrelsen for Patientsikkerhed, der allerede er på plads i Aarhus, 121 årsværk, der flyttes fra København, og så 20 nye stillinger.

»De statslige arbejdspladser skal komme hele landet til gavn. Det er hovedopgaven. Og når vi allerede har en velfungerende afdeling for patientklager i Aarhus, så giver det god mening at udbygge denne afdeling ved at oprette en helt ny styrelse for patientklager i Aarhus,« siger sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, i pressemeddelelsen.

Blandet optimisme

Opsplitningen af Styrelsen for Patientsikkerhed kommer efter længere tids kritik af styrelsens nye hårde linie over for lægestanden. Styrelsen har politianmeldt flere læger og skruet op for sin tilsynsvirksomhed, og det kan føre til en mere defensiv kultur, der i sidste ende går ud over patienterne. Sådan lyder budskabet fra en lang række læger, der senest har demonstreret deres utilfredshed med et mistillidsvotum til styrelsen, der er blevet underskrevet af mere end 8.000 læger.

I den kontekst tolker Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing opdelingen af styrelsen som en positiv udvikling.

»Man kan håbe, at de to styrelser får hver sin klare profil, og at det for Styrelsen for Patientsikkerhed vil betyde, at den kommer til at lægge vægten på læring og ikke på straf, som vi har set indtil nu. På den måde kan opsplitningen i to styrelser betyde, at der er mulighed for en ny kurs i styrelsens arbejde. Det viser den nuværende debat med underskrifter osv. også i høj grad, at der er brug for,« siger han i en mail til Dagens Medicin.

Forhenværende leder af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Beth Lilja, der i dag er vicedirektør på Sjællands Universitetshospital, er en af de stemmer i debatten, der har rejst stærk kritik af styrelsens nye skrappe linie. Men hun mener ikke, at den nye flytning kommer til at få nogen effekt på styrelsens kurs.

»I forhold til de udfordringer, der er lige i øjeblikket i forhold til Styrelsen for Patientsikkerhed, og de krav de stiller til sundhedsvæsenet, vil en opsplitning nok ikke betyde meget,« siger hun og uddyber:

»Det er nogle andre forhold, sundhedsvæsenet er optaget af i forhold til Styrelsen for Patientsikkerhed, bl.a. kravene til dokumentation osv. Måske kan opsplitningen berolige nogle af de sundhedspersoner, der er bekymrede for, om der er vandtætte skotter imellem klagesystemet og tilsynssystemet, men rigtig mange er ikke reelt bekymrede over det forhold,« siger hun og forklarer, at det især er styrelsens krav til dokumentation, der fylder hos landets læger.

Flere stillinger uden for København

Samlet set udflyttes eller nyplaceres ca. 167 årsværk under Sundheds- og Ældreministeriet i regeringens udflytningsplan Bedre Balance II.

Det gælder ud over den nye styrelse også Det Etiske Råd, hvor de fire medarbejdere i rådets sekretariat fra næste år skal arbejde i Kolding. Der etableres også 12 arbejdspladser under Styrelsen for Patientsikkerhed i Slagelse, hvilket dog kræver en ændring af sundhedsloven.

Derudover bliver 10 bevillingsfinansierede arbejdspladser i det nye Nationale Genom Center placeret uden for København.

»Vi opretter en række nye arbejdspladser uden for København. Der er fx stærke faglige genom-miljøer i både Vest- og Østdanmark, og det skal vi selvfølgelig udnytte. Det giver også god mening, at det personale, der i dagligdagen skal være med til at realisere Personlig Medicin i Danmark, er placeret ude i landet tæt på patienterne,« siger Ellen Trane Nørby.

Centret er lige nu midlertidigt placeret i København.

Skriv kommentar