Foto: privat

Specialiserede behandlingsformer i privat regi kræver speciel omtanke Det vil være et markant tilbageskridt for kvaliteten af behandlingen, hvis man uden speciel omtanke flytter de allerede centraliserede operationer ud på flere enheder. Det tager år at etablere en høj kvalitet for disse specielle operationer, og det kan ikke nås inden for tidsrammen for regeringens akutpakk, skriver fire kirurger.

Sundhedsvæsenet er i krise, og regeringens akutpakke skal løse nogle af problemerne herunder mangel på operationskapacitet på de offentlige sygehuse. Regeringen, Danske Regioner og Sundhed Danmark (privathospitalerne) er enige om at undersøge, om der er flere specialiserede behandlingsformer, som vil kunne løftes i det private sundhedsvæsen og på flere offentlige sygehuse for at nedbringe ventelisterne. Som kirurger vil vi imidlertid advare mod spredning af specialiserede behandlinger til flere enheder.

Operationer kan ikke bare flyttes

Behandlingen i offentlig regi er de seneste år varetaget af ganske få kirurger på disse fem afdelinger, og hvis patienterne flyttes med den nye akutpakke, vil det betyde en drastisk reduktion af kvaliteten

En række operationer i alle de kirurgiske specialer er i dag centraliseret på få enheder i Danmark. Denne fordeling er efter nøje omtanke besluttet af Sundhedsstyrelsen, og dette er gjort for at få de bedst mulige resultater for patienterne gennem øget ekspertise hos personalet grundet et tilstrækkeligt volumen. Den øgede ekspertise handler for nogle af operationerne om kirurgens tekniske færdigheder, mens det for andre operationer omhandler hele teamet omkring patienten. Derfor er det ikke så simpelt, at man bare kan flytte disse operationer fra de offentlige specialafdelinger til andre offentlige afdelinger eller privathospitalerne.

Det er muligt, at der kan være enkelte operationstyper, hvor fokus er på den enkelte kirurgs tekniske kunnen, og at man i denne situation kan lade kirurgen følge med og foretage operationen på en anden matrikel som udlånt personale fra den specialiserede offentlige afdeling. Imidlertid vil der for langt de fleste af disse specialoperationer være tale om en teamfunktion, som også involverer anæstesiologer, operations- og opvågningssygeplejersker, og ikke mindst plejepersonalet på sengeafdelingen efter operationen.

Risikerer drastisk fald i kvalitet

Vi er kirurger og specialister i brokkirurgi og har været en del af udviklingen i Danmark, hvor man har samlet nogle specielle brokoperationer på en enkelt afdeling i hver region. Dette gjorde vi for at øge kvaliteten og derved nedsætte komplikationerne for patienterne. Behandlingen i offentlig regi er de seneste år varetaget af ganske få kirurger på disse fem afdelinger, og hvis patienterne flyttes med den nye akutpakke, vil det betyde en drastisk reduktion af kvaliteten. Der er tilsvarende problemstillinger i de andre kirurgiske specialer, hvorfor det er vores anbefaling, at man afstår fra denne øvelse og i stedet styrker de specialiserede afdelinger i offentligt regi – netop for ikke at ødelægge den positive effekt af at have centraliseret behandlingen gennem en årrække.

Det vil således være et markant tilbageskridt for kvaliteten af behandlingen, hvis man uden speciel omtanke flytter de allerede centraliserede operationer ud på flere enheder. Det tager år at etablere en høj kvalitet for disse specielle operationer, og det kan ikke nås inden for tidsrammen for regeringens akutpakke.

 

Skriv kommentar