»Svær overvægt øger risikoen for at udvikle bl.a. type 2-diabetes, hjerte-karsygdom og flere kræftsygdomme, og vi ved, at vægttab kan bedre flere af disse overvægtsrelaterede sygdomme,« siger Jens Meldgaard Bruun.Foto: Jesper Balleby

Er medicin mod svær overvægt svaret for alle? DEBAT: Mange tror, at medicinsk behandling er svaret på alle bønner om et meningsfuldt vægttab, men medicinsk behandling har endnu ikke vist at medføre samme store vægttab som kirurgisk behandling, skriver Jens Meldgaard Bruun.

Introduktionen af Wegovy i 2023 har skal skabt en overvældende interesse for medicinsk behandling af svær overvægt (BMI større end 30 kg/m2) i Danmark. Desværre er både efterspørgsel og debatten om medicinsk behandling præget af misforståelser og manglende viden, der i nogle tilfælde kan medføre, at patienter ikke modtager den mest optimale behandling.

I Danmark lever knap 20 pct. af den voksne befolkning med svær overvægt, og denne andel har været stigende over de seneste mange år. 

Svær overvægt øger risikoen for at udvikle bl.a. type 2-diabetes, hjerte-karsygdom og flere kræftsygdomme, og vi ved, at vægttab kan bedre flere af disse overvægtsrelaterede sygdomme. Der er derfor brug for effektive og velafprøvede veje til at opnå et varigt vægttab. 

Livsstilændringer med fokus på ændringer af kost og fysisk aktivitet er grundlaget for alle former for vægttab, også medicinsk behandling som Wegovy. Vægttabene ved livsstilsændringer og medicinsk behandling er i gennemsnit op til ca. 15 pct. af udgangsvægten og er desværre kun virksomme, mens behandlingen pågår. 

En kendt og velafprøvet behandling af svær overvægt er kirurgisk behandling (bariatrisk kirurgi). Kirurgisk behandling af svær overvægt kan tilbydes personer med et BMI større end 35 og overvægtsrelaterede følgesygdomme. Bariatrisk kirurgi er velundersøgt, og der findes en national standard for hvilke personer, som kan tilbydes denne behandling. Alle personer, der gennemfører et bariatrisk forløb og indgreb for svær overvægt, registreres i en national database. 

Vægttabene ved bariatrisk kirurgi er i gennemsnit op til ca. 30 pct. af udgangsvægten og vægttabene er i flere studier vist at holde sig stabile i mere end 20 år efter indgrebet. Kirurgisk behandling af personer med svær overvægt er således en behandling af følgesygdomme eller personer i stor risiko for at udvikle følgesygdomme – det er ikke en ’kosmetisk’ behandling.

Medicinsk behandling af svær overvægt er således ikke svaret for alle, for aktuelt er medicinsk behandling, inklusiv Wegovy, ikke vist at medføre samme store vægttab som bariatrisk kirurgi og for at vedligeholde et opnået vægttab, synes behandlingen med Wegovy at skulle være livslang. Og modsat den kirurgiske, foregår medicinsk behandling uden en central registrering, så for at have en mulighed for at bedømme effektiviteten af medicinsk behandling i den ‘virkelige verden’, bør behandling med eksempelvis Wegovy også registreres, så mange af de uafklarede spørgsmål omkring den medicinske behandling kan besvares. 

 Kilder:

Sundhedsstyrelsen. Danskernes sundhed – Den nationale sundhedsprofil 2021 [Internet]. Tilgængelig hos: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/Sundhedsprofil/Sundhedsprofilen.ashx

Wegovy (semaglutid) [Internet]. Præparatanmeldelse: IRF ́s samlede vurdering. Tilgængelig hos:

https:// www.sst.dk/da/viden/Laegemidler/Rationel-Farma- koterapi/Anmeldelser-af-nye-laegemidler/Praepara- tanmeldelser/Wegovy

Databasen for Behandling af Svær Overvægt (DBSO) [Internet]. Tilgængelig hos: https://www.rkkp.dk/kvalitetsdatabaser/databaser/databasen-for-behandling-af-svaer-overvaegt/

Læs også Jens Meldgaard Bruuns nytårstale om svær overvægt: Glasset er halvt fyldt: Vi kan både forebygge og behandle svær overvægt

Skriv kommentar