Dorthe C. Pedersen, postdoc (tv.), og Lise G. Bjerregaard, seniorforsker, begge fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, mener, at det er mere relevant at have fokus på, at adipositas skal behandles på lige fod med andre kroniske sygdomme, end om et BMI over 30 er en sygdom eller ej.Foto: Privat

Nej, et BMI over 30 er ikke en sygdom, men det er adipositas Praktiserende læge Maria Krüger har åbnet en relevant debat om, hvorvidt svær overvægt defineret ved et BMI over 30 er en sygdom, der kræver medicinsk behandling. Vi savner dog en debat, der diskuterer behandling af adipositas i bred forstand, dvs. ikke bare medicinsk, og behovet for kliniske retningslinjer.

Der er mange vigtige pointer i Maria Krügers debatindlæg ’Praktiserende læge: Er svær overvægt en sygdom?’.

Selvom vi er enige i flere af dem, såsom behovet for en mere nuanceret debat om brugen af medicinsk behandling af svær overvægt, og at BMI ikke i sig selv kan bruges som indikation for sygdom på individniveau, efterlyser vi en debat, der afspejler vores øgede forståelse af den sygdom, der på engelsk betegnes obesity.

Vi foreslår, at vi stopper med at diskutere, om et BMI ≥ 30 kg/m2 er en sygdom

I ICD-11 defineres obesity som ‘a chronic complex disease defined by excessive adiposity that can impair health’. Gennem årene er obesity oversat med forskellige danske termer, og i flere år er svær overvægt (defineret ved BMI ≥ 30 kg/m2) blevet brugt. 

Vi har tidligere argumenteret for, at obesity bedst er oversat med den danske term adipositas. Det vil have vigtige implikationer, hvis vi begynder at diskutere adipositas frem for svær overvægt, både i forhold til hvorvidt det anerkendes som en sygdom og i forhold til medicinsk behandling og kliniske retningslinjer. 

Ja, Wegovy forebygger og skaber sundhed

Det følger af ICD-11 definitionen, at adipositas bør behandles på lige fod med andre kroniske ikke-smitsomme sygdomme, der kræver forebyggelse, diagnosticering, livslang behandling og opfølgning. 

Sygdommen kan desuden betragtes som behandlingsrefraktær. Det er derfor essentielt, at behandlerne kan vurdere og skelne mellem de patienter, der behøver medicinsk behandling i tillæg til anden behandling af adipositas. 

Medicinsk behandling af adipositas (med f.eks. Wegovy) bør således ikke reduceres til et såkaldt slankemiddel, men i stedet respekteres som en evidensbaseret behandling af en sygdom og dens komplikationer, herunder ikke kun metaboliske, men også fysiske og psykologiske parametre. 

Så når Maria Krüger sætter spørgsmålstegn ved, om Wegovy skaber sundhed og forebygger sygdom, må svaret være ja – for nogle patienter, hvor det her er vigtigt at huske på, at medicinen i bedste fald kan føre til et vægttab på 15-20 pct., mens den for andre kan forebygge yderligere vægtøgning. 

Brug for nyt klassifikationssystem

I forhold til at diagnosticere adipositas, at guide klinisk beslutningstagen og at diskutere tilskudsordning kan vi med fordel begynde at tænke i retning af at bruge klassifikationssystemer som f.eks. ’Edmonton Obesity Staging System’, der foruden BMI inkluderer metaboliske, fysiske og psykologiske parametre. 

Dvs. at en person som alene har et BMI ≥ 30 kg/m2, og ikke har metaboliske komplikationer som f.eks. forhøjet blodtryk og fasteglukose, eller psykiske og fysiske symptomer, ikke har adipositas. Hvor mange danskere det præcis drejer sig om, ved vi endnu ikke, men det vil ikke være alle med BMI ≥ 30 kg/m2.

Patientpopulationen vil således være langt mindre end de 900.000 danskere med et BMI ≥ 30 kg/m2 og indikationen for behandling smallere, helt i overensstemmelse med Maria Krügers argumentation

Forældet klinisk vejledning

Et andet tema, Maria Krüger påpeger, er, at almen praksis ikke kan stå alene med ansvaret for behandlingen, og at der mangler centrale retningslinjer for medicinsk behandling af adipositas. 

Det er i den forbindelse centralt, at alle sundhedsprofessionelle får en grundig uddannelse i adipositas som standard, hvilket ikke er tilfældet aktuelt. Den seneste kliniske vejledning for almen praksis til ’Opsporing og behandling af overvægt hos voksne’ er fra 2009, og der er åbenlyst brug for en opdatering. 

Der er desuden behov for en national tværfaglig retningslinje, der opstiller retningslinjer for håndtering af adipositas lige fra forebyggelse, til diagnosticering, livslang behandling og opfølgning og de praktiserende læger spiller en central rolle her.

Så når Maria Krüger sætter spørgsmålstegn ved, om BMI ≥ 30 er en sygdom, er svaret nej – men det er adipositas. Vi foreslår derfor, at vi stopper med at diskutere, om et BMI ≥ 30 kg/m2 er en sygdom, og i stedet begynder at behandle adipositas på lige fod med andre kroniske sygdomme. 

Samtidig bør vi som samfund overveje, hvordan vi kan sikre lige og let adgang til behandling til patienter med adipositas, herunder ikke kun medicinsk behandling.

Læs også:

2. juni 2023: Praktiserende læge: Er svær overvægt en sygdom?

12. juni 2023: Stifter af vægttabsklinik: Brugt korrekt er slankemedicin et samfundsgode

13. juni 2023: Replik til Nicholas Syhler: Almen praksis kan ikke stå alene med ansvaret for behandling af svær overvægt

Skriv kommentar