Radiodoktoren med 100.000 lyttere
Foto: Agnete Schlichtkrull/DR Viden

Radiodoktoren med 100.000 lyttere Læge Maja Thiele fra Odense Universitetshospital vil i sit nye radioprogram ‘Sygt nok’ på DR’s P1 gøre op med en sort-hvid fremstilling af sundhedsstoffet og øge fascinationskraften hos lytterne.

Det kan være svært at navigere mellem lægekundskabens vedtagne sandheder og internettets myriader af gode råd og sejlivede myter. Derfor tager Maja Thiele P1’s lyttere i sundhedsskole hver fredag i 2019 i radioprogrammet ‘Sygt nok’. 

»Vi vil tage lytterne bag om de nogle gange larmende overskrifter for at forstå, hvordan forskningen rent faktisk foregår, og forklare, hvorfor videnskaben til tider peger i forskellige retninger,« siger læge Maja Thiele, som er forskningslektor ved afdeling for medicinske mave-tarm-sygdomme ved Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. 

Hun mener, at med den store strøm af sundhedsrelateret stof, der særligt kommer igennem medierne, er det vigtigt at tilvejebringe en form for grundforståelse for, hvordan man forstår sundhedsviden. 

»Sundhedsområdet er så stort et område, der er nye overskrifter hver dag om, hvordan man skal leve. Det kan være svært at sortere i det. Derfor vil vi i radioprogrammet bl.a. kigge på, hvordan lægerne og forskerne tænker, når de skal sortere sundhedsviden,« siger hun.

Med sig i studiet har Maja Thiele gæsteeksperter, der skal forholde sig til trends og tendenser, den nyeste forskning og de største gennembrud inden for sundhedsområdet.

»Hvad vil det sige at være sund og rask? Hvornår er man ‘syg nok’ eller ‘sund nok’? Det vil vi kigge nærmere på, men med en god balance mellem alvor og smil på læben,« siger Maja Thiele.

Ingen løftet pegefinger  

Når Maja Thiele vil lære lytterne at navigere i sundhedsstoffet, er det ment som en hjælp. 

»Vi har behov for at lære mere om området. F.eks. skal vi vide, at når et nyt middel mod kræft blæses op i medierne, kan det være forskning på et så tidligt stadie, at vi endnu kun ved, om det virker på mus,« siger hun.

Det samme gælder for nye ‘husråd’. Hvis danskerne har en god basisevne til at fortolke og forstå, når det kommer til sundhed, vil de være mindre tilbøjelige til at springe hovedkulds ud i en hvilken som helst ny form for kur eller behandling, mener hun. 

Hvad der for Maja Thiele er begyndt med den rene og skære nysgerrighed og interesse har derfor udviklet sig til en form for socialt ansvar i sundhedens tegn. Men uden en løftet pegefinger. 

»Det skal ikke lyde for undervisningsagtigt. Nogle gange kan sundhedsviden blive lidt formanende eller alvorstungt. Jeg vil forsøge at finde ind til de skæve og sjove detaljer i stedet,« siger hun. 

Populærvidenskab

Maja Thiele ser stoffet som en videnskab, der er fyldt med fascinerende detaljer og underlige fakta. Og der er mange forskellige områder inden for emnet at tage fat på. For at gøre det nærværende for lytteren tager programmet bl.a. sejlivede myter op til diskussion.

»I program tre taler vi om antibiotikaresistens, der bliver nævnt som den helt store risiko for menneskeheden,« siger hun. 

Men i stedet for at vælge den faste vinkel om, hvor stor en fare antibiotikaresistens er forbundet med, tager programmet udgangspunkt i bakteriernes vinkel. 

»Antibiotikaresistens er et problem, ja, men jeg prøver i programmet at vende de traditionelle historier om antibiotikaresistens på hovedet. Bliver mennesker egentlig angrebet af resistente bakterier, eller er det bakterierne, der udvikler resistens som et forsvar over for vores angreb med antibiotika,« spørger hun.

»Jeg synes, at det er interessant, at penicillin begyndte at blive brugt i 1943, og allerede i 1945 så man den første resistens. Så resistensen er en medfødt del af det at bruge antibiotika.«

Læger og forskere har også et ansvar for at arbejde sammen med medierne

Maja Thiele, Odense Universitetshospital

Hvornår er vi syge nok?

Som en central del i programmet kommer spørgsmålet: Hvornår er vi syge nok? Langt det meste af den medicin, der i dag langes over disken til befolkningen, kan klassificeres som en forebyggende indsats. Det er medicin, man ordinerer på baggrund af risikofaktorer. Den vinkel vil Maja Thiele stille skarpt på.

»Hvornår er man syg, og hvornår er man rask? Det synes jeg er drøninteressant. Sygdom er en naturlig del af livet. Så programmets navn spiller på, hvornår vi så er syge nok,« siger hun.

Det er en af to faktorer, der har skabt navnet til programmet, der også skaber associationer til ungdommens slangudtryk og kunne være en replik fra ungdomsfilmen ‘Terkel i knibe’. 

Og netop udtrykket »sygt nok« afspejler også den fascinationskraft, der for Maja Thiele er den helt store drivkraft for programmet. 

»Hvis man læser eller hører noget, der er virkelig underligt, spøjst eller skægt, tænker man, at det er sygt nok,« siger hun. 

Lytterens advokat

At skulle lave et radioprogram er nyt territorium for Maja Thiele, hvor der er to store udfordringer: Formidling til den almene dansker og at tage journalistkasketten på.

»Jeg er først og fremmest ikke journalist. Jeg skal også oplæres i interviewteknik og i, hvordan man udfolder og fortæller en historie i radioen,« siger hun.

»Jeg er virkelig en sundhedsnørd, så hvis der kommer noget, der er lidt specielt eller skævt, kan jeg godt komme til at dykke helt ned i det af egen interesse,« siger hun. 

Og netop det, at hun snakker ud fra et begrebsapparat, der er lægefagligt, gør det svært. Hun er derfor nogle gange blind for, hvad hun forstår meget let, og hvad den gennemsnitlige lytter forstår meget let. Det er svært at oversætte for lytteren, når man ikke tænker over, at begrebet skulle være vanskeligt at forstå, fortæller hun.

»Der er det mit job at være lytterens advokat og gøre det abstrakte forståeligt,« siger hun.

Lægen har et ansvar

Når sundhedsstof skal proppes ind i mainstreammedier, skal det passe ind under nogle nyhedskriterier som aktualitet, konflikt og sensation. Det kan f.eks. være gammel viden versus et nyt fund. Der er det vigtigt at forklare læseren, at et nyt fund ikke nødvendigvis modbeviser 100 gamle fund, forklarer Maja Thiele.

»Læger og forskere har også et ansvar for at arbejde sammen med medierne. Vi skal ikke lukke os inde i et elfenbenstårn, vi skal ud og videreformidle alt det, vi ved,« siger hun.

Hun påpeger, at der formentlig er en del læger, der er bange for at udtale sig til medierne af frygt for at blive simplificeret, banaliseret og misforstået. Men hun ser en merværdi i at samarbejde med medierne, så man får det bedste fra to verdener. 

»Hvis ikke lægerne blander sig og er med til at videreformidle, så befolkningens interesse for sundhedsviden kan blive stillet, så får folk den andre steder fra. Og det kan være kilder, der ikke har samme forankring i og samme fortolkningsevne som sundhedsvidenskaben,« siger hun. »Så hvis vi som læger og fagkundskab ikke indgår i samarbejder med journalister, så finder journalisterne bare nogle andre til sundhedsvidenskab, for efterspørgslen er der.«

102.000 lyttere til premieren

Forbindelsen mellem DR og Maja Thiele kan findes i forskningsformidlingskonferencen ‘Ph.d. Cup’, hvor Maja deltog i 2017. Konkurrencen afvikles i et samarbejde mellem Lundbeckfonden, Information og DR og har samme agenda som Maja Thieles radioprogram: at sprede forskning ud til den brede offentlighed.

Maja Thiele har indtil videre været i æteren med sit program to gange. Første program handlede om naturlægemidler, som er en tendens, der efterspørges mere og mere inden for sundhed, fortæller hun. 

Andet program ramte ind i sæsonen for skiferier, hvor de snakkede om skiskader. Dermed har hun fastlagt, hvor stor variation der er i valg af emner trods det fagspecifikke område. 

Da programmet gik i luften, lyttede 102.000 danskere med. Programmet kan også høres på DR’s hjemmeside, men den største lytterskare er at finde ved flowradio.

Skriv kommentar