Pia Christmas-Møller færdig i Danske Patienter

Pia Christmas-Møller færdig i Danske Patienter Efter mindre end fem måneder som formand for patientforeningen Danske Patienter forlader Pia Christmas-Møller posten. Foreningen krævede, at formanden ikke udtalte sig positivt om privathospitaler.

Danske Patienter skal igen, igen have ny formand.

Det står klart efter Pia Christmas-Møller, der har siddet på posten i beskedne fem måneder, har meddelt Danske Patienters Forretningsudvalg, at hun ønsker at fratræde posten som formand med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser den nu tidligere formand på sin hjemmeside.

Årsagen til bruddet er et politisk krav fra forretningsudvalget, som Pia Christmas-Møller ikke mener, hun kan stå inde for.

»Da kravet går ud på, at jeg som repræsentant for DP ikke kan udtrykke anerkendelse af, at privat-og foreningsejede hospitaler kan bidrage positivt til den sundhedspolitiske udvikling, er det direkte uforeneligt med, hvad jeg står for, hvilket hele tiden har været kendt,« siger hun i pressemeddelelsen.

»Eftersom der er tale om både et principielt, centralt og aktuelt spørgsmål, har jeg ikke mulighed for at honorere ønsket. Jeg har derfor meddelt, at jeg ønsker at forlade posten som formand med det samme.«

Erstattes af næstformand
Pia Christmas-Møller afløste den tidligere socialdemokratiske sundhedsminister Torben Lund på posten i april. Han forlod jobbet, da arbejdsbyrden forbundet med formandsposten og et fuldtidsjob som politisk redaktør på DK 4 var for stort.

Pia Christmas-Møller bliver erstattet med næstformand Stig Hedegaard, der indtil videre er udnævnt til fungerende formand.

Danske Patienter er paraplyorganisation for Astma-Allergi Forbundet, Colitis-Crohn Foreningen, Danmarks Lungeforening, Dansk Epilepsiforening, Dansk Fibromyalgi-Forening, Diabetesforeningen, Gigtforeningen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, Nyreforeningen, Parkinsonforeningen, Scleroseforeningen og Sjældne Diagnoser.

Skriv kommentar