OUH-direktion giver uforbeholden undskyldning i sag om ytringsfrihed

OUH-direktion giver uforbeholden undskyldning i sag om ytringsfrihed Direktionen på OUH giver en uforbeholden undskyldning efter en kammeratlig samtale med en overlæge, der har afstedkommet kritik fra godt 400 læger i et åbent brev til direktionen.

»Det skal ikke være til at misforså, at man har ytringsfrihed på OUH.«

Sådan skriver direktionen på Odense Universitetshospital (OUH) i en mail til Dagens Medicin. Mailen kommer efter, mere end 400 læger og medicinstuderende fra hele landet har sendt et åbent brev til direktionen. Direktionen har også lagt en ‘uforbeholden undskyldning’ på OUH’s intranet.

I brevet til direktionen kritiserer lægerne, at ledelsen på OUH tidligere på måneden kaldte overlæge Kristian Rørbæk Madsen til en kammeratlig samtale, efter han i to debatindlæg havde ytret sig kritisk om OUH’s ledelse i forbindelse med Svendborg-sagen.

Efter den kammeratlige samtale sendte ledelsen en intern mail til alle afdelingsledelserne på sygehuset, hvor man afviste, at ledelsen har forsøgt at begrænse Kristian Rørbæk Madsens ytringsfrihed. Men det faldt hundredvis af læger for brystet, og i løbet af 46 timer indsamlede de over 400 underskrifter til det åbne brev, der onsdag blev bragt på bl.a. Dagens Medicins hjemmeside.

Lægerne skriver bl.a. at ledelsens håndtering af sagen tegner ‘et alarmerende billede af en arbejdsplads’, hvor medarbejdernes vurderinger af egne arbejdsforhold bliver negligeret og undertrykt.

Brevet har nu fået direktionen på OUH til at komme med en uforbeholden undskyldning i sagen. I mailen til Dagens Medicin skriver direktionen:

»Lægen blev indkaldt til en samtale efter at have udtalt sig i den såkaldte ‘Svendborg-sag’. Indkaldelsen kunne sende det signal, at vi prøvede at begrænse hans ytringsfrihed, selv om det selvfølgelig på ingen måde var vores intention. Men det er vores opgave at sikre, at en sådan henvendelse ikke kan misforstås.«

Samtidig har ledelsen lagt en undskyldning på hospitalets intranet, som Dagens Medicin har set. Her står der ordret, at direktionen ønsker at ‘give en uforbeholden undskyldning til lægen på OUH, som i en konkret sag har følt sin ytringsfrihed begrænset.’

Hjælp til tiltag

I den interne mail til alle afdelingsledelserne på sygehuset, som har fået de mange læger op af stolen, skriver direktionen, at Kristian Rørbæk Madsen i en mail til dem og i et blogindlæg har givet udtryk for, at han vil bryde loven, når han gik på job på grund af arbejdsforholdene på afdelingen. En udmelding, der kom i kølvandet på den diskussion om journalføringspligt, som Svendborgsagen har affødt.

Direktionen skrev yderligere, at:

»Efter en dialog med direktionen om henvendelsen tog den nærmeste ledelse kontakt til den pågældende læge. Denne henvendelse fra sin ledelse har medarbejderen oplevet som en begrænsning af sin ytringsfrihed. Det er vi meget kede af.«

»På den anden side regner vi også med forståelse for, at hvis man som medarbejder oplyser om et konkret påtænkt lovbrud, vil dette blive taget meget seriøst af både afdelingsledelse og direktion, herunder ved at tage initiativ til at igangsætte en dialog.«

Men nu er ordlyden i direktionens besked altså en anden. Udover den uforbeholdne undskyldning skriver ledelsen i sin seneste melding på OUH’s intranet, at en nedsat følgegruppe skal understøtte afdelingernes arbejde med journalføring.

»Som direktion vil vi meget gerne i dialog med jer omkring yderligere tiltag, der kan afhjælpe jeres udfordringer,« står der desuden.

Kommentarer

  1. Ja, når et halvt tusinde læger fortæller OUH ledelsen at de er galt afmarcheret, kan det hjælpe på forståelsen. Man kan jo desværre ikke fyre dem alle.

    Men lad os komme tilbage til substansen: Hvordan får OUH en ledelse, der handler konkret på Svendborg-forløbet, støtter den dømte læge, afklarer årsagssammenhænge i stedet for at dække over dem og sammen med yngre læger arbejder for at sikre at man ikke ofrer yngstemand når problemerne opstår?

Skriv kommentar