Lægeforening til møde med minister om Svendborg-sagen

Lægeforening til møde med minister om Svendborg-sagen Formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing har været til møde med sundhedsministeren, hvor emnet bl.a. var Svendborg-sagen. Han plæderede bl.a. for klarere regler for journalføring.

Der skal være fuldkommen klarhed om reglerne for journalføring, retssikkerheden for læger skal styrkes, og der skal gøres mere for at forebygge fejl i sundhedsvæsenet.

Sådan lød de tre hovedbudskaber fra formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, der i dag torsdag var til møde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Mødet var ifølge lægeformanden kommet i stand i kølvandet på Landsrettens afgørelse i Svendborg-sagen og kampagnen #detkuhaværetmig på de sociale medier, der har fået læger i hele landet til at tilkendegive deres støtte til den dømte læge i Svendborg-sagen.

»Vi udtrykte bl.a. et ønske om, at hun nedsætter et udvalg, der skal se på reglerne for journalføring. Helt grundlæggende har vi en journalføringsbekendtgørelse, der er skrevet før, vi havde de elektroniske patientjournaler. Der er i forbindelse med den her sag opstået tvivl om, hvad der præcis skal journalføres, og hvad der ikke skal. Derudover ved vi, at praksis er forskellig i regionerne,« siger Andreas Rudkjøbing.

Styrelse skal sikre læring

Udover at argumentere for at klarlægge journalføringspligten talte han med ministeren om muligheden for at etablere en ny uafhængig ankeinstans. Det skal ske for at styrke lægers retssikkerhed, forklarer han.

»Man har indført en strammerpakke, der har betydet, at Styrelsen for Patientsikkerhed fik øgede sanktionsmuligheder, så de kan gribe hurtigere og hårdere ind over for læger. Men man fik ikke samtidig styrket lægernes retssikkerhed,« siger han.

»F.eks. kan du få frataget din autorisation midlertidigt i op til to år uden mulighed for at få sagen prøvet eller anket. Det, synes vi, er urimelig lang tid, så vi foreslår en ankemulighed, og at man indskrænker den tidsperiode til et år,« siger han.

Ifølge Andreas Rudkjøbing var det sidste emne på dagsordenen at styrke indsatsen for at forebygge fejl i sundhedsvæsenet.

»Styrelsen for Patientsikkerhed har lige nu et skarpt og entydigt fokus på at placere skyld og sanktionere, men de har faktisk også i henhold til lovgivningen en forpligtelse til at forebygge fejl og sørge for, at man uddrager læring fra alle de tilsynsbesøg, man har haft. Det er der simpelthen behov for, ellers bidrager det ikke til en forbedret patientsikkerhed,« siger formanden.

Konstruktiv dialog

Andreas Rudkjøbing oplevede, at ministeren tog pointerne ‘meget alvorligt’, og at dialogen under mødet var konstruktiv. Nu vil Lægeforeningen afvente ministeren og Styrelsen for Patientsikkerheds reaktion. For også styrelsen har Lægeforeningen for nylig holdt et møde med, hvor man udtrykte samme ønsker.

»Og så afventer vi mere konkret afgørelsen fra Højesteret i forhold til Svendborg-sagen. Hvis lægen frifindes, har vi jo Højesterets ord for, at det ikke er grov forsømmelse. Hvis det omvendt vurderes til at være grov forsømmelse, vil vi arbejde for at lave lovgivningen om, for det er ikke foreneligt med at gå på arbejde i dagens sundhedsvæsen,« siger han.

Sagen kommer for Højesteret den 21. marts. 2018.

Skriv kommentar