Vangsted til møde med Vestdanmark om styrelsens linje En række vestdanske lægefaglige direktører var onsdag til møde om Styrelsen for Patientsikkerheds linje. Mødet var positivt og understreger behov for klar kommunikation, siger flere direktører.

Stemningen var åbenhjertig på det møde, som direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted, onsdag havde inviteret en række lægefaglige direktør med til for at drøfte styrelsens linje.

Sådan lyder det fra flere af de fremmødte, som Dagens Medicin har talt med. Blandt andre lægefaglig direktør ved Aarhus Universitetshospital, Claus Thomsen, der roser styrelsen for initiativet og påpeger, at der ligger en vigtig opgave i at kommunikere klart om styrelsens egen rolle.

»Det gennemgående tema på mødet var, om der er grund til usikkerhed om styrelsens linje. For der er skabt rigtig meget utryghed, og jeg vil sige, at hele den debat, der har været på de sociale medier, har skabt nogle historier, som måske ikke har så meget bund i virkeligheden,« siger han.

»Men vi kan se, at mange yngre læger og andre er utrygge ved, hvad det egentlig er, der sker nu, og hvad styrelsens rolle er,« fortsætter han.

Kom på facebook

Mødet med Styrelsen for Patientsikkerhed og de lægelige direktører fra Region Midtjylland, Nordjylland og Syddanmark blev planlagt, efter styrelsen i november holdt et lignende møde med 13 lægelige direktører fra Hovedstaden og Sjælland. Begge møder kommer i kølvandet på, at en lang række læger har udtrykt bekymring i bl.a. Ugeskrift for Læger over styrelsens ‘aktivistiske linje med politianmeldelser’, som man i lægekredse mener vil føre til defensiv medicin og undergrave læringsaspektet i systemet.

Ifølge Claus Thomsen afviste styrelsen, at det skulle være tilfældet. Tværtimod er styrelsens rolle uændret, lød det på mødet. Men hvis den besked skal nå ud til alle landets læger, er det vigtigt, at styrelsen i højere grad tager de sociale medier i brug, mener han.

»Jeg efterspørger, at styrelsen er offensiv i deres kommunikation på diverse medier. Historierne og usikkerheden om Svendborg løber jo på de sociale medier. Man kan ikke styre det faktuelle i den kommunikation, men der er det vigtigt, at man som myndighed er faktuel i sin egen kommunikation og anvender de medier, der bliver læst,« siger han.

Ny viden

Også Bjarne Dahler-Eriksen, der er lægelig direktør på Sygehus Sønderjylland, oplevede, at styrelsen på onsdagens møde var åbne for en ærlig dialog.

»Ordet var frit, og det var rigtig fint. Vi kan fornemme ude på hospitalerne, at der er en tiltagende bekymring og nervøsitet hos vores lægelige kolleger. Det er vi selvfølgelig som arbejdsgivere bekymrede over, for det gør noget ved den måde, man arbejder på,« siger han og fortsætter:

»Vi har en tættere berøring med vores klinisk arbejdende personale, end Styrelsen for Patientsikkerhed har, og derfor ved vi, hvad der bekymrer dem. Det kan være godt for styrelsen at få bibragt den viden, for det giver dem mulighed for at korrigere, hvis der er nogle misforståelser,« siger han.

Ifølge Bjarne Dahler-Eriksen oplyste styrelsen også, at man i den sammenhæng vil se nærmere på nogle af de ting, der har vakt bekymring blandt landets læger. Bl.a. om journalføringspligten skal revideres, og om styrelsen rent faktisk politianmelder flere læger, end den har gjort hidtil.

Kvalitetschef på Hospitalsenheden Midt, Henrik Bendix, var også med til mødet. Også han fremhæver vigtigheden af, at styrelsen klart kommunikerer, hvordan man forvalter loven for at undgå misforståelser og unødig utryghed.

»Min oplevelse var, at der var stor tilfredshed hos alle parter med, at mødet kom i stand, og der var et stort behov for at tale om styrelsens praksis, og hvordan man kommunikerer den,« siger han og fortsætter:

»Styrelsen forvalter en gældende lovgivning, og derfor er det interessant, hvordan den gør det. Det er vigtigt med en god og klar kommunikation fra styrelsen, som gør, at sundhedspersonalet ved, hvad de i praksis har at rette sig efter. Selvfølgelig ved de, at de skal følge loven, men det er også vigtigt i praksis at vide, hvordan loven forvaltes af styrelsen.«

Skriv kommentar