katrina feilberg
»Vi har en gensidig forståelse for, at vi hver især bringer noget til bordet, som ikke kan undværes. Sygehusene har selvfølgelig patienterne, men de har også den sundhedsfaglige viden og den høje faglige kvalitet i forskning,« skriver Katrina Feilberg.Foto: Privat

Offentligt-privat samarbejde er centralt i fremtidens sundhedsvæsen Der er mange gode eksempler på offentligt-privat samarbejde i det danske sundhedsvæsen, men skalering af de gode løsninger til andre regioner og andre hospitaler, er desværre et særsyn.

I Dagens Medicin 14. december er Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, citeret for at sige, at der skal være flere offentlige-private samarbejder på kræftområdet. Det er en ambition vi kan bakke fuldbyrdet op om i Dansk Erhverv – og en ambition vi faktisk mener bør gælde for hele sundhedsvæsenet.

Offentligt-privat samarbejde er nemlig centralt for, at vi kan fastholde og udbygge et højt niveau i vores sundhedsvæsen i fremtiden.

I artiklen nævnes specifikt som eksempel et samarbejde mellem AstraZeneca og Rigshospitalet om at bruge HRD-mutationstest til kræft i æggestokkene. Både den private og den offentlige part roser samarbejdet – og det overrasker faktisk ikke os i Dansk Erhverv, for vi ser hver eneste dag eksempler på tilsvarende offentlig-private samarbejder, som er til gavn for begge parter. Og i sidste ende, til gavn for patienterne.

Tillid er fundamentet for samarbejde

Når vi er på studieture eller fremstød med vores medlemmer i udlandet, og fortæller om det danske sundhedsvæsen, er der altid én ting, som forbløffer de udenlandske tilhørere: Hvor stor en tradition vi har for offentligt-privat samarbejde i Danmark.

Skalering af de gode løsninger til andre regioner og andre hospitaler, er desværre et særsyn – og sker det, så tager det mange år

For os er det helt normalt at tænke i samskabelse mellem offentlige sygehuse og private virksomheder. Vi har en gensidig forståelse for, at vi hver især bringer noget til bordet, som ikke kan undværes. Sygehusene har selvfølgelig patienterne, men de har også den sundhedsfaglige viden og den høje faglige kvalitet i forskning. Virksomhederne har til gengæld et kæmpe innovationsdrive og evnen til at gøre gode idéer til konkrete løsninger. Vi kan ikke undvære hinanden.

Men den vigtigste faktor for samarbejdet er tillid. I Danmark har vi en høj grad af tillid til hinanden. Vi tror på, at vi er til for at hjælpe hinanden, og ikke til for at gøre livet surt for hinanden. Vores høje tillid til hinanden, har været en helt vildt vigtig katalysator for vores stærke tradition for offentligt-privat samarbejde.

Mange gode løsninger går tabt

Som sagt er der mange gode eksempler på offentligt-privat samarbejde i det danske sundhedsvæsen, og vores medlemmer indgår løbende nye aftaler som udvikler diagnostiske løsninger, brug af AI, hjemmebehandling og mange andre ting. Det er kort sagt en succeshistorie.

Desværre er historien en lidt anden, når det kommer til at udbrede de gode løsninger, der bliver til i det offentlig-private samarbejde. Skalering af de gode løsninger til andre regioner og andre hospitaler, er desværre et særsyn – og sker det, så tager det mange år. Det er simpelthen ikke godt nok.

Hvis en løsning virker på ét hospital, virker den vel også på et andet, fristes man til at tro. Det er givetvis ikke altid løsningen, men det er vel reglen snarere end undtagelsen? Selvom hospitalerne sikkert vil påstå det modsatte, oplever vi desværre ofte en ‘not in my backyard’-tilgang, hvor hospitaler og regioner er tilbøjelige til at ville lave deres egne løsninger.

Vi er helt enige med Jesper Fisker i, at offentligt-private samarbejder er vigtige, og til gavn for både den offentlige og private part.

Vi skal være bedre til at skalere de gode løsninger, så vi udnytter det fulde potentiale af de gode samarbejder, der findes overalt i de danske regioner. For offentligt-privat samarbejde er helt centralt for at udvikle fremtidens sundhedsvæsen.

Skriv kommentar