Nyt lægemiddel forbedrer behandling af Hodgkin lymfom Kombinationsbehandling til patienter med fremskreden Hodgkin lymfom giver 23 pct. højere succesrate end standardbehandling.

Standardbehandlingen til patienter med fremskreden Hodgkin lymfom kan gøres bedre. Det viser et nyt videnskabelige studie, hvor forskere har undersøgt, om lægemidlet Adcetris (brentuximab vedotin) kan forbedre en standardbehandling, der ellers ikke har ændret sig siden 1970’erne. Resultatet af studiet viser, at patienter med stadie III eller IV Hodgkin lymfom har 23 pct. lavere risiko […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement