Norsk pris på Spinraza kan få betydning i Danmark og Sverige De norske myndigheder skal på fredag tage stilling til et nyt pristilbud på Spinraza fra Biogen. Indgår Norge en aftale, ventes prisen at få betydning i de øvrige nordiske lande.

Fredag 8. december har det norske ‘Beslutningsforum for nye metoder’ et ekstraordinært møde med kun et punkt på dagsordenen: Et nyt pristilbud fra Biogen på lægemidlet Spinraza, som bruges til behandling af den sjældne og alvorlige muskelsygdom spinal muskelatrofi (SMA). Det skriver norske Dagens Medisin.

De norske myndigheder afviste i oktober et pristilbud på Spinraza med begrundelsen, at prisen var ‘uetisk høj’. Der har efterfølgende været drøftelser mellem Biogen og de norske myndigheder, som er mundet ud i det nye pristilbud.

I Danmark sagde Medicinrådet 12. oktober nej til at anbefale Spinraza som standardbehandling til børn med SMA. Begrundelsen var, at Medicinrådet vurderede, at prisen for Spinraza var urimelig høj, og at det derfor ikke kunne anbefales som standardbehandling. Spinraza kan dog anvendes til protokolleret ibrugtagning til præsymptomatiske spædbørn og patienter med SMA type I.

Medicinrådets regler betyder, at Biogen tidligst tre måneder efter rådets anbefaling 12. oktober kan fremsætte et nyt pristilbud til Medicinrådet – og dermed også til regionernes medicinindkøbsselskab Amgros. I praksis betyder det, at Biogen tidligst 12. januar har mulighed for at tilbyde en ny pris.

Kan påvirke dansk pris

Parallelt med drøftelserne mellem de norske myndigheder og Biogen pågår der i Sverige en national vurdering af den kliniske og sundhedsøkonomiske værdi af Spinraza. De svenske myndigheders overvejelser ventes afsluttet i løbet af december måned.

Både Norge og Sverige har flere gange udskudt beslutningen om at tage Spinraza i brug. Biogen i Danmark følger med stor interesse forhandlingerne i de øvrige nordiske lande, fortæller Biogens danske direktør Janne Harder.

»Vi kan ikke afvise, at de aftaler som eventuelt indgås i Norge eller Sverige, vil få betydning for vores fremtidige drøftelser med Medicinrådet og Amgros om prisniveauet for Spinraza i Danmark. Myndighederne i de nordiske lande har en naturlig forventning om et ensartet prisniveau,« siger Janne Harder.

Spinraza, som er udviklet af Biogen, blev i maj 2017 godkendt til brug i EU. Behandlingen med midlet koster med den nuværende pris ca. fire mio. kr. per patient for det første års behandling, og ca. to mio. kr. for de efterfølgende år. Midlet skal anvendes resten af livet, så længe der er effekt af behandlingen.

Skriv kommentar