Nils Koch-Henriksen

Overlæge, dr.med. Nils Koch-Henriksen har modtaget RoseLivPrisen for hans sin indsats inden for Skleroseforskning. Prisen, som er på 100.000 kr., uddeles af RoseLiv, Støtteforeningen til fordel for Scleroseforeningen.

Nils Koch-Henriksen er overlæge på neurologisk afdeling på Aalborg Sygehus. Han har især beskæftiget sig med opbygning og udvikling af scleroseregistret, der er et afgørende grundlag for scleroseforskningen.

Siden 1988 har Nils Koch-Henriksen været leder af Scleroseregistret på Rigshospitalet. I 1996 tog han initiativ til et nyt register til opfølgning på de kostbare behandlinger af dissemineret sklerose med beta-interferon i samarbejde med alle landets neurologiske afdelinger.

sbn

Skriv kommentar