Lars Løkke Rasmussen
Foto: Joachim Rode

De næste reformer skal frigøre mere tid til faglighed Den næste store reform skal give lægerne mere tid til lægegerningen, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen i et interview om kræftindsatsen, sammenhæng i sundhedsvæsenet og forældrenes sygdom.

Læger skal have mere tid til at være læger. Der skal strammes op på ledelse, på kommandoveje og på brugen af ny teknologi, så fagligheden kan stå stærkere i det danske sundhedsvæsen. Det er et vigtigt element i de kommende udspil fra regeringen om det nære, sammenhængende sundhedsvæsen og en styringsreform. En større sammenhæng skal styrke fagligheden og derigennem løfte kvaliteten generelt, og i særdeleshed på kræftområdet – så vi i Danmark kan øge overlevelsen på kræftområdet yderligere.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i et interview med Dagens Medicin. Han noterer sig, at resultaterne på kræftområdet har udviklet sig dramatisk i det seneste tiår, men kalder på alle mand i sundhedsvæsenet for at bringe Danmark  det sidste stykke op på nordisk standard. Der er brug for lovgivning, men Christiansborg gør det ikke alene. Det er helt afgørende at skabe sammenhæng hele vejen rundt, ikke mindst i regioner, der halter efter gennemsnittet.

Selvom der er gået godt ti år, siden han som minister selv sad med ansvaret for sundhedsvæsenet, er det tydeligt, at området har en særlig bevågenhed i Lars Løkke Rasmussens politiske liv. Fra tiden som amtsborgmester i Frederiksborg Amt og over seks år som reformivrig indenrigs- og sundhedsminister ved han, hvor vigtigt et velfungerende sundhedsvæsen er for samfundet og for den politiske fortælling:

Hvis der er noget, som statuerer et velfærdssamfund, så er det jo, at man har en ordentlig mulighed for at blive helbredt, hvis man er syg

»Det er for mig så klart, at hvis der er noget, som statuerer et velfærdssamfund – som er lakmusprøven på, om vi lever i et velfærdssamfund – så er det jo, at man har en ordentlig mulighed for at blive helbredt, hvis man er syg. En mulighed, som ikke er beroende på, hvor man bor, hvad man hedder, og hvad man tjener. Og danskerne kerer sig enormt meget om, hvordan sundhedsvæsenet fungerer. For vi ved alle sammen, at en dag så ligger vi, vores børn eller vores ægtefælle der selv. Der er ikke tale om abstrakt tænkning. Det er noget, vi alle sammen har tæt inde på kroppen, og det skal virke. Og så er det klart, at så provokerer det selvfølgelig, når man har en fornemmelse af, at der er fem enheder, og at nogle gør det rigtig godt, og andre gør det mindre godt,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Kræftpakker genskabte tilliden

Søndag 4. februar modtog han sammen med formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (A), Kræftens Bekæmpelses hæderspris 2018 for at have vist ‘ekstraordinært politisk lederskab’, da de i 2007 gjorde kræft til en akut sygdom og indførte kræftpakkerne.

Kræftdødeligheden i Danmark er over de seneste 15 år faldet med over 25 pct. for både mænd og kvinder.

»Jeg har været vidne til en dramatisk udvikling på kræftområdet. Det er målbart, at flere kræftpatienter overlever. De behandles efter faglige standarder med respekt for tidsfrister, og vi kan se det i tallene,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Han mener, at indsatsen for at styrke kræftbehandlingen i Danmark har genskabt befolkningens tillid til sundhedsvæsenets formåen.

»Da jeg blev sundhedsminister i 2001, havde patienterne tabt tilliden til sundhedssystemet. Det havde de, fordi tallene var dårlige. Medierne var fyldt med historier om dødssyge patienter, der drog ud på landevejene for at opsøge tvivlsom behandling. Der var ikke tillid til behandlingen i det offentlige sundhedsvæsen, til at det, lægerne sagde til patienterne, var det rigtige. Den tillid er vendt tilbage i dag, og det er resultatet af mange ting. Vi fik second opinion-udvalget i begyndelsen af 00’erne. Vi lod pengene følge patienterne og har nu lavet fire kræftpakker med nogle voldsomme investeringer på kræftområdet – senest har vi investeret 2,2 mia. kr. i Kræftplan 4. Vi har lavet store organisatoriske omlægninger, hvor specialerne er blevet samlet. Amterne er nedlagt og regionerne indført. Over tid har det flyttet tingene den rigtige vej.«

Medierne var fyldt med historier om dødssyge patienter, der drog ud på landevejene for at opsøge tvivlsom behandling. Der var ikke tillid til behandlingen

Nordens nummer sjok

Men selv om kræftområdet for alvor har været i Christiansborgs søgelys siden årtusindskiftet, erkender Lars Løkke Rasmussen, at Danmark målt på kræftoverlevelse endnu ikke er på omgangshøjde med de øvrige nordiske lande.

»Derfor skal vi øge kræftoverlevelsen ved at implementere Kræftplan 4, ved at satse på Danish Comprehensive Center of Cancer og det nye Nationalt Genom Center, og ved at monitorere kræftpakkerne tæt. For selvom standarden er øget, er der stadig forskelle i regionernes efterlevelse og rum for forbedringer,« siger statsministeren og nævner indsatsen for at sikre hurtig diagnostik ved mistanke om kræftsygdom som et område, hvor der er potentiale for forbedringer.

»Vi har fået opbygget højtspecialiserede afdelinger på sygehusene, der leverer på international standard, men der er jo vedvarende udfordringer med at få alle stationer til at hænge sammen.

Derfor er hele elementet omkring et sammenhængende sundhedsvæsen centralt. Når patienten skal flytte sig mellem ‘centres of excellence’, er tiden stadig central, og det samme gælder ved henvisning fra egen læge. Derfor er det ikke sådan, at man kan pege på én ting og sige, at ‘det er den dér, som mangler i ligningen, og så er resultatet på plads’. Der skal optimeres på alle felter,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Han opfordrer til, at allerede indførte initiativer, som måske kan forbedre kræftoverlevelsen på sigt, får tid til at virke.

»For det første har indførelsen af den patientansvarlige læge til gode at vise sin fulde gennemslagskraft, og det er noget helt centralt. For det andet er det helt åbenlyst, at der gemmer sig muligheder i teknologien, i informationsteknologien, som ikke er slået ordentligt igennem endnu. Vi har ikke behov for at opfinde noget nyt, men vi har behov for at implementere det, vi allerede har besluttet, med fuld kraft.«

Derfor sætter jeg ikke cigaretprisen op

Lars Løkke Rasmussen vedgår, at danskernes livsstil også spiller ind på den ringere kræftoverlevelse sammenlignet med resten af Norden.

»Når vi ikke er helt på niveau, er det også, fordi vi har en livsstil i befolkningen, som varierer fra det, vi ser i de andre nordiske lande. Så man kommer ikke uden om, at man også skal have fokus på forebyggelsesaspektet, hvis man skal løfte sig helt op.«

Lars Løkke Rasmussen peger på rygning – især blandt børn og unge – som et af de områder, hvor forebyggelsesindsatsen skal styrkes.

»Der er klart et kæmpe problem omkring rygning. Det er derfor, vi har formuleret visionen omkring en røgfri generation i 2030, som jo er en handske, der skal samles op lokalt. På alle institutioner, hvor børn og unge opholder sig, og i forhold til alle, der har et børne-unge-ansvar.«

Grundlæggende har jeg det synspunkt, at cigaretter ud fra et forebyggelseshensyn godt må være dyrere

Men det bliver ikke højere cigaretpriser, som skal afholde børn og unge fra at ryge:

»Jeg har iagttaget, at danske cigaretter er blevet relativt billige. Grundlæggende har jeg det synspunkt, at cigaretter ud fra et forebyggelseshensyn godt må være dyrere. Men jeg er statsminister for en regering, der består af en koalition af forskellige partier, og det er ikke regeringens politik at øge cigaretpriserne. Jeg kan som statsminister ikke have to forskellige holdninger. Vi har også et hensyn på grund af vores geografi, som gør, at vi også skal passe på vores statskasse. Hvis vi laver et tiltag, som de facto tømmer statskassen uden at gøre noget ved tobaksforbruget, og dermed i virkeligheden også forringer vores muligheder for at have økonomi til at levere sundhed, så duer det jo ikke. Derfor har vi forfulgt en ambition om at spejle os i de tyske priser, som også er relativt lave, men jeg anerkender, at cigaretter i den del af Europa, hvor Danmark ligger, er billige. Jeg anerkender også, at lande, som har en anden geografi, f.eks. Storbritannien, har haft en effekt af at øge prisen.«

Ulogisk. »Der er ikke nogen logisk forklaring på, at man inden for en given kræftform kan have en efterlevelsesgrad på nogleoghalvfjerds procent i én region og nogleoghalvfems i en anden,« siger Lars Løkke Rasmussen.Foto: Joachim Rode

Har lært af mine forældres død

Lars Løkke Rasmussens mors død i 2002 gav den dengang nytiltrådte sundhedsminister nogle erfaringer, som han efterfølgende brugte i det politiske arbejde med at udarbejde lovbestemte patientrettigheder og i forbindelse med at definere de tidsterminer, som indgår i kræftpakkerne.

»Jeg har lært meget af min mors død i 2002, da jeg var nyudnævnt sundhedsminister, målt op imod min fars død i 2012. Min mor havde ikke kræft, men var svært diagnosticérbar og blev sendt frem og tilbage mellem sygehusafdelinger og almen praksis. Jeg havde som pårørende et indtryk af, at den ene hånd ikke vidste, hvad den anden lavede. Selvom jeg som sundhedsminister og ressourcestærk person havde indblik i, hvad der var op og ned i sundhedsvæsenet – og kendte de lokale forhold i detaljer efter fire år som amtsborgmester – så var det et rædselsfuldt forløb. Det var i høj grad drivende for mig i forbindelse med at statuere patientrettigheder, fordi jeg tænkte over, at hvis jeg som pårørende ikke kan sluse min mor igennem et hensigtsmæssigt forløb, hvad gør så den patient, der slet ikke har nogen pårørende, eller de pårørende, der ikke har det indblik, jeg havde. Derfor blev jeg stærkt ansporet af min mors død til at arbejde for at lave tidsfrister og sikre, at hvis der ikke er en behandling inden for en bestemt frist, så skal der være et alternativ. Og dér er forskellen på den akademiske oplevelse og den helt personlige ind under huden-oplevelse, når det er din egen mor. Jeg blev ikke kun ansporet af min mors sygdomsforløb og død, men af alle de sygdomshistorier, jeg fik rundt omkring. De historier, jeg fik fortalt, var variationer over temaer som ‘vi bliver ikke udredt til tiden’, ‘vi bliver ikke behandlet til tiden’, ‘der bliver ikke kommunikeret ordentligt til os’, osv.«

Statsministerens far døde af kræft i 2012 efter et fire år langt sygdomsforløb.

»Når jeg sammenligner med det forløb, min far var igennem, ti år efter at min mor døde, så var det som nat og dag. Han blev diagnosticeret på Frederikssund Sygehus, og så kørte det. Det var velfungerende. Den sammenhængskraft, som ikke var til stede under min mors sygdomsforløb, den var kommet i de mellemliggende år. Det er to nære eksempler tæt på mig selv, som har været ekstremt kontrastfyldte,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Kræftplan 2 fra 2005 fokuserede bl.a. på de patientrettigheder, han havde savnet i forbindelse med moderens sygdomsforløb, men Lars Løkke Rasmussen fik kort tid efter øjnene op for, at gennemgribende forandringer i sundhedsvæsenet ikke kan gennemføres alene ved en beslutning på Christiansborg.

Det skete i forbindelse med den såkaldte kræftskandale på Herlev Hospital i 2006-2007, som kort fortalt handlede om placeringen af ansvaret for, at et større antal kræftpatienter ikke havde fået strålebehandling inden for tidsfristerne. Ansvaret for overskridelserne blev i en lang periode skubbet frem og tilbage mellem afdelinger, sygehusdirektioner og Sundhedsstyrelsen og endte i sidste ende på indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussens skrivebord.

»Med Kræftplan 2 havde vi sat penge af til at sikre hurtig behandling. Og så havde vi en lidt naivistisk idé om, at når vi havde vedtaget det, så var det i orden. Derfor var det et chok, da kræftskandalen på Herlev begyndte at rulle. Vi fik øjnene op for, at vi skulle meget mere ned i maskinrummet. At der var lovgivet ud fra en konstrueret virkelighed. Kræftpakkerne er for så vidt et udtryk for politisering af en faglighed. Vi har jo ikke designet pakkerne, men det er langt ned i maskinrummet, at vi sidder på Christiansborg og i et aftaleforløb mellem os og Danske Regioner aftaler, at det er denne her måde, man skal tilrettelægge arbejdet på. Det gør vi almindeligvis ikke. Vi sidder heller ikke og laver planer for, hvordan undervisningen skal foregå i det enkelte klasselokale. Dér skal fagligheden råde. Og den læring, man kan drage af det, er, at ting tager tid. Man kan ikke gennemføre en forandring alene ved en beslutning på Christiansborg.«

Ingen logik i regionale forskelle

Lars Løkke Rasmussen lægger ikke skjul på, at han ser strukturreformens overgang fra 14 amter til fem regioner som helt afgørende for de forbedringer af kræftbehandlingen, der er slået igennem de seneste ti år.

»Vi skal have den mest hensigtsmæssige organisationsform af kræftbehandlingen i Danmark, og den, vi har i dag, er langt bedre end den, vi havde. Vi ville ikke have kunnet få den udvikling i 14 administrative enheder. De ville alle sammen forsøge at suboptimere. Vi ville ikke have fået den tætte sammenhæng af specialerne på det høje kompetenceniveau, vi har fået. Vi ville ikke have fået supersygehusene og alt, de indeholder, hvis vi havde opretholdt en model med 14 administrative enheder. Derfor centraliserede vi. Med den centralisering er der løst nogle udfordringer. Men i spejlbilledet på de løste udfordringer kan man se nogle nye. De nye udfordringer, man kan se, er, at med udsigt til 250.000 flere +75-årige over en kortere årrække, og med teknologipres osv., så kommer der et enormt pres på den centraliserede del af vores sundhedsvæsen, som vi kun kan håndtere, hvis det sekundære/tertiære niveau på en eller anden måde kommer i spil.

Så alt det handler om at få et samspil mellem sygehusene, almen praksis og kommunerne. Det er helt klart, at samarbejdet mellem sektorerne er det næste fokus, fordi vi har fået enormt positiv effekt af den centralisering, vi har lavet på sundhedsområdet. Vi har kunnet koncentrere vores investeringer og har fået en højere grad af faglighed. Det, som selvfølgelig er opgaven nu for at få den fulde nytte af telemedicin, tidlig opsporing, diagnostik osv., er at få lavet en kobling fra hospitalerne til det, der sker i almen praksis og ude i kommunerne. Sundhedsministeren arbejder som sagt med et udspil om det nære, sammenhængende sundhedsvæsen, og der kommer også en ny styringsmodel. Desuden har vi også øget monitoreringen på kræftpakkerne. For selvom alting går bedre, end det gjorde, så går det ikke alle steder godt nok endnu. Noget af det, vi mangler, er at få monitoreret og presset bedste standard frem. Der er ikke nogen logisk forklaring på, at man inden for en given kræftform kan have en efterlevelsesgrad på nogleoghalvfjerds procent i én region og nogleoghalvfems i en anden. Det er uhensigtsmæssige forskelle.«

Vi er bedre end hovedstadsområdet

Når det gælder om at opnå forbedringer af sundhedsvæsenet, er Lars Løkke Rasmussen ikke fokuseret på, om det skal ske i fem regioner eller i en anden administrativ konstruktion.

»Hvorfor skulle vi udstyre hinanden med løfter om, at der aldrig må laves noget om, hvis en anden organisering kan forbedre sundhedsvæsenet for patienterne? Organisation er en metode til at nå et mål. Det er jo ikke metoderne, der er det vigtige. Det er målene, der er det vigtige. Og hvis man kan levere målene med en kendt metode, så er der ingen grund til at lave det om. ‘If it ain’t broken, don’t fix it’. Men det kan ikke nytte noget, at man på forhånd sidder og siger: ‘If it is broken, then we will not fix it’, forstået sådan, at uanset hvad der sker, vil vi ikke gøre noget.

Vi skal holde regionerne til ilden og må konstatere, at der er uforklarlige, regionale forskelle. Det er man nødt til at forholde sig til, og det skal regionerne levere på. Hvis ikke de kan det, bliver Christiansborg på et tidspunkt nødt til at reagere. Det er ikke nogen trussel, men en konstatering, man kan reflektere over.«

På Danske Regioners generalforsamling i foråret 2017 leverede Lars Løkke Rasmussen en indirekte kritik af Region Hovedstaden ved at fremhæve konkrete fremskridt i de øvrige regioner, men helt udelade omtale af hovedstadsregionen.

»Jeg har jo indtryk af, at det danske sundhedsvæsen generelt er bedre end det, der opleves i hovedstadsområdet. Jeg har en oplevelse af, at det, man oplever i hovedstadsområdet, sætter sig som den fødte standard. Altså forstået på den måde, at det er her, meningsdannerne bor, det er her, aviserne ligger, det er her, man tager ud, når man skal have en case – for der er godt nok for langt til Esbjerg. Så den måde, der drives sundhedsvæsen på i hovedstadsregionen, normerer danskernes opfattelse af, hvad det er for et sundhedsvæsen, vi har. Når jeg kommer rundt i Danmark, er der jo ikke nogen steder, hvor sundhedsvæsenet fungerer perfekt, men jeg møder masser af mennesker, der har en opfattelse af, at det fungerer der, hvor de bor. I Hovedstaden bliver vi derimod ved med at høre historier om problemer med Sundhedsplatformen, med akuttelefonen 1813 osv. osv. Det skal hovedstadsregionen rette op på, og hvis ikke de gør det, så bliver vi da på et tidspunkt nødt til at reflektere over, hvad vi så skal gøre.«

Slip fagligheden fri

Lars Løkke Rasmussen har sat sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og innovationsminister Sophie Løhde (V) på opgaverne med de snarlige lanceringer af planer for henholdsvis det nære, sammenhængende sundhedsvæsen og en kommende styringsreform.

Når vi ikke er helt på niveau, er det også, fordi vi har en livsstil i befolkningen, som varierer fra det, vi ser i de andre nordiske landeVi skal holde regionerne til ilden. Det er ikke nogen trussel, men en konstatering

»Ét af formålene med den kommende styringsreform er, at der er et stort uudnyttet potentiale for at slippe noget mere faglighed løs. Strammere ledelse, kommandoveje og ny teknologi på en måde, så man frigør noget mere lægetid til lægegerning. Selvom jeg ikke er sundhedsminister og ikke har det så tæt inde på livet, som jeg engang har haft, er det ambitionen om at have mere tid til at være læge, jeg tager med mig fra mine samtaler med læger. I den sammenhæng har jeg bemærket, at der er en frustration, ikke bare blandt lægerne, men blandt sundhedspersonalet generelt over, at man føler sig for presset på tiden til sin faglighed,« siger Lars Løkke Rasmussen i en erkendelse af, at smukke hensigtserklæringer ikke i sig selv øger fagligheden i sundhedsvæsenet.

»Alt det med at drive sammenhæng i den offentlige sektor, sætte ledelse i centrum, frigøre tid til faglighed, fjerne barrierer – det er sådan noget, alle har gået og sagt. Men det kan ikke ske i overskrifter. Det kan kun ske, hvis der er nogen, der arbejder benhårdt med det. Og det er for at gøre det, at Sophie Løhde er flyttet fra Sundhedsministeriet til Innovationsministeriet. Når vi senere på året fremlægger en sammenhængsreform, er det jo for at imødekomme den frustration, der er hos mange af vores offentligt ansatte, som er dygtige, men som føler, at de ikke får lov at bruge deres dygtighed fuldt ud, fordi de skal lave alt muligt andet.«

Kommentarer

 1. Kære Lars. Nu må man håbe, at du og Sophie Løhde ikke har misforstået, hvad en kommende reform bør handle om. Vi efterspørger ikke strammere ledelse, men ledelse der er styret af stramme faglige hensyn og dermed hensynet til patienterne. En af de store fejlslutninger i sundhedsvæsenet har været at gennemføre et skift til ledelse med generalistkompetencer fra Statskundskab. Det er ikke tilstrækkeligt i forhold til styringen af et specialiseret og komplekst system som det samlede sundhedsvæsen. Problemerne med SP, lægevagtsordninger og de fortsat uløste problemer med ordentlig håndtering af de akutte patienter er eksempler. Der er ligeledes en lang række uløste strukturelle problemer grundet delingen af sundhedsansvaret mellem to myndigheder, kommuner og regioner, hvor man ikke har formået at justere driften over sektorgrænsen. Der har man fravalgt at lytte til dem med faglig indsigt og forudsigelsen er, at vi stadigvæk taler om det om 10 år. Selv tak for roserne omkring kræftplanen. Den er vi lykkedes med og den var aldrig blevet til noget uden krav og incitamentstyring. Det samme kan man sige om udrednings og behandlingsgarantien. Den er godt tænkt og den kan ministeriet, regionerne og ikke mindst ledelserne i klinikken rose hinanden for gennemførelsen af. Når i sætter holdet for ledelse af fremtidens sundhedsvæsen, så medtænk dem der arbejder og forstår kompleksiteten.

 2. Kære Lars
  Lægernes tid er den vigtigste og dyreste ressource, vi har inden for sundhedsvæsnet. Den er begrænset og skal selvfølgelig prioriteres med omhu. Lige nu er der hård kamp om lægernes tid, og kampen er præget af manglende respekt mellem sundhedsvæsnets forskellige fagligheder.
  Juristerne f.eks. i Styrelsen for Patientsikkerhed trækker i retning af, at vi skal prioritere juridisk korrekt dokumentation men ser tilsyneladende ikke, at det bliver på bekostning af tiden til patienterne og behandlingen.
  Ledere på alle niveauer kræver, at lægerne skal dokumentere så struktureret, at dokumentationen i journalen kan bruges som et ledelsesinformationssystem. Resultatet er, at det bliver for tidskrævende for lægerne at dokumentere i journalen. Samtidig risikerer vi at kompromittere muligheden for at beskrive komplekse problemstillinger. Spørg bare lægerne i Region Hovedstaden, om ikke den slags tager tiden fra patienterne og behandlingen.
  Den form for skjult og formentlig ubevidst prioritering af vores tid medvirker til, at vi som læger savner respekt for vores faglighed, for vores fagsprog og for vores behov for faglig dokumentation.
  Sundhedsvæsnet trænger til en udvikling hen imod en gensidig respekt faglighederne imellem. Både politikere, jurister og ledere beriger sundhedsvæsnet med jeres fagligheder, men jeres virke skal være præget af større respekt, forståelse og hensyntagen til det fag, som I skal lede og regelsætte. Det får I bedst ved at lytte til de klinisk arbejdende læger. De ved nemlig, hvor skjorten strammer. De kan give vigtigt input til, hvordan lægerne får mere tid til at være læger.

 3. “Frigøre tid til faglighed” – det lyder jo besnærende. Men hvordan de foreslåede redskaber skulle kunne generere det, står noget hen i det uvisse. Strammere styring – hvordan strammere? Og vil det ikke kræve indsamling af endnu flere data til kvalifikation af styringen? Det vil vel øge dokumentationsvældet – der i forvejen trækker betydelige ressourcer.
  Forudsætningen for større kontinuitet (svt. intentionerne i bl.a. patient-ansvarlig læge ordningen) er jo i kraft af fluktuationerne i behovet hos den enkelte læges tilknyttede patienter en vis overkapacitet. Hvad jo ikke ligefrem rimer med stram styring. Bevares – kontinuiteten kan givetvis på sigt også frigøre ressourcer – hvor mange kan bare ikke forudses. Og udviklingen således vanskeligt styres stramt.
  Og strammere kommandoveje – det lyder som noget der vil øge “span of command” og flytter beslutningerne endnu længere væk fra dem, der har føling med det konkrete møde med patienterne. Med iboende risiko for at tiden prioriteres til noget andet end det, der for de konkrete patienter giver størst værdi. Og som nævnt øger behovet for dataindsamling.
  Og hvad den nye teknologi dækker over, er også noget svævende: snakker vi telemedicin? Det har mig bekendt ikke medført nogen store besparelser i hidtidige forsøg – specielt ikke hvis ikke man nøje selekterer patientgruppen. Snakker vi om talegenkendelse til de sjællandske læger istedet for manuel indtastning? Det har der tidligere været meget blandede resultater af, ikke mindst kvalitetsmæssigt. Snakker vi samkøring af journaloplysninger fra forskellige aktører? Tilgængelighed af flere oplysninger risikerer ved siden af bedre kvalificerede beslutninger og muligvis indsparing af nogle dobbeltundersøgeler også at føre til et øget tidsforbrug til at sætte sig ind i de oplysninger.

  Så hvor tiden til fagligheden kommer fra er uklart. Men vi venter da i spænding på en konkretisering.

 4. ”Mere tid til at være læger” og ”faglighed skal stå stærkere” er hovedbudskabet. Og så skrives der om kræft-erfaring og -behandling de næste 4/5 af artiklen. Kræftbehandling er naturligvis vigtigt, men der er andre vigtige problemer i sundhedsvæsnet, ikke mindst strukturproblemer.
  Da Lars blev sundhedsminister i 2001 ”havde befolkningen mistet tilliden til sundhedsvæsnet”, – det er heldigvis rettet op. Nu i 2018 har store dele af sundhedspersonalet derimod mistet tilliden til sundhedsstyrelse og -ministerium. Det faktum er overhovedet ikke antydet i artiklen.
  Strammere ledelse er en af løsningerne! Måske er det netop en for stram ledelse, der er en del af problemet. Forstået på den måde, at registreringskravene er steget til skyerne med registreringer, som det er svært at se, hvordan gavner patienterne – ikke at forglemme dem! Lægernes tidsforbrug til ikke-patientrelateret arbejde er steget voldsomt pga. bl.a. registreringer af ”unødvendige” data, dobbelt- og tripple registrering af de samme data, mv. Landsdækkende databaser indføres, og det er ofte fornuftigt, men nogle af dem bærer præg af, at hver region lige har nogle specialønsker, en anden region nogle andre, og til slut registrerer hele landet ”det hele”. Og når der så er specielle ting, man gerne vil dokumentere, så begrænses man af fritekstfelter med max-tegn.
  Og ikke at forglemme de “uvenlige” brugerflader, man man kan sidder i halve timer (fordi systemet ikke er logisk eller intuitivt) og forsøge at ændre noget, man ikke fik gjort korrekt i første forsøg. Og ved kontakt til IT-Service eller superbrugere, så står man først lige i kø som nr x, og derefter er de lige til frokost eller er til møde de næste 3 timer ! Så prøv lige at ringe igen kl. xx 🙁
  Et positivt eksempel på et landsdækkende journalsystem er Præhospital Patient Journal (PPJ), som anvendes af ambulancetjenester og akutlæger. Efter de sidste opdateringer er det faktisk rigtig godt og papirjournalerne er stort set afskaffet. Men så kommer de næste problemer, nemlig at hardwaren er ved at være slidt, går ned, skærmen fryser, ladestik knækker, osv. I starten var der en 4-timers service-garanti, men denne er nu opsagt, og vi er nu overladt til at bruge terminaler og papirjournaler efter ”hvad der lige virker i dag”. Og så er vi 5 år tilbage igen – måske længere tilbage, for hvordan skal papirjournaler lige komme ind i hospitalets EPJ, og hvor mange datatab sker der mon ved dette sektorskift? Og data udtræk kan jo slet ikke trække data fra papirjournalerne. Så moralen her er, at når noget endelig fungerer, så skal man huske at det også skal driftes og vedligeholdes. Det ved alle jo, – men det er før set, at det glemmes eller spares væk.

Skriv kommentar