Medicinstuderende klager over fejlfyldte eksamener Medicinstuderende er trætte af eksamenensopgaver, der bugner af stavefejl, genbrugte opgaver og spørgsmål uden for det angivne pensum.

Eksamensfejlene har nu nået et omfang, så det truer lægeuddannelsens kvalitet og dermed patienternes sikkerhed, siger de medicinstuderende og Foreningen af Danske Lægestuderende, FADL ifølge Politiken.

Eksamensfejlene har nu nået et omfang, så det truer lægeuddannelsens kvalitet og dermed patienternes sikkerhed, siger de medicinstuderende og Foreningen af Danske Lægestuderende, FADL. Medicinstuderende Julie Vinkel Clausen har derfor i samarbejde med FADL hyret en advokat i en klagesag rettet mod Københavns Universitet.

Den aktuelle klage udspringer af vinterens eksamen i ’Kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin’ på 2. semester af kandidatuddannelsen på Københavns Universitets lægestudium, hvor over halvdelen af deres eksamensopgave lå uden for det pensum, de studeren havde gennemgået i undervisningen og læst på op til eksamen.

FADL støtter klagesagen, fordi Københavns Universitet efter deres mening ikke tager de studerendes klager alvorligt.

»Vi er nødt at gøre opmærksom på problemet, for med det nye bureaukrati, der er opbygget efter universitetsloven, hører toppen af universitetet ikke så meget om, hvad der sker i bunden af systemet. Noget tyder på, at dem, som laver opgaverne, har for travlt, og vi ser eksempler på, at de genbruger gammelt materiale og gentager stavefejl«, siger Torben Conrad, der er faglig sagsbehandler ved FADL.

Studieleder, professor Jørgen Olsen forklarer, at de læger, der udarbejder eksamensopgaver, er under tidspres, fordi både arbejdsgivere på hospitalet og på uddannelsen hiver i dem.
»Vi har fået en ny eksamensformand i år, som er ansvarlig for opgaverne, og vi har ikke været gode nok til at instruere ham i, hvad der skal med i et eksamenssæt. Der er tale om en kommunikationsbrist«, siger han til Politiken.

Ved den overståede eksamen i ’Kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin’ førte de studerendes klage til, at 55 procent af eksamensopgaverne blev taget ud af bedømmelsen.

Skriv kommentar