Markant overdødelighed blandt overvægtige danskere
»Flere studier har vist, at man klarer sig bedre, hvis man har overvægt og får en diagnose med eksempelvis lungebetændelse. Vores egen forskning viser det samme i forbindelse med en diagnose med akut infektion. Derfor var det interessant at se, om den her beskyttende effekt også kommer til udtryk på den lange bane,« fortæller ph.d. og læge Sigrid Bjerge Gribsholt fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. Hun er en af forskerne bag studiet, der er præsenteret på EASD.Foto: Steno Diabetes Center Aarhus

Markant overdødelighed blandt overvægtige danskere Selvom nogle studier peger på, at det kan betale sig at være en smule overvægtig, hvis man rammes af hjertesvigt, sepsis eller lungebetændelse, så er overdødeligheden på den lange bane stadig høj blandt personer i Danmark med overvægt eller svær overvægt.

At være overvægtig kan i nogle situationer være beskyttende for helbredet. Det drejer sig blandt andet om ved akut hjertesvigt, sepsis eller lungebetændelser, hvor de ekstra kilo ser ud til at forbedre udfaldet.

Men i det store billede er overvægt og svær overvægt forbundet med en markant overdødelighed på den lange bane. Det viser dansk forskning, der har inkluderet samtlige danskere, som har været indlagt på et hospital med en hospitalskode for overvægt (BMI over 25) siden 1978. 

»Flere studier har vist, at man klarer sig bedre, hvis man har overvægt og får en diagnose med eksempelvis lungebetændelse. Vores egen forskning viser det samme i forbindelse med en diagnose med akut infektion. Derfor var det interessant at se, om den her beskyttende effekt også kommer til udtryk på den lange bane,« fortæller en af forskerne bag det nye studie, ph.d. og læge Sigrid Bjerge Gribsholt fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet og Steno Diabetes Center Aarhus.

På kongressen European Association for the Study of Diabetes (EASD) blev forskningen præsenteret den 23. september. EASD afholdes i år som en online begivenhed grundet COVID-19. 

Mange gange højere risiko for at dø ved overvægt

I det nye studie har Sigrid Bjerge Gribsholt gransket forskellige registre, herunder Patientregisteret og Dødsårsagsregisteret, for at finde ud af, hvordan personer, som i forbindelse med et hospitalsbesøg fik en hospitalskode for overvægt, har klaret sig i forhold til et bredt udsnit af befolkningen. Data går helt tilbage til 1978.

Dataene viste, at der var 68.506 dødsfald blandt 322.127 personer, som havde fået en hospitalskode for overvægt eller svær overvægt. Tilsvarende var 253.897 ud af 1.610.578 kontrolpersoner døde.

Risikoen for at dø inden for de første fem år af en diagnose med overvægt var 4,8 gange højere for dem, som havde fået stillet en diagnose med overvægt eller svær overvægt sammenlignet med kontrollerne. Efter fem år havde de 60 pct. øget risiko for at dø.

»På sigt ser overvægt altså ikke ud til at have en helbredsbeskyttende effekt. Måske virker det beskyttende ved akut sygdom, men tilsyneladende ikke på lang sigt,« siger Sigrid Bjerge Gribsholt.

Overdødeligheden er faldet de seneste 40 år

Et dybere dyk i data viser, at danskere med overvægt eller svær overvægt havde 2,3 gange højere risiko for at dø af en endokrinologisk sygdom, 1,9 gange højere risiko for at dø af en kardiovaskulær sygdom, 1,9 gange højere risiko for at dø af en respiratorisk sygdom, 1,5 gange højere risiko for at dø af en infektionssygdom og 1,3 gange højere risiko for at dø af kræft.

Dog ser det også ud til, at det går personer med overvægt eller svær overvægt bedre i dag end for 40 år siden.

Da Sigrid Bjerge Gribsholt sammenlignede overdødeligheden i perioden fra 1977 til 1998 med perioden fra 2000 til 2010, var den faldet fra en tiårig overdødelighed på 55 pct. til en tiårig overdødelighed på ”kun” 27 pct.

»Det er en relativ markant nedgang, som nok skyldes, at vi er blevet bedre til at behandle andre risikofaktorer end overvægt for at dø af forskellige sygdomme. Det ser ud til, at det går den rigtige vej, selvom man også må erkende, at flere får en hospitalskode for overvægt eller svær overvægt i dag end for 40 år siden. Selvom det går godt, kalder studiet på den måde også på, at vi fortsat styrker indsatsen mod overvægt,« siger Sigrid Bjerge Gribsholt.

Skriv kommentar