Lymfom: Støt stigende overlevelse blandt patienter med lymfekræft Målrettet behandling og indførelsen af nationale retningslinjer har bidraget til en markant bedre overlevelse blandt patienter med lymfekræft, viser seneste årsrapport fra Dansk Lymfom Database.

Overlevelsen blandt lymfekræftpatienter har i de seneste snart 20 år gennemgået en positiv udvikling i form af stadig bedre overlevelse, fremgår det af årsrapporten for 2021 fra Dansk Lymfom Database. Årsagerne skal især findes i ibrugtagning af målrettet behandling, herunder immunterapi, kombineret med indførelsen af nationale retningslinjer for alle sygdomsenheder, som også har haft en positiv indflydelse på overlevelsen.

Der er over 30 undertyper af non-Hodgkin lymfomer blandt de ca. 1.500 nye tilfælde af lymfekræft om året i Danmark, og sygdomsforløbet varierer meget mellem undertyperne.

Næsten 90 pct. af patienterne med de mere aggressive lymfomtyper får komplet eller delvis remission på førstelinjebehandling, og respons på behandlingen er ensartet i Danmark.

Både tre- og femårsoverlevelsen har været støt stigende i Danmark de seneste 15 år og er høj, ‘yderst tilfredsstillende’, og over de fastsatte standarder. Femårsoverlevelsen er på niveau med de øvrige nordiske lande.

Stigningen i forekomsten af lymfomer har i årtier været 2-3 pct. om året, og samme tendens gør sig gældende i årsrapporten for 2021, hvor antallet af patienter med nydiagnosticeret lymfom er 2 pct. højere end i 2020. Det er stadig uafklaret, hvad der er årsagen til væksten. Medianalderen for patienter, der er diagnosticeret med malignt lymfom de sidste fire år, er steget fra 69 år til 72 år, hvorfor den øgede levealder er en medvirkende årsag til stigningen.

Rang 2023Rang 2022HospitalScore
11Vejle100
24Rigshospitalet99
29Hospitalsenheden Vest99
43Odense98
52Herlev97
58Aalborg97
75Roskilde95
76Aarhus95
-7Esbjerg*-

Skriv kommentar