Foto: Henrik Hertz

Lægeformand: Manglen på speciallæger er massiv I Lægeforeningen har vi længe forsøgt at få politikere og myndigheder til at indse, at antallet af hoveduddannelsesstillinger skal øges med cirka 200 om året, hvis vi skal kunne tilbyde alle patienter med behov adgang til specialiseret behandling, skriver formand Camilla Rathcke.

Der mangler speciallæger i Danmark. Rigtigt mange. Lægeforeningen arbejder hårdt på at få politikere og myndigheder til at se dette i øjnene og øge antallet af hoveduddannelsesstillinger med omtrent 200 ekstra årligt.

Fra Lægeforeningens side har vi taget initiativ til Sundhedssektorens Prioriteringsråd, der skal kickstarte prioriteringsdebatten

Det er, hvad der minimum skal til, hvis vi skal kunne tilbyde alle patienter med behov adgang til specialiseret behandling.

Det er derfor positivt, at Torben Mogensen i sit indlæg i Dagens Medicin bemærker, at det er noget, Lægeforeningen gør meget ud af – blandt andet på Twitter.

Jeg kan dog læse, at Torben Mogensen mener, vi fra Lægeforeningens side bruger ordet ‘speciallæger’ på en uklar måde, ‘idet det kan dække over både sygehusene og almen praksis’. Det er ingenlunde uklart – tværtimod er det svært at sige klarere.

For der er et stort behov for flere speciallæger både på sygehusene, i almen praksis og speciallægepraksis.

Fuldt fokus på flere speciallæger

Sagen er, at der mangler speciallæger inden for psykiatrien, børne- og ungdomspsykiatrien, akutmedicin, geriatri, radiologi, almen medicin, lungemedicin og en række andre lægelige specialer. Og i sidste ende rammer det patienterne, der får dårligere adgang til specialiseret lægehjælp.

Torben Mogensen anbefaler i sit indlæg, at Lægeforeningen fokuserer på, at der kommer de nødvendige speciallæger til almen praksis og psykiatrien. Her kan jeg berolige med, at det har og har haft Lægeforeningens fokus i en årrække.

Den opmærksomme læser vil sikkert huske omtale i medierne, blandt andet i Dagens Medicin, der beskriver, hvordan Lægeforeningen har presset på for at få uddannet flere speciallæger bredt set.

For flere specialer mangler allerede speciallæger, og i andre specialer trænger generationsskiftet sig voldsomt på – det skal vi selvfølgelig sikre ikke skaber yderligere mangel.

Jeg kan i øvrigt henvise til Lægeforeningens høringssvar til Sundhedsstyrelsens speciallægedimensioneringsplan, hvis man gerne vil vide mere om behovet for flere speciallæger.

Heri vil man også erfare, at vi aktuelt ikke engang sikrer, at alle de læger, vi uddanner på universitetet, rent faktisk også har mulighed for at blive speciallæger – selvom det er dem, vi mangler.

Mere prioritering i sundhedsvæsenet er en nødvendighed

Hvad angår prioritering, som Torben Mogensen kort nævner, er det en nødvendighed.

Fra Lægeforeningens side har vi taget initiativ til Sundhedssektorens Prioriteringsråd, der skal kickstarte prioriteringsdebatten.

Et velfungerende sundhedsvæsen kræver, at der er sammenhæng mellem efterspørgslen efter sundhedsydelser og de personer, der skal levere den. De voksende ventelister og udsigten til langt flere patienter i fremtiden kombineret med langt færre i arbejdsstyrken til at klare behandlinger og pleje tegner konturerne af et mismatch.

Derfor er det nødvendigt, at vi byder ind med ideer til, hvordan vi bedst prioriterer sundhedsprofessionelles arbejdskraft og de ydelser, som vi vil tilbyde befolkningen.

Der er nok at tage fat på.

Godt nytår.

Skriv kommentar