Lægeforeningen: Dømt læge bør prøve sagen ved Højesteret

Lægeforeningen: Dømt læge bør prøve sagen ved Højesteret Den læge, der ved Østre Landsret for nylig blev dømt i den såkaldte Svendborg-sag, bør få sin sag prøvet ved Højesteret. Det påpeger Lægeforeningen.

Først blev hun frikendt i byretten, men i slutningen af august blev en kvindelig læge fra Svendborg Sygehus dømt af Østre Landsret for grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed. Nu melder Lægeforeningen ud, at de opfordrer lægen til at få sin sag prøvet ved Højesteret. Det skriver foreningen på sin hjemmeside.

Baggrunden for dommen i landsretten er en diabetespatient, som i 2013 blev indlagt med mavesmerter til observation på Svendborg Sygehus. Da patienten ankom til hospitalet bad den dømte læge mundtlig en sygeplejerske måle hans blodsukker, hvilket ikke skete. Patienten døde efterfølgende, og lægen er blevet dømt, fordi hun ved indlæggelsen ikke journalførte instruksen eller en plan for kontrol af diabetes, og at hun ikke på anden vis sikrede, at hendes mundtlige instruks blev fulgt.

»Dommen er urimelig hård«

For at en sag kan føres for Højesteret, kræver det, at Procesbevillingsnævnet giver tilladelse til det. Det har lægens advokat nu søgt om. Lægeforeningen mener, at dommen er ude af proportioner.

»(…) Dommen er urimelig hård og kan få store konsekvenser for andre læger i lignende situationer. Mange læger vil med rette tænke, at ’det kunne have været mig’. Ingen af dem går på arbejde for at lave fejl, men de ved, at det kan ske. Det er derfor afgørende for lægestanden at få en entydig juridisk vurdering af, om fejl af denne karakter virkelig kan takseres som grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed,« siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, på hjemmesiden.

Han peger på, at sagen også rejser spørgsmålet om, hvem der har ansvaret, når det går galt i sager som disse.

»Her lægger retten hele ansvaret over på den unge læge, som tager imod patienten, mens ledelsens ansvar for klare instrukser og for, at alle kender dem, fortoner sig fuldstændigt. I stedet gøres systemfejl, som mangelfuld kommunikation og uklarhed om ansvar på en arbejdsplads, hvor der skal tages mange hurtige afgørelser, til en sag om én læges handlinger,« siger Andreas Rudkjøbing.

Skriv kommentar