Svendborg-sagen skal prøves ved Højesteret

Svendborg-sagen skal prøves ved Højesteret Procesbevillingsnævnet har givet grønt lys for, at den såkaldte Svendborg-sag kommer for Højesteret. Lægeforeningen er tilfredse.

Procesbevillingsnævnet har i dag onsdag meddelt den tiltalte læge i den såkaldte Svendborg-sag tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 30. august i år, hvor lægen blev dømt skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed. Det skriver Procesbevillingsnævnet på sin hjemmeside.

I Lægeforeningen udtrykker formanden tilfredshed med meddelelsen.

»Der er tale om en urimeligt hård dom i Landsretten, som vil kunne få store konsekvenser for andre læger i lignende situationer. Derfor er det meget positivt, at Højesteret nu tager sagen op. Det er afgørende for lægestanden at få en juridisk vurdering hos landets højeste retsinstans af, om de handlinger, som er begået i denne sag, virkelig kan takseres som grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed,« siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, i en pressemeddelse.

Baggrunden for sagen er, at en diabetespatient med mavesmerter i 2013 blev indlagt til observation. Ved ankomsten bad lægen mundtligt en sygeplejerske måle hans blodsukker, hvilket ikke skete. Næste morgen var han ikke kontaktbar og døde efterfølgende.

Østre Landsret har som grundlag for at dømme lægen lagt til grund, at forvagten ved indlæggelsen ikke journalførte instruksen eller en plan for kontrol af diabetes, og at hun ikke på anden vis sikrede, at hendes mundtlige instruks blev fulgt. Bagvagten blev til gengæld frifundet.

Afklaring af ansvar

Andreas Rudkjøbing ser også frem til Højesterets afklaring af, hvem der har ansvaret, når det går galt i sager som disse.

»Vi er fokus på, hvordan Østre Landsret lægger det fulde ansvar i denne ulykkelige sag på den unge læge, som tager imod patienten. Ledelsens ansvar for politiske arbejdsgange og klar arbejds- og ansvarsfordeling er helt afgørende. Det har jeg en forhåbning om, at Højesteret også kan se,« siger Andreas Rudkjøbing.

Det er endnu ikke afklaret, hvornår sagen indledes ved Højesteret. Rigsadvokaten skal nu indbringe sagen for Højesteret.

Skriv kommentar