Kolesterolmidler uden effekt på dødelighed

Kolesterolsænkende lægemidler reducerer hjertesyge kvinders risiko for at dø af hjerte-kar-sygdom og risikoen for hjerteblodprop, men den samlede dødelighed målt i en række kliniske studier blev ikke påvirket. Det viser en undersøgelse offentliggjort i Journal of American Medical Association.

Flere studier har vist en gavnlig effekt på risikoen for hjerte-kar-sygdom og hjertedød ved kolesterolsænkende behandling. Men i mange studier har antallet af kvinder været for lille til at give et tydeligt udslag i kvinders risikoprofil. Derfor undersøgte amerikanske forskere data fra 13 studier af kolesterolsænkende lægemidler. Studierne omfattede ca. 11.000 kvinder uden kendt hjerte-kar-sygdom og ca. 8.000 kvinder med kendt hjertekarsygdom.

Blandt kvinderne uden tidligere kendt hjerte-kar-sygdom var der ingen signifikant forskel mellem dem, der fik kolesterolsænkende lægemidler, og dem, der ikke fik. Blandt kvinder med kendt hjerte-kar-sygdom mindskedes antallet af dødsfald på grund af hjerte-kar-sygdom med 26 pct. i den tid, studierne pågik. Men i denne periode var der ingen forskel i total dødelighed mellem grupperne.

JAMA 2004; 291: 2243-52

Niels-Bjørn Albinus

Skriv kommentar