»Jeg synes, at vores psykiatri har gjort et stort stykke arbejde med at ansætte så mange medarbejdere som muligt på ganske kort tid,« mener Lars Gaardhøj (S).Foto: Region Hovedstaden

Jo, vi har givet psykiatrien et gevaldigt millionløft REPLIK: Det er ikke korrekt, når Dagens Medicin hævder, at Region Hovedstaden trak millioner af kroner tilbage. Pengene blev brugt på behandling af mennesker med psykisk sygdom.

Jeg har fuld forståelse for, at medierne ikke altid har plads til at nuancere i en historie, og at de nogle gange er fristet til at vinkle hårdt. Men heldigvis er det sjældent, at jeg oplever, at man fordrejer sandheden i en overskrift, ligesom i artiklen ‘Regionsformand solede sig i millionløft af psykiatrien, mens de fleste millioner ubemærket blev trukket tilbage.’

Så lad mig med det samme slå fast – jeg har ikke været med til at trække ‘de fleste millioner tilbage’ tilbage fra psykiatrien.

Faktisk det modsatte. 

I min tid som regionsrådsformand har jeg været med til at forbedre de samlede rammer for Region Hovedstadens Psykiatri. Og jeg har sammen med regionsrådet sagt ja til, at psykiatrien kunne få lov til at omfordele deres penge, så vores patienter ikke blev dem, der skulle betale prisen.

Så den første del af overskriften er god nok. Jeg har solet mig, eller måske rettere, været stolt over det økonomiske løft, som jeg og mine kolleger har været med til at give psykiatrien.

Et tiltrængt løft til psykiatrien

Efter mange års forsømmelse har Region Hovedstaden de seneste år for alvor givet psykiatrien et tiltrængt løft. 

Både her og nu, men også på længere sigt. 

I alt har regionsrådet prioriteret 77 mio. kr. ekstra til psykiatrien i løbet af 2022 og 2023. Og det er penge fra vores eget budget. Derudover har psykiatrien fået næsten 67 mio. kr. ekstra fra finanslovsmidlerne. Så i løbet af to år har Region Hovedstadens Psykiatri fået et løft på 144 mio. kr.

I 2024 får psykiatrien yderligere et løft på 222 mio. kr. fra både regionsmidler og finanslovsmidler. Med andre ord er det over tre år samlet set tilført 366 mio. kr. ekstra til Region Hovedstadens Psykiatri.

Men efter mange års stedmoderlig behandling tager det tid at få omsat alle de millioner, som regionen og regeringen har tildelt psykiatrien. Især når millionerne for et helt år, først kommer lige op til sommerferien, som de gjorde i 2023. 

Penge blev brugt på psykiatrisk merforbrug

Jeg synes, at vores psykiatri har gjort et stort stykke arbejde med at ansætte så mange medarbejdere som muligt på ganske kort tid. Især i lyset af at det i dagens Danmark er svært at finde sundhedspersonale, især specialister, og at pengene kom så sent på året.

Efter flere rekrutteringsrunder fik psykiatrien i alt ansat 32 årsværk hen over efteråret. Og det betød, at de ikke fik brugt alle de penge, som de havde fået tildelt. I stedet blev pengene brugt på at dække et merforbrug, som det pressede psykiatriske område havde oparbejdet. 

Med andre ord, så er det ikke korrekt, når Dagens Medicin hævder i sin overskrift, at regionen trak millioner af kroner tilbage. 

Pengene blev brugt på behandling af mennesker med psykisk sygdom. De blev bl.a. brugt til at skabe trygge rammer for vores personale på Sct. Hans og til sygeplejerskevikarer, som passede på vores patienter gennem hele 2023.

Ingen detailstyring af budgetter

De 24,1 mio. kr. som er omtalt i artiklen, er en del af rammestyringsbudgettet og dermed ikke noget, som vi politikere skal detaljestyre. 

Dog bør vi orienteres om større ændringer i dispositionerne, hvilket vi også blev.

Der står i sagen, at ‘En del af merforbruget kan finansieres via finanslovsmidler målrettet psykiatrien (‘her og nu kapacitetspakke’)’ og ‘De økonomiske ubalancer i psykiatrien er beskrevet nærmere i bilag 2´. Så jeg vil mene, at det er tydeligt nok for mig, hvor jeg skal finde de væsentlige tal.

Indstillingen om at bruge de 12 mio. kr. allerede i 2023, er dog en anden sag. De var ikke omfattet af rammestyringen, så dem skulle vi som politikere tage en beslutning om. 

Derfor fremgår det tydeligt af indstillingen både til Forretningsudvalget og Regionsrådsmødet i september, at: ‘Region Hovedstadens Psykiatri tilføres 12 mio. kr. af den fremrykkede ‘her og nu kapacitetspakke’, som indgik i finansloven for 2023. Midlerne er reserveret centralt og tilførslen belaster dermed ikke regionens samlede prognose.’

Det kan godt være, at jeg har lidt skade af for mange og for lange sagsfremstillinger, men jeg har i hvert fald ikke truffet min beslutning på et uoplyst grundlag. Og jeg er meget tilfreds med, at pengene er blevet i Region Hovedstadens Psykiatri, til glæde for både vores medarbejdere og patienter.

Skriv kommentar