Hvordan kan Rudkjøbing bakke regionerne op? Regionerne har i 11 år martret og frustreret landets læger, som løbende i en lind strøm har tilkendegivet deres frustrationer. Alligevel ønsker Lægeforeningen nu at bevare regionerne. Herrens veje er i sandhed uransagelige.

Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing argumenterer i sin leder i Ugeskrift for Læger 20. august 2018 for at bevare regionerne, som han mener løser sundhedsvæsenets opgaver bedre end kommunerne og staten. Har han mon glemt:

 • 1813-skandalen.
 • Sundhedsplatformen – et ubrugeligt IT-system til milliarder af kroner.
 • Forskellige IT-systemer i forskellige regioner.
 • Fem regioner der i stedet for at samarbejde af faglige hensyn bekriger hinanden af økonomiske hensyn.
 • Økonomisk begrundede hjemtagninger af højt specialiserede behandlinger til skade for patienterne
 • Hospitalsafdelinger med overbelægning, hvor patienterne stedse ligger på gangene.
 • Hospitalsafdelinger der af Sundhedsstyrelsen pålægges at ophøre med behandlinger, som er til fare for patienterne.
 • Hospitalsafdelinger der midlertidigt lukkes af Sundhedsstyrelsen pga. forhold, der er til fare for patienterne
 • Skandalesager med praktiserende speciallæger, der i årevis fejlbehandler deres patienter.
 • Yderområder med lægemangel og hospitaler med manglende mulighed for rekruttering af kvalificerede læger.
 • Stedse overskredne ventetider på behandling af alvorlige og livstruende sygdomme og sygdomme, der nedsætter livskvaliteten.
 • 11 års systematisk nedprioritering af psykiatrien.
 • Fem regioner der efter 11 år ikke har formået at skabe de rette rammer for et velfungerende samarbejde med kommunerne om patienterne.
 • Fem regioner der stedse stopper velfungerende ordninger og erstatter dem med dårligt fungerende.
 • Forfejlede sygehusbyggerier med milliardoverskridelser af budgetterne.
 • Stedse frustrerede, stressede og modløse læger og øvrigt sundhedspersonale.

Hvordan kan Lægeforeningens formand mene, at dette ragnarok skal fortsætte? Det er jo nærmest en forbrydelse. Jeg forstår ingenting. Det må opklares.

»Så Holm, hold nu op med at spekulere mere på det. Vi er oppe imod kræfter, der er så store, at det overgår al forstand. Det er slet ikke vores opgave at forsøge at forstå den slags. Vi skal bare passe vores pligt. Der er forbrydelser, som har bedst af aldrig at blive opklaret. Det kan vi ikke gøre noget ved, det er der ingen, der kan gøre noget ved, ingen.«

Kriminalassistent Jensen, Olsen Banden

Jamen, lad os nu bare bevare de regioner. Vi ansætter nogle flere dygtige bureaukrater, så skal det nok gå, for

»Der kræves gode bureaukrater for at holde en velorganiseret ineffektivitet kørende.«

Henrik Tikkanen, finsk-svensk tegner og forfatter

Tja, livet er fyldt med paradokser. Lars Løkke opfandt regionerne. Han har nu efter 11 år indset, at dette uvæsen ikke fungerer, mens Socialdemokratiet og den øvrige opposition kæmper med næb og kløer for at bevare hans kreation.

Regionerne har i 11 år martret og frustreret landets læger, som løbende i en lind strøm har tilkendegivet deres frustrationer i bl.a. Ugeskrift for Læger, men Lægeforeningen ønsker nu at bevare regionerne.  

Ja, Herrens veje er i sandhed uransagelige.

Kommentarer

 1. Jeg er stort set enig i ovenstående-politisk valgte repræsentanter varetager snævre lokalinteresser fremfor helheden i Regionen f.eks. de vil bevare lokale sygehuse her eller der afhængig af valgkredsen og ikke af hensyn til fagligheden.
  MEN! Jeg forstår Rudkøbings betænkeligheder. Hovedproblemet er et underfinansieret Sundhedsvæsen og det løser en “statslig styring” med regionale bestyrelser ikke. Jeg frygter “hovsa løsningen” som politikkerne kan bruge som endnu en undskyldning for ikke at finde de nødvendige midler til det Sundhedsvæsen hvis kvalitets og effektivitetskrav de selvsamme politikkere også selv definerer.
  Lad os holde fokus på hovedsagen: underfinansieringen i forhold til kravene/behovet.
  Og så afskaffer vi regionerne bagefter.
  God Weekend!

 2. JA! .. Så sandelig! .. Det er ubegribeligt!! … og har intet som helst at gøre med ‘underfinansiering’! .. Sundhedsvæsenet kan opsluge alt – helt og aldeles ubesværet – uden grænser .. Det er principielt ‘umætteligt’ ..

  Landet er for lille til 5 forskellige indbyrdes inkongruente sundhedssystemer ..
  Dét! .. er ‘hovedsagen’ ..

  Skal der argumenteres imod, må der tages stilling til hvert af de anførte – meget relevante – punkter ..

Skriv kommentar