Michael Hecht Olsen
Holbæk Sygehus har ansat overlæge Michael Hecht Olsen som professor i hypertension og kardiovaskulær forebyggelse.

Holbæk Sygehus får professor i hjerte-forebyggelse Overlæge Michael Hecht Olsen ansat som professor i hypertension og kardiovaskulær forebyggelse på Holbæk Sygehus.

Overlæge Michael Hecht Olsen er ansat på Holbæk Sygehuse i et professorat i forhøjet blodtryk og forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme. Sygehuset vil med professoratet udbygge sin profil inden for forskning og behandling af hyppigt forekommende sygdomme.

Professoratet i hypertension og kardiovaskulær forebyggelse er tilknyttet Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet, hvor Michael Hecht Olsen i forvejen er vejleder for fem ph.d.-studerende. Michael Hecht Olsen fortsætter også sit forskningssamarbejde med Endokrinologisk Eliteforskningsenhed (EFE) og Centre for Individualized Medicine in Arterial Diseases (CIMA) på Odense Universitetshospital.

Michael Hecht Olsen, der er speciallæge i kardiologi og leder af Hypertensionsklinikken ved Holbæk Sygehus, har i sit daglige møde med blodtrykspatienter observeret, at tidspres og manglende viden i visse tilfælde fører til, at patienterne ikke får den optimale behandling.

Et af hans kommende projekter som professor bliver derfor at udvikle og teste en webapplikation, som kan hjælpe praktiserende læger til at vælge den mest optimale behandling til den enkelte patient. App’en, der kan installeres på en mobiltelefon, skal også kunne støtte patienten undervejs i behandlingsforløbet for eksempel ved at vejlede om sund livsstil eller bivirkninger ved medicinen.

Michael Hecht Olsen har stor erfaring med såvel epidemiologisk som klinisk forskning inden for hypertension, diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Fremover kommer han blandt andet til at fokusere på implementeringsforskning både i den daglige klinik og i nationale og internationale studier.

»På Holbæk Sygehus ser vi med glæde frem til yderligere at kunne styrke forskningen i forhøjet blodtryk og i forebyggelse af hjerte-kredsløbssygdomme. Forebyggelse og behandling af de store folkesygdomme er hjerteblod for Holbæk Sygehus, hvor vi stiler efter at være førende i behandlingen af de sygdomme, de fleste danskere slås med. Med dette professorat er der taget et vigtigt skridt i denne retning,« siger vicedirektør Knut Borch-Johnsen i en kommentar til udnævnelsen.

Michael Hecht Olsen har været ansat som overlæge i kardiologi på Holbæk Sygehus siden 2016. Inden da var klinisk professor i forhøjet blodtryk på Odense Universitetshospital.

Skriv kommentar