Hjertets sammentrækning afslører risiko for hjertedød Meget tidlige tegn på en dyssynkron sammentrækning af hjertets muskulatur kan bruges til at finde personer, som er i øget risiko for at dø af en hjertesygdom. Det viser et nyt studie, som ved hjælp af avancerede ultralydsmålinger har set på risikomarkører for hjertedød i normalbefolkningen.

Hjertets sammentrækningsmønster kan bruges til at forudsige risikoen for hjertedød. Det viser et nyt studie, som baserer sig på 1.138 hjertescanninger fra Østerbroundersøgelsen indsamlet i perioden 2001 til 2003. En person, hvis hjerte har en dyssynkron sammentrækning, er således i højere risiko for at dø af en hjertesygdom senere i livet end en person, hvis hjerte sammentrækker sig synkront.

»Ved hjælp af meget avancerede ultralydsmetoder analyserede vi hjertescanningerne fra Østerbroundersøgelsen. Vi arbejdede med et mål for graden af, hvor synkrone sammentrækningerne var. Det mål sammenholdt vi med data, der viste, hvilke personer der senere var døde af hjerte-kar-sygdomme, og så, at en dyssynkron sammentrækning af hjertet indikerede en større risiko for hjertedød,« siger forsker ved hjerteafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital, Daniel Modin, som er førsteforfatter på studiet.

Studiet viste, at overdødeligheden af hjerte-kar-sygdomme blandt de personer, der havde en dyssynkron sammentrækning af hjertet, stadig var til stede, når forskerne korrigerede for almene risikomarkører for hjertesygdom, f.eks. forhøjet blodtryk og kolesterol, samt rygning.

Arvæv og forsnævringer

I studiet er hjertets evne til at trække sig sammen analyseret ved hjælp af en ny, avanceret ultralydsmetode, der meget nøjagtigt måler og sammenligner forskellige segmenter i hjertemuskulaturens sammentrækning i løbet af en hjertecyklus. Hvis det tidspunkt, hvor hjertemuskulaturen opnår sin maksimale sammentrækningsgrad, varierer betydeligt fra segment til segment, er der tale om dyssynkron sammentrækning. Det raske hjerte sammentrækker sig homogent.

Årsagen til, at dyssynkron sammentrækning af hjertet øger risikoen for hjertedød, er endnu ikke afdækket til fulde, men to forklaringer dominerer billedet, forklarer Daniel Modin.

»Man mener, at en dyssynkron sammentrækning kan være en konsekvens af, at der sidder små mængder arvæv i hjertet, som så forsinker sammentrækningen af visse segmenter i hjertets muskulatur. En anden forklaring er, at det er små uopdagede forsnævringer på nogle af de kar, som leverer blod til hjertet – iskæmisk hjertesygdom – som forsinker sammentrækningerne,« siger han.
Arvæv øger risikoen for hjerterytmeforstyrrelser, mens forsnævringer i karrene øger risikoen for blodpropper i hjertet. Begge dele er forbundet med en øget risiko for hjertedød.

Tidlig markør for hjertesygdom

De hjertescanninger, der dokumenterede dyssynkron sammentrækning af hjertet, lå ti år forud for mange af patienternes død, hvorfor hjertets evne til at trække sig sammen synes at kunne fungere som en meget tidlig markør for hjertesygdom.

Vi kunne registrere dyssynkroni, lang tid inden vi så andre tegn på hjertesygdom hos de personer, vi undersøgte. Målinger af hjertets sammentrækning er således et værktøj til at identificere meget tidlig hjertesygdom

Daniel Modin, forsker ved Herlev og Gentofte Hospital

»Vi kunne registrere dyssynkroni,lang tid inden vi så andre tegn på hjertesygdom hos de personer, vi undersøgte. Målinger af hjertets sammentrækning er således et værktøj til at identificere tidlig hjertesygdom,« siger Daniel Modin og tilføjer:

»Vi håber, at vi fremover kan anvende dyssynkroni som en tidlig diagnostisk markør. Markøren skal ikke stå alene, men sammen med andre velkendte risikomarkører for hjerte-kar-sygdom kan den bidrage til en mere nuanceret risikomodel for fremtid hjerte-kar-sygdom i befolkningen,« siger Daniel Modin.

Han forestiller sig, at ultralyds-målinger af hjertets sammentrækning inkorporeres i en samlet risikoscore-model. På baggrund af den udvidede risikoscore vil det blive lettere at vurdere, hvordan den enkelte patient skal behandles: Skal behandlingen intensiveres? Eller vil det snarere være fordelagtigt at nedtrappe patientens medicinforbrug, hvis deres risiko viser sig at være lav? Det vil, ifølge Daniel Modin, i sidste ende kunne forebygge alvorlig hjerte-kar-sygdom i almenbefolkningen.

Dagens Medicin: Kan målinger af hjertets sammentrækning bruges til at screene raske?

Daniel Modin: »Jeg vil ikke udelukke, at målingerne ville kunne fungere som screeningsværktøj, men vi skal have de socioøkonomiske omkostninger in mente. Det er dyrt at screene, og det er dyrt at sætte et randomiseret studie op. Umiddelbart tror jeg ikke, at det vil være omkostningerne værd. Jeg tror, at vi vil få mest ud af at fokusere på at foretage målingerne på risikogrupper. Men det er for tidligt at udtale sig kompetent om, da vores studie er så nyt, som det er, og der ikke findes andre forskningsprojekter, der har undersøgt lignende i almenbefolkningen.«

Fokus på pludselig hjertedød

De data, forskerne har fra Østerbroundersøgelsen, afslører ikke patienternes specifikke dødsårsag. Det er således uvist, om de er faldet om med pludselig hjertedød eller fik hjertesvigt og døde som følge heraf.

»Vi ved altså ikke, om en dyssynkron sammentrækning af hjertet kan bruges til at forudsige pludselig hjertedød eller hjertesvigt efter progredierende hjertesygdom. Det vil vi gerne blive klogere på, så vi med større nøjagtighed kan sige, hvad vores målinger kan bruges til,« siger Daniel Modin.

Umiddelbart lyder hypotesen, at de ekkokardiografiske målinger af hjertets sammentrækning kan prædiktere risiko for pludselig hjertedød som følge af udiagnosticeret iskæmisk hjertesygdom. Flere danskere går rundt med iskæmisk hjertesygdom uden at vide det, og den første manifestation kan være, at de falder om og dør af en blodprop i hjertet.

»Andre studier før vores har vist, at ultralydsmålinger af hjertets sammentrækningsmønster er særligt gode til at forudsige hjerterytmeforstyrrelser hos personer, der tidligere har haft blodpropper i hjertet. Så vi formoder, at målingerne vil være særligt anvendelige hos personer med høj risiko for fremtidig iskæmisk hjertesygdom,« siger Daniel Modin.

Han skal fremlægge sine resultater på den amerikanske hjertekongres American College of Cardiology (ACC), der løber af stablen fra 10. til 12. marts i år i Orlando i Florida. Studiet er blevet udvalgt til en oral presentation.

Skriv kommentar